Bespottelijk
Binnenland

Bespottelijk

Jaarlijks probeert het Platform Stop Racisme en Uitsluiting een rel te forceren, in een uiterste poging om publieke aandacht te genereren. [...]

Redactie 10 november 2016, 00:00
Bespottelijk

NIW7705_01Jaarlijks probeert het Platform Stop Racisme en Uitsluiting een rel te forceren, in een uiterste poging om publieke aandacht te genereren.

Door Ron van der Wieken

Vorig jaar werd daartoe Haneen Zoabi uitgenodigd als spreekster bij de Kristallnachtherdenking van het Platform. Zoabi is een Arabisch-Israëlisch parlementslid en voorvechtster van opheffing van de staat Israël in zijn huidige, Joodse, vorm. Zij heeft in 2014, om maar een enkel wapenfeit te noemen, haar grote bewondering uitgesproken voor de Palestijnen die drie Joodse tieners vermoordden, hetgeen de directe aanleiding van de Gazaoorlog werd. Bij die Kristallnachtherdenking in 2015, bij het Joodse Verzetsmonument aan de Amstel, was ook Ibrahim al-Baz prominent aanwezig, hij werd ooit gearresteerd vanwege het smokkelen van explosieven voor de Palestijnse zaak.
En dit jaar is er de Uilenburgersjoel-rel. Het Platform, een kongsi van treife organisaties als Internationale Socialisten en Nederland Bekent Kleur en supporters als Anja Meulenbelt, maakt stampij over de Stichting Uilenburgersjoel, die bij nader inzien liever geen onderdak verschaft aan de Kristallnachtherdenking van het Platform, met zijn minachting voor Israël en jodendom. Die sjoel was ooit, in het hart van de Jodenbuurt, een plaats van gebed voor velen die omgebracht zijn. Begrijpelijk dus van het bestuur. Jammer dat het daar pas op kwam nádat er een contract met het Platform was gesloten. Het Platform dwingt de sjoel nu met hulp van advocaten tot naleving van dat contract. Niet erg gevoelig, maar Joodse gevoelens spelen dan ook geen enkele rol voor het Platform.

Begeerde plek
Interessant is het persbericht van het Platform. De schuld van alles wat het Platform overkomt, blijkt bij ‘rechts’ en ‘ultrarechts’ te liggen! ‘Rechtse organisaties’ zoals het CJO proberen elk jaar – zegt het Platform – de herdenking te verhinderen, en dit jaar heeft een andere organisatie, namelijk Time to stand up for Israel, de begeerde plek bij het Joods Verzetsmonument aan de Amstel als eerste geclaimd bij het stadsbestuur voor een Kristallnachtherdenking, waardoor het Platform naar elders moest uitwijken. Het spreekt vanzelf dat Time to stand up for Israel een ‘ultrarechtse gelegenheidsorganisatie’ blijkt te zijn.

Joodse gevoelens spelen geen enkele rol voor het Platform

Het Platform schrijft: ‘Het zijn pogingen die ons doen denken aan het monddood maken van het linkse verzet tegen de opkomst van de nazi’s in de 30er jaren.’ De anonieme schrijver zou een fatsoenlijk geschiedenisboek in moeten kijken: elke vergelijking tussen de methodes van de nazi’s en wat het Platform ondervindt is dermate bespottelijk dat de schrijver zich diep zou moeten schamen. De idiote toespeling op die donkere tijd is tekenend voor de schimmenwereld waarin het Platform leeft: een wereld van goed links en slecht rechts, Joodse organisaties die allemaal rechts of ultrarechts zijn en
geheimzinnige complotten smeden om nobel links van zijn gerechtvaardigde zege af te houden. In werkelijkheid is het CJO zonder enige politieke kleur en is Time to stand up alleen maar een verdediger van Israël tegen de vele vaak uiterst onredelijke aanvallen die organisaties zoals aangesloten bij het Platform met regelmaat lanceren.
Overigens, op het allerlaatste moment heeft de burgemeester van Amsterdam zich met de kwestie bemoeid en de vergunning aan Time to stand up ingetrokken. Een beslissing waarover de burgemeester nog heel wat uit te leggen heeft.
Hoe verwerpelijk het Platform ook is, het vrije woord is een groot goed. De vrijheid van meningsuiting dient beschermd, ook als dat inhoudt dat Janneke Stegeman kan fantaseren over ‘de zionisten die meenden de oorspronkelijke bevolking uit de weg te kunnen ruimen’ en dat Jaap Hamburger voor de zoveelste keer zijn verhaal van zelfhaat laat horen.

 

Ron van der Wieken is voorzitter van het CJO.

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking