Amerikaanse Joden blijven Israël steunen
Nieuws

Amerikaanse Joden blijven Israël steunen

Ondanks breed gedeelde kritiek op de regering van premier Netanyahu, blijkt de steun voor Israël onder Amerikaanse Joden onverminderd groot.

Redactie 29 februari 2020, 11:40
Amerikaanse Joden blijven Israël steunen

Acht van de tien Amerikaanse Joden beschouwen zichzelf als pro-Israël. Nog opvallender: meer dan twee van de drie voelen dat hun ‘persoonlijke relatie’ met de Joodse staat even sterk is als vijf jaar geleden, of zelfs sterker. Deze cijfers komen uit een enquête onder 2500 respondenten, uitgevoerd door de Ruderman Family Foundation. Die filantropische instelling, met vestigingen in Boston, New York en Israël, wil volgens haar eigen mission statement de relatie tussen de Amerikaans-Joodse gemeenschap en de Joodse staat versterken. Volgens de stichting is de enquête ‘het uitvoerigste onderzoek in de Joodse gemeenschap in de Verenigde Staten, en een van de grootste ooit’.

De gespannen relatie tussen met name liberale Amerikaanse Joden en de regering-Netanyahu blijkt in de praktijk nauwelijks tot een afkeer van Israël te leiden. “Ondanks stemmen die spreken over een groeiende kloof tussen de twee zijden, staat de overgrote meerderheid van Amerikaanse Joden sympathiek tegenover Israël en de meesten voelen een emotionele band met de Joodse staat,” schrijft de Rudermanstichting.

Gemeenschappelijke waarden
Veel Amerikaanse Joden vinden wel dat Netanyahu zich te veel laat beïnvloeden door de ultraorthodoxie – zoals in de affaire rond gemengd bidden voor mannen en vrouwen bij de Klaagmuur – en dat hij te intensief optrekt met president Trump, die in de Amerikaans-Joodse gemeenschap weinig populariteit geniet.

Dit blijkt het belangrijkste punt van kritiek van Amerikaanse Joden: voor 39 procent van hen is Netanyahu’s steun aan Trump de belangrijkste reden voor kritiek op Israël. Een derde stoort zich aan de grote invloed van religieus rechts op Netanyahu’s regeringsbeleid. Opvallend is dat het Israelische Palestijnenbeleid minder belangrijk wordt geacht: slechts een kwart van de ondervraagden heeft kritiek op de behandeling van de Palestijnen en op het nederzettingenbeleid op de Westelijke Jordaanoever. Al met al beschouwt 57 procent van de respondenten zich als ‘pro-Israël, maar kritisch over Israëlisch beleid’. Nog geen kwart van hen steunt de regering-Netanyahu.

Een andere conclusie: hoe nauwer de betrokkenheid bij de Joodse gemeenschap, hoe sterker de verbondenheid met Israël. Negen van de tien Amerikanen die actief zijn binnen Joodse organisaties voelen een ‘emotionele gehechtheid’ aan het land. Onder hen die zeggen geen deel uit te maken van het Joodse gemeenschapsleven, is dat minder dan de helft: 42 procent. Ook voelen liberale Joden zich minder verbonden met de Joodse staat dan hun conservatieve en orthodoxe geloofsgenoten. Dat politiek de belangrijkste splijtzwam is, blijkt uit het feit dat vrijwel geen enkele Amerikaanse Jood een gebrek aan gemeenschappelijke waarden opvoert als een probleem. Iets minder dan de helft van de Amerikaanse Joden – 44 procent – heeft Israël bezocht of er geleefd; meer dan de helft – 55 procent – heeft er familie wonen.

Syndroom van Down
De Rudermanstichting heeft naast Amerikaans- Israëlische betrekkingen nog een speerpunt: de rechten van mensen met een handicap. De invloed van de stichting was zichtbaar tijdens de Oscaruitreiking in de nacht van 9 op 10 februari. Voor het eerst werd een van de prijzen uitgereikt door een acteur met het syndroom van Down. Zack Gottsagen, een Joodse acteur met die aandoening, mocht samen met de eveneens Joodse Shia LaBeouf – zijn co-ster uit de film The Peanut Butter Falcon – het beeldje voor de beste korte animatiefilm overhandigen. Aan de uitreiking ging intensief lobbywerk van de stichting vooraf. De organisatie stuurde onder meer een brief aan de filmbazen van Hollywood met het verzoek om een inclusiever beleid voor mensen met een handicap. De brief werd medeondertekend door sterren als Edward Norton, Bryan Cranston, Mark Ruffalo en Glenn Close. Als gevolg hiervan besloot de Academy of Motion Picture Arts en Sciences de Ruderman Stichting dit jaar te betrekken bij de organisatie van de Oscars

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking