Contact

Opgericht in 4 augustus 1865 is het NIW het oudste nieuws- en opinieblad in Nederland. Het beoogt onafhankelijk informatie te verschaffen aan en over de Joodse gemeenschap in Nederland. Het NIW is een uitgave van de Stichting Nieuw Israëlietisch Weekblad.

Bestuur: Gideon Simon (voorzitter), 
Uri van Gelder (vicevoorzitter), Ran Sasson (penningmeester), Paul Brill, Wouter Hes en Avital Lievendag.

Commerciële exploitatie:
Stichting NIW, Amsterdam, www.niw.nl

Postadres:
Postbus 59733 1040 LE Amsterdam

Contact (niet over bezorging):
t (020) 627 62 75, e redactie@niw.nl

Contact over bezorging:
t (088) 110 20 63, e niw@spabonneeservice.nl

Momenteel kan PostNL wegens Corona tijdige verzending niet meer garanderen. Het is niet zo dat de post niet geleverd zal worden. PostNL geeft aan dat bezorging in dat geval op een later tijdstip plaats zal vinden. Hierdoor kan het NIW later bezorgd worden dan de vrijdag.

Advertentieverkoop:
m 06-51181777,
e samuel@niw.nl
Advertenties kunt u aanleveren tot maandag 12.00 uur in de week van verschijning. Afwijken van de deadline in overleg. Op verzoek kunnen wij uw advertentie ook opmaken.

Advertenties en advertentieteksten bij voorkeur per e-mail aanleveren. Indien wij uw advertentie of familiebericht op- maken ontvangt u vóór plaatsing een proef. Proeven worden alleen per e-mail verstuurd.

Kosten, ontstaan door te laat, foutief, c.q. niet geplaatste advertenties, kunnen niet op het NIW worden verhaald.

Rekeningnummer: NL59 ABNA 0561781303BIC code: ABNA NL2A

Druk: Vellendrukkerij BDU, Barneveld ISSN 0166-1949ac