Contact

Opgericht 4 augustus 1865 is het NIW het oudste nieuws- en opinieblad in Nederland. Het beoogt onafhankelijk informatie te verschaffen aan en over de Joodse gemeenschap in Nederland. Het NIW is een uitgave van de Stichting Nieuw Israelietisch Weekblad.

Bestuur: Gideon Simon (voorzitter), 
Uri van Gelder (vicevoorzitter), Ran Sasson (penningmeester), Paul Brill en Wouter Hes.

Commerciële exploitatie:
Stichting NIW, Amsterdam, www.niw.nl

Postadres:
Postbus 59733R1040 LE Amsterdam

Contact (niet over bezorging):
t (020) 627 62 75, e redactie@niw.nl

Contact over bezorging:
t (088) 110 20 63, e niw@spabonneeservice.nl

Hoofdredacteur: Esther Voet

Redactie: Bart Schut (adjunct-hoofdredacteur),

Eindredactie: Gijsje van Bentum

Redacteuren: Achsa Vissel en Micky Cornelissen

Redactiesecretariaat: Marianne Troostwijk

Opmaak:
Jeroen van Heemskerck Düker

Advertentieverkoop:
m 06-51181777, e samuel@niw.nlAdvertenties kunt u aanleveren tot maandag 12.00 uur in de week van verschijning. Afwijken van de deadline in overleg. Op verzoek kunnen wij uw advertentie ook opmaken.

Advertenties en advertentieteksten bij voorkeur per e-mail aanleveren. Indien wij uw advertentie of familiebericht op- maken ontvangt u vóór plaatsing een proef. Proeven worden alleen per e-mail verstuurd.

Kosten, ontstaan door te laat, foutief, c.q. niet geplaatste advertenties, kunnen niet op het NIW worden verhaald.

Rekeningnummer: NL59 ABNA 0561781303BIC code: ABNA NL2A

Druk: Vellendrukkerij BDU, BarneveldISSN 0166-1949ac