Blok en Kaag hebben niets geleerd
Nieuws

Blok en Kaag hebben niets geleerd

NGO Monitor beschuldigt de ministers Blok en Kaag opnieuw van het financieren van een Palestijnse ngo met terreurbanden. De antwoorden van de bewindslieden op Kamervragen hierover zijn op z’n zachtst gezegd naïef. Of erger.

Bart Schut 30 oktober 2020, 10:00
Blok en Kaag hebben niets geleerd

Een ezel stoot zich in ’t gemeen… Maar op het ministerie van Buitenlandse Zaken zitten geen ezels, dus blijft men zich daar telkens aan dezelfde steen stoten. Nadat eerder al Nederlands belastinggeld voor Palestijnse ‘goede doelen’ bij leden van het terroristische PFLP (het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina) terechtkwam, volhardt Buitenlandse Zaken in het subsidiëren van groezelige ngo’s. Tegen beter weten in.

Want de waarschuwingen van NGO Monitor, een Israëlische ngo die andere ngo’s monitort, worden in Den Haag in de wind geslagen. Ook nu aangetoond wordt dat Nederland opnieuw geld stuurt naar een organisatie waar veel mis mee is. Dat blijkt uit de antwoorden van de duoministers van Buitenlandse Zaken, Stef Blok (VVD) en Sigrid Kaag (D66), op vragen van de Tweede Kamerleden Wilders, De Roon en Van Weerdenburg (allen PVV).

De vragen hadden betrekking op de onthullingen van NGO Monitor over Nederlandse subsidie aan de in Gaza opererende mensenrechtenorganisatie Al Mezan. Nu kun je je sowieso afvragen waarom de Nederlandse belastingbetaler geld moet ophoesten voor deze ngo, die zich vrijwel uitsluitend richt op ‘mensenrechtenschendingen’ door de IDF. Hamas wordt vrijwel volledig ongemoeid gelaten, terwijl het toch echt die terreurbeweging is die de bloedige scepter zwaait in Gaza. Maar goed, Kaag, Blok en een ruime meerderheid in ons parlement willen nu eenmaal graag geld uitgeven aan de strijd tegen Israël.

Gezeur
Ernstiger is dat de regering in Den Haag zich niets aantrekt van het door NGO Monitor geleverde bewijs dat Al Mezan-functionarissen innige banden hebben met de terreurbeweging PFLP. Een brief die NGO Monitor op 19 oktober aan Blok en Kaag stuurde, staat vol met voorbeelden van Jodenhaat en terreurverheerlijking. Ook lijken Al Mezan-activisten het prima te kunnen vinden met terroristen van Hamas en de Islamitische Jihad. Op de banden met deze drie terreurbewegingen hadden de vragen van het drietal PVV’ers betrekking, maar uit de antwoorden van Kaag en Blok blijkt dat zij de beschuldigingen van NGO Monitor maar gezeur vinden.

De antwoorden op de Kamervragen lezen onbedoeld als comedy. Een hele rij Al Mezan-activisten zouden helemaal geen banden hebben met de PFLP of Hamas, schrijft het ministerie. Het zou gaan om andere personen met dezelfde naam die toevallig inmiddels allemaal overleden zijn. Als Al Mezanen Hamasleden elkaar ontmoeten, is dat steevast bij onschuldige bruiloften of verzoeningsbijeenkomsten, die de Nederlandse regering van harte toejuicht. Verzoening met Hamas? Is dat opeens geen terroristische organisatie meer? Wel volgens de Europese Unie, waar Nederland echt nog lid van is – je zou verwachten dat de ministers dat weten.

Wat is het hoofdargument van Blok en Kaag tegen de aantijgingen van NGO Monitor? Het ministerie heeft Al Mezan zelf gevraagd of zijn leden terroristen zijn en de ngo heeft bezworen dat dit niet zo is. Of niet meer, want in één geval was het PFLP-lidmaatschap van een hoge functionaris niet te ontkennen. Maar, zo is te lezen, Talal Awkal is geen PFLP-lid meer, dus alles is in orde. Eigen onderzoek lijkt het ministerie niet gedaan te hebben, het vaart blind op de antwoorden van Al Mezan. Triomfantelijk meldt BuZa dat de ngo niet in Israël als terreurorganisatie wordt aangemerkt, iets wat NGO Monitor ook helemaal niet beweert. En sowieso, is dat het criterium van de Nederlandse regering om in aanmerking te komen voor subsidie? Dat je geen terreurbeweging bent? Dat is alles?

Plechtig beloofd
De verheerlijking van geweld en oproepen tot terreur tegen Israël door leden van Al Mezan vallen volgens Blok en Kaag onder de vrijheid van meningsuiting. Maar omdat zelfs de twee ministers het toejuichen van de moord op Joodse burgers wat ver vinden gaan, hebben zij de ngo bestraffend toegesproken. En die heeft plechtig beloofd dat het niet meer zal gebeuren. Het is alsof je een bericht van de satirische nieuwssite De Speld leest. De conclusie van Kaag en Blok luidt: “Het beeld komt naar voren dat er geen aanleiding is te veronderstellen dat er sprake is van banden tussen Al Mezan en PFLP.”

Mooi. Alleen… hetzelfde beeld kwam bij hetzelfde ministerie naar voren toen het gewezen werd op de banden met de PFLP van die andere Palestijnse ngo die het zo gul subsidieert, de landbouworganisatie UAWC. En daarvan zijn nu door Nederland betaalde activisten gearresteerd op verdenking van de moord op een 17-jarig Israëlisch meisje. Mag je van de regering in Den Haag verwachten dat zij iets meer doet om subsidie aan terroristen – of activisten die banden hebben met terroristen – te voorkomen? Zou Nederlands belastinggeld niet alleen moeten gaan naar brandschone, onomstreden organisaties?

Blok, Kaag en hun ambtenaren op het ministerie zijn geen ezels, maar als zij willens en wetens geld blijven sturen naar groezelige organisaties en moordlustige terroristen, ondanks alle waarschuwingen, is er misschien een andere dierenmetafoor die beter past. Zouden onze ministers de fabel van de kikker en de schorpioen kennen?

Foto: Hassan Jedi / Flash90

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking