Antisemitismeruzie
Binnenland

Antisemitismeruzie

Redactie 26 januari 2017, 00:00
Antisemitismeruzie
Tom Fürstenberg

Tom Fürstenberg

Tom Fürstenberg

De voorman van Stichting Joods Apeldoorn Tom Fürstenberg beschuldigt Vredesweek Apeldoorn van antisemitisme. Hij deed dit maandag in zijn herdenkingstoespraak bij het Apeldoornsche Bosch, een Joodse psychiatrische instelling die in de oorlog door de nazi’s werd ontruimd.

Tom Fürstenberg richtte zijn pijlen tijdens zijn toespraak op de interreligieuze Vredesweek-organisatie, omdat zij in september een antisemitische spreker het woord zou hebben gegeven. Die spreker was niet de eerste de beste. Het ging om oud-militair Kees Blok, voorzitter van Kairos Sabeel Nederland. Deze organisatie is voortgekomen uit Kairos Palestina Nederland en Vrienden van Sabeel, twee als zeer anti-Israël bekendstaande instellingen die kortgeleden zijn gaan samenwerken.
“Blok vergeleek Palestijnse jihadisten met verzetsstrijders tegen de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog,” aldus Fürstenberg, die in september aanwezig was bij Bloks lezing in de Lutherse kerk. “Hij beschreef de Palestijnen als slechts bewapend met een soort speelgoedpistooltjes die weinig konden uitrichten en zei dat de Israëlische verdedigings- en veiligheidsmaatregelen daarom militair helemaal niet noodzakelijk waren. Voorts noemde hij de Joodse staat een racistische onderneming, gebaseerd op het Joodse ras, die maar beter kon verdwijnen. Ook zei hij dat we Hamas, Hezbollah en de Moslimbroederschap niet moeten bestrijden maar met ze moeten gaan praten, net zoals we in de oorlog maar beter met Hitler en Himmler hadden kunnen praten.”

Cru
Fürstenberg probeerde om de lezing te voorkomen, maar de organisatie vertelde hem dat hij de spreker samen met de andere aanwezigen van repliek mocht dienen. “Ik was de enige die dat deed,” vervolgt hij. “En ik werd daarbij steeds afgekapt door de gespreksleider, de voorganger van de Lutherse kerk. Na afloop weigerden de twee bij de lezing aanwezige Vredesweekorganisatoren afstand te nemen van de woorden van Blok.”

‘Ik vind het tegenover mezelf en de slachtoffers van destijds hypocriet om hier krokodillentranen te huilen’

Bij de herdenking van het Apeldoornsche Bosch afgelopen week voegde Fürstenberg daar tegenover Omroep Gelderland aan toe: “Ik heb liever een luidruchtige antisemitische Marokkaan dan een zwijgende autochtone meerderheid. Die eerste uit zich zo cru dat ieder weldenkend mens denkt: dat is idioot en dat keuren we af. Het is juist het salonfähige antisemitisme, van die kleine opmerkingen uit de mond van een ogenschijnlijk keurige blanke westerling die ingekleed worden als een wolf in schaapskleren, dat is veel gevaarlijker en dat merk ik steeds en steeds vaker. Ik vind het tegenover mezelf en de slachtoffers van destijds hypocriet om hier krokodillentranen te huilen, terwijl we weten dat de haat die hen destijds het leven heeft gekost, in combinatie met de onverschilligheid en passiviteit van de massa die aan de zijlijn stond, gewoon weer terug is.”

