Blij met een diplomaat en een parlementariër
Dagboek

Blij met een diplomaat en een parlementariër

Opperrabbijn Jacobs schrijft een dagboek over maatschappelijke en religieuze zaken. Het NIW publiceert deze stukken twee keer per week.

Opperrabbijn Binyomin Jacobs 10 augustus 2023, 15:23
Blij met een diplomaat en een parlementariër

Het is vanwege de vakantie een relatief rustige tijd voor mij. We wandelen meer dan gewoonlijk, waren gisteren met de kleintjes naar de dierentuin in Amersfoort en hebben zelfs voor onszelf een abonnement genomen omdat we denken dat de dierentuin voor herhaling vatbaar is. In Spakenburg, waar we eergisteren aan de avondwandel waren, kwamen we in gesprek met een echtpaar uit Enkhuizen dat lag aangemeerd in de haven. Interessant te horen hoe gigantisch duur sommige vakantiebootjes kunnen zijn. Is het zinvol om zomaar met onbekenden te spreken, vraagt u zich wellicht af. Ik vind dat gewoon leuk, want ik ben geïnteresseerd in mensen. Eigenlijk zijn die ontmoetingen, die praatjes die je onderweg met onbekenden maakt, vergelijkbaar met het bezoek aan een dierentuin, gewoon leuk. Maar los van het gegeven dat ik een gesprek met onbekenden die je zomaar tijdens een wandeling ontmoet, leuk en interessant vind, is het ook zinvol. De bootmensen kwamen dus uit Enkhuizen en dachten dat wij uit Antwerpen kwamen. Gewoon vriendelijk zijn tegen medeburgers die niet Joods zijn, kan geen kwaad en kan gerekend worden, naar mijn bescheiden mening, tot het creëren van goodwill voor al wat Joods is en dus ook voor Israël.

Deze week ontving ik twee keer post uit de Tweede Kamer der Staten Generaal, zoals de afzenders zo netjes stonden vermeld. We zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de postume uitreiking van de ‘Erepenning voor menslievend hulpbetoon in goud’ aan de heer Jan Zwartendijk door ’de heer W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken’. Geweldig dat Zwartendijk eindelijk de eer toekomt die hij verdient vanwege zijn rol in de oorlog bij het redden van honderden Joden uit het bezette Litouwen. Als dank kreeg hij tot nog toe uitsluitend na de oorlog een berisping voor zijn reddende inzet als consul der Nederlanden, want het scheen niet helemaal legaal te zijn gebeurd. Eindelijk wordt het nu rechtgezet. Laat en postuum, maar beter laat dan nooit!

Als dank kreeg Jan Zwartendijk tot nog toe uitsluitend na de oorlog een berisping voor zijn reddende inzet

De tweede post die ik uit de Tweede Kamer mocht ontvangen was een boekje dat was uitgegeven ter gelegenheid van 25 jaar Kees van der Staaij in de Tweede Kamer. Mij was verzocht hieraan een bijdrage te leveren, vandaar dat ik het boekje getiteld  Met recht Kees, 25 jaar daad bij het Woord heb ontvangen. Hierbij mijn bijdrage: 

Op 19 mei zit Kees 25 jaar in de Tweede Kamer. Ik kon het haast niet geloven, want het impliceert dat er ooit een Tweede Kamer zonder Kees heeft bestaan. Dat is bijna ondenkbaar want: een Tweede Kamer zonder Van der Staaij, is als een lichaam zonder ziel … Klinkt aardig, hoor ik u denken, maar is dat niet wat overdreven?

Waarom heette de eerste mens Adam? A-Dam is de combinatie van de Hebreeuwse letter alef en het Hebreeuwse woord dam. In het Hebreeuws heeft iedere letter een getalswaarde. De alef is één en wijst op de Eeuwige onze G’d die één is. Het wijst ook op het goddelijke vonkje dat we allen in ons hebben, namelijk onze ziel. De vertaling van het woord dam is ‘bloed’ dat symbool staat voor het menselijk lichaam. Adam is de mens, de combinatie van ziel en lichaam, van spiritualiteit en materie, van geloof en politiek. En zo staat onze Kees van der Staaij in de Tweede Kamer, waar helaas velen zich voornamelijk richten op het economisch welzijn, op macht en op het verkrijgen van een stemmenmeerderheid, terwijl de alef van Adam ontbreekt of nauwelijks meetelt. Kees is de Adam van de Tweede Kamer, een lichtend voorbeeld. Ja, zijn partij is klein qua volume, maar een klein lichtpunt is in een doorgaans duistere omgeving intens zichtbaar.

De Joodse datum 28 ijar 5783 valt dit jaar op 19 Mei 2023. Toeval bestaat niet, uiteindelijk komt alles  van boven en dus ook de datum 19 mei: Jom Jeroesjalajim, Jeruzalemdag. Wat de betekenis is van deze dag voor de staat Israël zal ik hier niet vermelden, omdat mijns inziens onze Tweede Kamer zich primair moet richten op de belangen van Nederland en alles wat aan Nederland is gekoppeld. De wereld bemoeit zich al veel te veel met het doen en het laten van dat piepkleine landje in het grote en machtige Midden-Oosten.

Maar, omdat toeval dus niet bestaat, neem ik de vrijheid om Kees te verbinden met de spirituele Bijbelse betekenis van Jeruzalem. De stad heet niet toevallig Jeroesjalajim, maar de naam heeft een betekenis en ook een duidelijke opdracht. Er liggen meerdere betekenissen in besloten: Jirat sjaleem, volledige godvrezendheid, en sjalom, vrede. Jeruzalem is vanuit Bijbels perspectief het middelpunt van de wereld, de kern waarom alles moet draaien: vrede. Maar sjalom betekent niet alleen een staakt-het-vuren.               Echte vrede betekent eenheid, ook in diversiteit. Tussen volkeren, tussen partijen en in de mens zelf. Maar om die sjalom te bereiken dient er een onwrikbare G’dvrezendheid te zijn. Zo staat Kees van der Staaij in de Tweede Kamer: met God voor ogen, werken aan de echte sjalom. Kees, ik ben dankbaar om je vriend te mogen zijn!

Binyomin Jacobs

Verrast trof ik voorin het boekje over deze senior parlementariër: “Waarde Binyomin, Heel veel dank voor de mooie bijdrage in het boekje waarmee ik onlangs werd verrast…en wil je hartelijk danken voor alle vriendschap en waardevolle ontmoetingen …” Kees van der Staaij.

Ik ben dankbaar tot de vriendenkring van Kees te mogen behoren!

Plaats opmerking