Over ons

Het NIW is opgericht op 4 augustus 1865 en is het oudste nieuws- en opinieblad van Nederland. Het beoogt informatie te verschaffen aan en over Joden in Nederland.

Het NIW is een uitgave van de Stichting Nieuw Israëlietisch Weekblad. De stichting beoogt:

Het bevorderen van de Joodse levensbeschouwelijke en culturele identiteit in Nederland en het daaromtrent informeren van het publiek. De stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door: het doen uitgeven van bladen en overige publicaties, het op elke andere wijze informeren van het publiek omtrent haar doelstelling, het aanwenden van de aan haar gedoneerde gelden ter ondersteuning van activiteiten en werkzaamheden ter bevordering van haar doelstelling en al het overige wat hiermee direct of zijdelings verband houdt De stichting is niet uit op winstbejag.

Het NIW
Het Nieuw Israëlietisch Weekblad is een opinietijdschrift en cultureel magazine in één, gericht op de Nederlands-Joodse gemeenschap en iedereen die in het jodendom in de ruimste zin des woords is geïnteresseerd of zich ermee verbonden voelt.

Niet alleen vindt u in het NIW het laatste nieuws over Joden in Nederland en daarbuiten, ook zijn er artikelen over Joodse geschiedenis en ontwikkelingen in zowel binnen- als buitenland en nieuws- en achtergrondverhalen over Israël, Israëlische politiek en haar verhouding met ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

Het NIW is voor álle Joden, van jong tot oud, van atheïst tot orthodox en van links tot rechts. Daarnaast wordt het veelvuldig gelezen door mensen die in het jodendom geïnteresseerd zijn. Het NIW komt 44 keer per jaar uit, is tenminste 36 pagina’s dik en wordt gelezen door zo’n 20.000 mensen.

Bestuur: 
Voorzitter: Gideon Simon
Vicevoorzitter en Penningmeester: Mikhael Gorin
Ran Sasson
Paul Brill
Wouter Hes
Avital Lievendag

Redactie:
Hoofdredacteur: Esther Voet
Adjunct-hoofdredacteur: Bart Schut
Eindredactie: Jeroen van Heemskerck Düker
Redacteuren: Achsa Vissel, Joshua Friedmann en Micky Cornelissen
Redactiesecretariaat: Marianne Troostwijk
Opmaak: Marc Bulters