Ballen
Binnenland

Ballen

Administrator 23 augustus 2015, 00:00
Ballen

J2GLMc7-Wat doet een redactie wanneer blijkt dat niet alleen moslims haatpredikers onze lands- grenzen binnenhalen, maar dat er ook binnen onze eigen kille mensen zijn die zo iemand uitnodigen?Het NIW vernam deze week dat de Israëlische rabbijn Mizrachi was uitgenodigd door Chanan Herz- berger en Ritchie Kremer. Wel tweehonderd mensen hadden de bijeenkomst in Maimonides bijgewoond. En er was geen onvertogen woord gevallen. Ja ja… 

Het werd nog erger toen we wat dieper gingen graven. Belangrijke leiders van onze gemeenschap weigerden categorisch afstand te nemen van de denkbeelden van deze haatprediker, die met zijn bij- gelovige en abjecte denkbeelden al eerder in Engeland is geweerd. Het was verbluðend te ervaren hoe per- sonen die normaal niet bang zijn voor een statement, onder wie Menachem Sebbag, zich ineens hulden in stilzwijgen of nietszeggende platitudes. Niemand wenste de vingers te branden; het ‘geen commentaar’ was niet van de lucht.

Kijk, als Joden in Nederland (terecht) een grote mond hebben over bezoekjes van haatimams als Al-Haddad, dan horen wij zeker ook een zelfreinigend vermogen te hebben wanneer het aankomt op spreek- beurten van rabbijnen die qua gedachtegoed en bijge- loof verdomd dicht tegen dit soort imams aanschur- ken. Zie voor een greepje uit zijn uitspraken het artikel op pagina 8. Maar Al-Haddad had ten minste nog de ballen om zich in De Balie kritisch te laten ondervra- gen. En dat is wellicht nog het meest verbijsterend: geen van de aanwezigen in Maimonides, tweehon- derd man sterk, had het lef gehad om deze rabbijn ter verantwoording te roepen voor de rabiate uitspraken die iedereen op internet had kunnen vinden.

Van dit soort charlatans zouden wij collectief af- stand moeten nemen, desnoods door een rechtstreek- se verbale confrontatie. En de aanwezigen hadden zichzelf zeker niet mogen laten gebruiken als klapvee. Zelfs na afloop durfden maar weinig personen met gezag antwoord op onze vragen te geven of stelling te nemen. Was dat omdat de rabbijn was uitgenodigd door ‘vooraanstaande’ leden van de NIHS? De angst was namelijk veelal door de telefoon te ruiken.

Maar het grootste verwijt geldt natuurlijk de he- ren Kremer en Herzberger. Als je de ballen hebt om zo’n malloot uit te nodigen, heb dan ten minste ook de ballen om die beslissing en ’s mans standpunten te verdedigen, in plaats van jezelf achter elkaars rug te verschuilen. Daar is een woord voor: laf.

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking