Adverteren / familieberichten

Samuel Goldfinger
M: 06-51181777
E: samuel@niw.nl

Postadres:
Postbus 353
1000 AJ Amsterdam

Advertenties kunt u aanleveren tot maandag 12.00 uur in de week van verschijning. Afwijken van de deadline in overleg. Op verzoek kunnen wij uw advertentie ook opmaken.

Voor familieberichten kunt u reserveren tot en met de dinsdag in de week van verschijning.