Parallellen
Vredesweek-medeorganisator Eddy Anneveldt vindt echter dat Fürstenberg “over de schreef is gegaan door mij en anderen als onbetrouwbare Hamasleden neer te zetten en heel onsmakelijke parallellen te trekken met de Tweede Wereldoorlog. Tom heeft de bijeenkomst anders ervaren dan de andere aanwezigen, als antisemitisch.” “Ik heb niemand een Hamas-lid genoemd,” zegt Fürstenberg. Fürstenberg en Anneveldt hadden een hoogoplopende ruzie per e-mail. Deze eindigde met de opmerking van Anneveldt: “Door jou is mijn beeld van Joden er niet bepaald beter op geworden.” De Vredesweek-voorman voegt eraan toe dat de organisatie van Vredesweek en het Apeldoorns Beraad van Kerken meerdere malen hebben geprobeerd om de zaak met Fürstenberg uit te praten, maar tevergeefs. Fürstenberg heeft intussen Kerk in Actie en PAX (voorheen Pax Christi), bij de Vredesweek betrokken instanties, een mail gestuurd met een verslag van Bloks uitlatingen: “Beide organisaties hebben gezegd dat als dit zijn tekst was, ze er afstand van nemen.” Het NIW probeerde Blok voor het ter perse gaan van dit nummer te bereiken. Zonder resultaat. Blok zou op vakantie zijn in Frankrijk. Anneveldt laat weten de uitkomst van een gesprek op donderdag 26 januari tussen wethouders Blokhuis en Kruithof, Fürstenberg en hemzelf af te wachten en ‘hoopt daar het beste van’.

Update:
“Ik ben niet antisemitisch,” reageert Kees Blok tegenover $De Stentor$. “Ik ben het alleen niet eens met de standpunten van de Israëlische regering aangaande de Westbank. Antisemitisme werp ik verre van me.’’ Fürstenberg volhardt tegenover de krant in zijn standpunt. ,,Meneer Blok stelt de zaken ineens totaal anders voor, hij lijkt nu veel milder. Zijn bewering dat hij zichzelf geen antisemiet vindt is echt bespottelijk.”

Update 2:
Zojuist ontving de redactie van het NIW de volgende berichten van de heer Blok:
“De heer Furstenberg heeft zich over mij uitgelaten in negatieve zin in de Stentor.  Ik heb om een rectificatie verzocht aan de redactie van de Stentor en heb de heer Furstenberg twee berichten ( gisteren vandaag ) gezonden, die hieronder volgen.

Geachte heer Furstenberg,

Tot mijn verbazing werd ik geattendeerd door de heer van Driel  op een artikel in de Stentor van 24 januari 2017, waarin U mij in verband brengt met antisemitisme naar aanleiding van mijn bijdrage aan een lunch in de Lutherse kerk in Apeldoorn in het kader van de vredesweek vorig jaar. Ik had evenwel van mevrouw Oosterbroek , medewerker van Kerk in Actie van de Protestantse kerken in Nederland al vernomen dat u zich daar had gemeld. Chiquer ware het geweest dat U zich met mij in verbinding had gesteld alvorens dergelijke uitspraken te doen. Ik denk dat dit heren betaamt.
Me dunkt, dat antisemitisme een houding  is of denkbeelden zijn, waarin men op grond van het zijn van Jood die hoedanigheid verbindt met negatieve waardeoordelen met als doel hen te kwalificeren als inferieur. Ik houd me daar verre van. Kenmerken op basis van kleur, geloof of anderszins en daar aan oordelen verbinden  is  iets wat voor dommerikken is. Die kunnen overigens zeer gevaarlijk zijn, dat heeft onder andere de Shoa of de oorlog tussen Huti’s en Tutsi’s  wel bewezen.
Het hebben van kritiek op het beleid van de regering in Jeruzalem – en dat heb ik – verwart U met  het voorgaande. Ik heb soms ook kritiek op de Chinese overheid, maar dat maakt van mij niet iemand die de bewindspersonen daar op hun ras, geaardheid , kleur of wat dan ook beoordeelt, zo dat logischerwijze al zou kunnen, maar dat terzijde.
Ik kan mij vinden in de stellingname van de Wereldraad van kerken op dit dossier en de onderschrijf de laatste interviews van de heer Kerry, tot voor kort minister van Buitenlandse zaken van de VS. De uitspraken van de heer Koenders over de nederzettingen politiek zijn wat mij betreft  juist. Dat is allemaal niet opzienbarend.
De staat Israël  bestaat terecht en die staat heeft het recht haar integriteit te verdedigen. Die verdediging behoort te worden gevoerd naar de normen van subsidiariteit en proportionaliteit. Ik meen met vele Israëli’s en andere mensen  met Joodse wortels, die ik hoogacht dat de bezetting van de West Bank Israël bedreigt in haar toekomst en daarom moet worden opgegeven. Per ultimo is een staat Israël van de Middellandse zee tot de Jordaan, waarin Palestijnen  in Gaza- achtige regio s’ leven  een huiveringwekkend perspectief.
De Joodse wortels van het christendom verdienen het te worden geacht. Jezus’ woorden zijn zonder dat gegeven niet te begrijpen.  Ik waardeer de Joodse cultuur niet alleen in het verleden, maar ook in het heden bijvoorbeeld tijdens mijn reizen door Israël. Ik weet dat het christendom in het verleden een verschrikkelijke rol heeft gespeeld bij de Jodenvervolgingen en sluit daarvoor niet mijn ogen.
Daarbij geldt dat ik weinig op heb met het bewind in Ramallah om maar te zwijgen van dat in de Gaza streek. Ik heb het gevoel, dat de elite van Ramallah niets op heeft met de Palestijnen in het algemeen. In Israël worden corrupte ambtenaren tenminste nog vervolgd, daar hoef je in Ramallah niet mee aan te komen. In  Israël is er een democratie – weliswaar onder druk, maar toch –  bij de Palestijnse Autoriteit is er sedert  jaren geen verkiezing meer geweest.
U stelt, dat ik antisemitische uitspraken zou hebben gedaan. Ik nodig U uit, dat met bewijzen te ondersteunen.

Het tweede bericht was ook aan de heer Pol gericht, redacteur van de Stentor.

Jammer dat U het artikel heeft geplaatst met aan het einde  twee door de heer Furstenberg aan mij toegeschreven uitspraken. Niet alleen zijn ze onjuist en dat had ik uw krant kunnen vertellen zo u mij had gehoord, maar ook zonder context niet te begrijpen. Het gaat om: ‘Israel als Joodse staat moet verdwijnen’. Een ander citaat dat Fürstenberg uit de mond van Blok optekende: ‘Er moet met Hamas gepraat worden in plaats militair bestreden, net zoals we meer met Hitler en Himmler hadden moeten praten’.
Israël moet helemaal niet verdwijnen en  dat heb ik benadrukt. Echter de vormgeving van de staat als Joodse staat doet vraagtekens rijzen ten aanzien van de positie van de 1.8 miljoen Israëli’s met een Palestijnse achtergrond. Deze woonden al voor 1948 in dat land en worden steeds meer geconfronteerde met wetten waarin zij ene tweederangs positie krijgen als tweederangs burgers. Dat nu is ondemocratisch en dat onderscheid moet verdwijnen vanuit oogpunt van gelijkheid van burgers in een staat.
Ten aanzien van de tweede door de heer Furstenberg verkeerd geciteerde opmerking  het volgende. Von Clausewitz zei al dat oorlog niet anders is dan het doorzetten van het conflict met andere middelen waar de diplomatie heeft gefaald. Dat geldt ook elk einde van een oorlog,  dan weer moet er onderhandeld worden over een  vredesverdrag. Je moet dus met de vijand onderhandelen om een einde te maken aan een oorlog. Chamberlain heeft dat vergeefs geprobeerd met Hitler, maar de Zweed Raoul Wallenberg heeft met Himmler onderhandeld om talloze gevangen Joden vrij te krijgen en dat is hem gelukt.
David Holbrooke heeft onderhandeld met Tudjman, Milosovic en Izetbegovic in het Joegoslavsich drama: alle drie hadden bloed aan de handen.  Stalin was een groot misdadiger maar Churchill en Roosevelt hebben met hem moeten onderhandelen. Beide zienswijzen als verwoord hierboven zijn zeer gangbaar. Enkel woorden er uit gehaald en verkeerd geciteerd en je krijgt een karikaturaal beeld waar Uw argeloze lezer niet mee is gediend.
Als U echt een goed en degelijk verhaal wilt hebben, nodig dan de heer Furstenberg en mij uit voor en debat en doe daar verslag van.”

Update 3:
Een woordvoerster van de gemeente Apeldoorn laat vrijdagochtend weten dat het gesprek tussen Fürstenberg, Anneveldt en wethouders Blokhuis en Kruithof inmiddels heeft plaatsgevonden en dat er een vervolgafspraak is gemaakt: “We zijn in gesprek, meer kan ik er niet over zeggen.” “Tot het vervolggesprek hebben we radiostilte,” voegt Anneveldt hieraan toe.

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking