Apostel van Jodenhaat
Binnenland

Apostel van Jodenhaat

David Sorensen, wiens boeken in gerenommeerde boekhandels te koop zijn, noemt zichzelf apostel, profeet en verkondiger van Gods woord en heeft tienduizenden volgers op Facebook. Daarnaast schrijft hij graag berichten doorspekt van Jodenhaat.

Micky Cornelissen 28 juni 2018, 00:00
Apostel van Jodenhaat

Wanneer een auteur een disclaimer bij zijn stuk plaatst dat zijn tekst níet antisemitisch zou zijn, weet je wel hoe laat het is. David Sorensen, de Vlaams-christelijke prediker die zichzelf tot doel stelt heel Nederland ‘te verheerlijken met de wijsheid van Jezus’, heeft die disclaimer hard nodig. Op zijn website www. ontdekgod.nl publiceerde Sorensen een ruim zevenduizend woorden lang essay over Israël en Joden waarvan je nekharen overeind gaan staan.

Dat internet vol staat met antisemitische uitlatingen is niets nieuws. Beroepsantisemiet Jeroen de Kreek schreef websites vol hatelijke berichten over Joden en werd daar door de rechter voor beloond met een ontoerekeningsvatbaarheidsverklaring, waardoor hij rustig door mocht schrijven. De Kreeks websites zijn abject, maar hij heeft slechts een handvol aanhangers. Sorensen daarentegen beheert meerdere Nederlands- en Engelstalige Facebookpagina’s met in totaal bijna dertigduizend volgers en ‘likers’. Vanuit die pagina’s verwijst hij door naar zijn website met het eerder genoemde essay en grijpt de man, die zichzelf omschrijft als profeet en apostel, dagelijks de gelegenheid aan zich negatief uit te laten over Joden of Israël. Naast zijn bereik op internet schrijft hij boeken, die worden verkocht door onder andere internetgigant bol.com en boekhandel Bruna.

Vervangingstheologie
In zijn essay komt een scala aan antisemitische mythes voorbij. Zo blijkt Sorensen aanhanger van de zogeheten vervangingstheologie. Door de weigering van de Joden om Jezus als messias te erkennen zouden zij de status van uitverkoren volk hebben verloren. “De gelovigen die Christus toebehoren zijn de echte nakomelingen van Abraham.” Sorensen doet er nog een schepje bovenop door te stellen dat het Joodse volk niet meer zou bestaan. Er zouden alleen nog mensen zijn die zich ‘als Jood beschouwen’. Later haalt Sorensen de Khazaren-mythe aan, waarbij hij schrijft dat de huidige Joden die in Israël wonen eigenlijk Turken zijn. Hoe dat dan zit met christenen die hij beschouwt als de ‘echte nakomelingen van Abraham’ wordt niet duidelijk. Ook neemt Sorensen de zeer omstreden YouTube-documentaire Marching to Zion mee in zijn betoog. De ‘documentaire’ is geliefd onder aanhangers van de vervangingstheologie en omstreden omdat de rabbijnen die eraan meewerkten onder valse voorwendselen werden geïnterviewd. Sorensen verantwoordt veel van zijn antisemitische conclusies met, volgens hem, uitspraken van ‘Jezus Christus’ zelf. Een van die conclusies is dat Joden de ‘kinderen van de duivel’ zijn.

‘Nuchter feit’
Dat Sorensen volledig achter zijn uitspraken staat wordt duidelijk wanneer het NIW hem benadert met vragen over zijn website. Onze vragen en zijn beantwoording verspreidt Sorensen nog dezelfde dag via zijn sociale mediakanalen. Dat de ‘profeet’ ervan overtuigd is dat hij geen antisemitisch gedachtengoed verspreidt ligt voor de hand. “Natuurlijk is dat geen antisemitisme,” zegt hij over zijn uitspraak dat Joden zichzelf als ‘superieur’ zouden zien boven de rest van de mensheid. Volgens Sorensen gaat het namelijk om een ‘nuchter feit’. Op de vraag van het NIW of hij van mening is dat het dus geen Joden waren die tijdens de Holocaust zijn vermoord, geeft hij – ondanks een lange verhandeling – geen antwoord. Ook komt Sorensen met de stelling dat de Joodse inwoners van het moderne Israël geen genetische verbondenheid hebben met de oorspronkelijke Semieten. En volgens hem hebben de Palestijnen die wel. “De onderdrukking van het Palestijnse volk is het ware antisemitisme.” Volgens Sorensen kunnen de Joden de ‘liefde van God’ wel ontvangen, omdat deze niet zou letten op ‘kromme neuzen of keppeltjes’. Die karikatuur maakt Sorensen uiteraard ‘niet vanuit antisemitische beweegredenen’.

De verdorven staat
Zoals veel anderen poogt Sorensen ‘antizionisme’ als dekmantel te gebruiken voor zijn uitspraken. Sorensen is dan ook uitgesproken anti-Israël, nog meer dan dat hij tegen het Joodse volk is. Volgens de ‘profeet’ is het huidige Israël niet het Israël uit de Bijbel, dat Israël zou zich bij God bevinden. De huidige staat is volgens Sorensen namelijk ‘opgericht door atheïsten en vrijmetselaars, die mensen vermoorden om hun goddeloze staat op te richten’. Sorensen publiceerde desondanks een lijst op zijn Facebook-kanalen om aan te geven hoe verdorven de staat Israël zou zijn. Met veertien punten geeft hij aan hoe ver Israël af zou staan van ‘Jezus, het heilige koninkrijk’. Israël zou volgens Sorensen hét land van oorlog, haat en tweedracht zijn en mensen afslachten om ‘Gods belofte in vervulling te laten gaan.’

Daarbij zou Tel Aviv een ‘internationaal centrum van perversie’ zijn. Dat Israël wereldwijd zou worden beschouwd als voorloper op het gebied van seksuele vrijheid zou dan ook alleen maar slecht zijn. Maar daar stopt de ‘perversie’ volgens Sorensen niet. Israël noemt hij ook een ‘veilige haven voor pedofielen’. Hij haalt een therapeut aan die op de Egyptische staatstelevisie verklaarde dat ‘Joden de meest seksueel perverse bevolkingsgroep op aarde zijn.’ Ook zou Israël een van de ‘minst christelijke landen op aarde’ zijn.

Demonisch
Op zijn website stelt Sorensen dat Israël is opgericht door ‘hooggeplaatste vrijmetselaars met als hoofdrolspeler de Rothschilds’. En de vrijmetselarij is volgens Sorensen onlosmakelijk verbonden met ‘de essentie van satanisme’. Ook is de davidster volgens hem een eeuwenoud satanisch symbool. “De geschiedenis toont dat uitvoerig aan. Deze ster wordt gebruikt in veel satanische rituelen en werd in de bijbel zelfs verboden door God! Juíst omdat het een demonisch symbool was. Een kort onderzoek op internet geeft meteen duizenden bronnen aan die dat overvloedig aantonen.” Dat de ster van oudsher gebruikt werd om synagogen en zelfs moskeeën te versieren, laat de ‘apostel’ liever achterwege.

De staat Israël heeft volgens Sorensen geen bestaansrecht. Dat illustreert hij met een smakeloze nazivergelijking. “Toen de Duitsers Nederland binnenvielen, denkend dat zij het hogere ras waren en Nederlanders minderwaardig, en zij vermoordden je kinderen, sloten je familie op en jij moest vluchten naar het buitenland. Je verloor alles wat je dierbaar was en werd als een opgejaagd dier verjaagd van je land, huis, geliefden. Zou jij dan vinden dat Duitsland het recht had Nederland in te palmen? Dat is exact wat er gebeurd is in Israël.”

Christenen voor Israël
Over christenen die wél achter Israël staan is Sorensen niet te spreken. Sommige zouden ‘eenvoudigweg onwetend zijn en de bijbel verkeerd begrijpen’. Volgens Sorensen zijn ze het slachtoff er van ‘zionistische propaganda’, die heeft de ‘Bijbelse focus op Jezus Christus verwijderd en heeft christenen wijsgemaakt dat alles om de politieke staat draait, los van Jezus Christus’. Daarbij kan hij het niet laten nog een naziparallel te trekken. Christenen voor Israël zouden andere christenen ‘dwingen’ om mee te doen aan het zionisme. “Dat is hetzelfde als het nazisme van weleer. Of je doet mee of je wordt vervolgd.”

Sorensens gedachtegoed vertoont veel parallellen met dat van het echtpaar Goeree. In 1986 werden Lucas en Jenny Goeree veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. Het echtpaar bepleitte in het eigen tijdschrift Evan dat de Joden de Shoa aan zichzelf hadden te wijten, omdat zij Jezus niet als messias erkenden. De Hoge Raad stelde toen dat hun geloof geen vrijbrief was om anderen te beledigen.

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking