Over ons

Het NIW is opgericht op 4 augustus 1865 en is het oudste nieuws- en opinieblad in Nederland. Het beoogt informatie te verschaffen aan en over Joden in Nederland.

Het NIW is een uitgave van de Stichting Nieuw Israelietisch Weekblad. De stichting beoogt:

Het bevorderen van de joodse levensbeschouwelijke en culturele identiteit in Nederland en het daaromtrent informeren van het publiek De stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door: (1) het doen uitgeven van bladen en overige publicaties (2) het op elke andere wijze informeren van het publiek omtrent haar doelstelling (3) het aanwenden van de aan haar gedoneerde gelden ter ondersteuning van activiteiten en werkzaamheden ter bevordering van haar deelstelling (4) al het overige wat hiermee direct of zijdelings verband houdt De stichting beoogt niet het behalen van winst.

Het NIW
Het Nieuw Israëlietisch Weekblad (sinds 1865) is een opinietijdschrift en cultureel magazine in één, gericht op de Nederlands-Joodse gemeenschap en iedereen die in het jodendom in de ruimste zin des woords is geïnteresseerd of zich ermee verbonden voelt.

Niet alleen vind je in het NIW het laatste nieuws over Joden in Nederland en daarbuiten, en onderwerpen, ook zijn er artikelen over Joodse geschiedenis en ontwikkelingen in zowel binnen- als buitenland en nieuws- en achtergrondverhalen over Israël, Israëlische politiek en haar verhouding met het Midden-Oosten.

Het NIW is voor álle joden, van jong tot oud, van atheïst tot orthodox en van links tot rechts. Daarnaast wordt het veelvuldig gelezen door mensen die in het jodendom geïnteresseerd zijn. Het NIW komt 44 keer per jaar uit, is tenminste 36 pagina’s dik en wordt gelezen door meer dan 15.000 mensen.