Anti-alles
Column

Anti-alles

Column Esther Porcelijn

Esther Porcelijn 14 april 2019, 00:00
Anti-alles

Als men tegen de elite is, duurt het meestal niet lang voor de Joden daar weer bijgehaald worden.

Want wie anders heeft de macht in handen dan die paar Jidden op aarde, die hun marxistische/ kapitalistische/genocidale… (vul maar in) plan zitten te smeden? Vooral op internet kom ik dit veel tegen. Ik kan geen video over het jodendom online zetten of er volgen commentaren met de wildste complottheorieën en mijn inbox vult zich met afbeeldingen van concentratiekampen.

Mensen plakken ideeën aan elkaar en als je eraan durft te twijfelen, dan ben je geen realist en een wegkijker. Fijn.

Het zijn opvallend vaak alt-rightaanhangers die denken dat een kritische houding bestaat uit het fabriceren van vergezochte knutselwerkjes. Ik ga er vaak van uit (misschien naïef) dat de meeste toetsenbordhelden thuis aan de boerenkool helemaal geen antisemieten zijn, maar dat ze opgeslokt worden door een diepe argwaan jegens alles wat zij elitair achten. De sociale media halen natuurlijk ook het slechtste in de mens naar boven. Platforms als Twitter zorgen ervoor dat je als vanzelf steeds extremere standpunten inneemt, want die verdienen likes. Toch fascineert die argwaan mij. Waarom zou je denken dat elke agenda een dubbele is en iedere handeling een strategische?

Mijn vriend R. is pas geïnfiltreerd in een Facebookgroep die geheel gewijd is aan antivaccinatie en zogenaamd ‘kritisch prikken’. R. is arts en windt zich nog meer dan ik op over de invloed van de zogeheten anti-vaxxers en de gevaarlijke gedachtewereld die van deze mensen bezit heeft genomen.

In die groep worden de meest absurde en enge theorieën gedeeld en er worden vragen gesteld waarop gretig advies wordt gegeven. Zo was er een moeder van een kindje met diabetes. Ze vroeg of er alternatieven voor insuline waren, waarop een vrouw adviseerde om absoluut geen insuline te gebruiken. Doodeng.

De haast professionele anti-vaxxers bleken veelal ondoordringbare complotdenkers te zijn en behoorlijk agressief. Na wat snuff elwerk viel op dat ze er vaak anti-elitaire sentimenten op nahouden, de Gele Hesjes steunen, klimaatscepticus en FvD-sympathisant zijn. Naast deze eerste groep heb je ook de bezorgde moeders met een doorgeslagen idee over wat ‘natuurlijk’ is en wat ‘onnatuurlijk’. Al wat door de mens is gemaakt druist in tegen onze natuurlijke toestand. Op de een of andere manier horen huizen, kleding en vierdaagse meditatievakanties in een joert daar niet bij, maar alles wat in een laboratorium is gemaakt wel. Deze mensen denken dat we bewust worden vergiftigd en dat alle artsen omgekocht zijn. Ze zijn dus onderdeel van een groter anti-autoritair en anti-wetenschappelijk fenomeen; ze zijn zo ongeveer anti-alles.

Epidemie
Mijn zoontje is nu dertien maanden. De landelijke vaccinatiegraad is onder de 95 procent gedaald, in mijn woonplaats Rotterdam is deze momenteel zelfs 92 procent. Ik heb hier het afgelopen jaar dus best mee in mijn maag gezeten. De gedachte ‘dat het allemaal wel goed zou komen als een epidemie de onzinnigheid van hun ideeën zou aantonen’ was niet geruststellend. Helaas zouden de betreffende ouders natuurlijk niet ziek worden, maar hun kinderen wel en mijn baby misschien ook!

In de Verenigde Staten is momenteel een mazelenuitbraak gaande, die oktober vorig jaar is begonnen. De meeste gevallen komen voor in orthodox-Joodse gemeenschappen in onder meer Brooklyn en Rockland County, New York. Veel vrome Joden blijken hun kinderen niet te hebben gevaccineerd en men vermoedt dat de uitbraak in die contreien is begonnen.

De anti-elitaire complotdenkers kunnen nu in elk geval niet beweren dat de Joden hier achter zitten. Of juist wel: die anti-wetenschappelijke complotpraat krijgt vast ook deze gebeurtenissen tot een vooropgezet plan gepapier-macheed.

Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat er een mazelenuitbraak gaande is in een kinderdagverblijf in Den Haag. Iedereen hoopt natuurlijk dat het daarbij blijft, maar zoiets kan snel gaan en de complotdenkers hebben dit op hun geweten.

Mijn zoontje is vandaag ingeënt, onder andere tegen de mazelen. Hij moest even huilen, keek daarna nog wat beteuterd, maar hij heeft de rest van de dag vrolijk gespeeld. Ik vind het fi jn dat hij nu beschermd is tegen deze ziektes, maar helaas is er nog geen vaccin tegen complotdenken. En ook niet tegen antisemitisme.

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking