Blok al eerder in de fout
Binnenland

Blok al eerder in de fout

Redactie 17 februari 2017, 00:00
Blok al eerder in de fout

Davidster en kruisDe bewijzen van antisemitisme van Kees Blok, oud-rechter, oud-officier en voorzitter van BDS-beweging Kairos Sabeel, stapelen zich op.

Tom Fürstenberg van Joods Apeldoorn en de organisatoren van de Vredesweek Apeldoorn ondertekenden afgelopen week een door de gemeente Apeldoorn opgestelde verklaring dat Kees Blok, voorzitter van de pro-Palestijnse kerkorganisatie Kairos Sabeel Nederland, zich tijdens de Apeldoornse Vredesweek in september antisemitisch uitliet. Hierover berichtten wij al in NIW 16.
Eerder liet Blok ons uitgebreid weten dat de opmerkingen zoals Fürstenberg die uit zijn mond noteerde ‘uit hun verband gerukt’ en ‘karikaturaal’ waren en dat hij geen antisemiet is. Het NIW ontving echter de opname van een radio-interview met Ina Brouwers in het RTV Oost-programma Hoogtij van 21 februari 2016, waarin Blok zich als volgt uitlaat:

“Palestijnen laten zich wel onderdrukken, want het aantal aanslagen is eigenlijk op een bevolking van vijf, zes miljoen heel weinig. Net zoals ook het aantal verzetsdaden in ’40-’45 hier in Nederland op een bevolking van ook toen miljoenen heel gering was. De bezetting daar lijkt op de bezetting ’40-’45. Er zijn razzia’s, er is angst voor militairen, er zijn veel verklikkers, er zijn veel NSB’ers. En dat zijn NSB’ers, Palestijnse NSB’ers, die het voor het geld doen, net zoals toen bij ons. Het zijn ook mensen die worden gechanteerd en die dus informatie geven. Er is heel veel militaire presentie op de Westbank van Israël, mensen raken hun land kwijt. Vraag maar aan de Groningse boeren en de mensen die aan de kust woonden in ’40-’45, het wordt gewoon onteigend, je krijgt er ook geen geld voor. Heel veel dingen die de Nederlandse bevolking onderging in ’40- ’45 ondergaat nu het Palestijnse volk sinds 1967. In Israël heb je twee soorten Israëli’s: je hebt Israeli’s met een Joodse achtergrond en je hebt ook Israëlische staatsburgers met een Palestijnse achtergrond, dat zijn namelijk de Palestijnen die na 1948 niet zijn weggevlucht. Dat zijn er toch ook een twee miljoen. Die Palestijnen hebben sinds – en dat is een glijdend proces – twintig, dertig jaar, steeds minder rechten, dat is een tweederangsburger.”

‘Velen herinneren zich wel dat Joden in de Duitse bezettingstijd een J hadden in hun paspoort. Nou, Arabische Israëli’s hebben op hun identiteitskaart een grote A staan’ ~ Kees Blok

“En om het nog erger te maken: velen herinneren zich wel dat Joden in de Duitse bezettingstijd een J hadden in hun paspoort. Nou, Arabische Israëli’s hebben op hun identiteitskaart een grote A staan. Dat vind ik navrant om te zien. En je zou bijna zeggen, misschien chargeer ik wat, Israël had beter moeten weten. Een Palestijnse Israëli kan dus met z’n Israëlisch paspoort rustig naar Nederland reizen, maar hij kan niet altijd gekozen worden in de Knesset, hij kan niet altijd kiezen, hij kan geen land kopen, geen huis kopen, hij kan een hoop dingen niet, hij kan niet voor de overheid werken. Hij mag zeker niet in militaire dienst. En als je niet in militaire dienst bent geweest dan loop je ook veel dingen mis.”

Onjuist
Bloks claims zijn onjuist, laat de Israëlische ambassadeur Aviv Shir-On weten. “Het aantal Arabische Israëli’s is geen 2 miljoen maar 1,6 miljoen. Er staat geen A op het identiteitsbewijs, Arabische Israëli’s hebben hetzelfde paspoort als Joodse Israëli’s. Bovendien hebben Arabische Israëli’s gewoon stemrecht en zijn er op dit moment zeventien Knesset-leden Druzen en Arabische Israëli’s, zowel moslims als christenen. Arabische Israëli’s kunnen ook voor de overheid werken, er zijn Israëlische ambassadeurs en diplomaten van Arabische afkomst. Ook kunnen Arabische Israëli’s land en een huis kopen. Er zijn soms gevallen dat Joden hun land niet willen verkopen aan Arabische Israëli’s, maar dat is andersom ook het geval, dat zijn privéaangelegenheden. En tot slot zijn Arabische Israëli’s niet dienstplichtig zoals Joodse Israëli’s omdat vertegenwoordigers van de Arabische gemeenschap hier na de Onafhankelijkheidsoorlog mee akkoord gingen, maar zij mogen wel vrijwillig dienen in het leger.”
Over de A in het paspoort van een Arabier meldt CIDI-woordvoerder Roel Abraham nog: “Tot 2005 werd de etniciteit (Joods, Arabisch, Druzisch en nog een aantal) vermeld op de identiteitskaart, dat gold voor alle groepen binnen de Israëlische samenleving, maar dat is in 2005 afgeschaft.”

Antisemitisch
“Aangezien de heer Blok nadrukkelijk het beleid van de nazi-bezetter in Nederland vergelijkt met het beleid van Israël op de Westelijke Jordaanoever, kunnen we dit volgens de werkdefinitie van de EU aanmerken als antisemitisme,” aldus antisemitisme-expert Abraham van het CIDI. “We nemen dit op als melding van antisemitisme in de Monitor over 2016, omdat de radio-uitzending toen plaatsvond.”
“Ik neem aanstoot aan wat Blok hier zegt; het is wel degelijk antisemitisch,” vindt ook voorzitter van het Centraal Joods Overleg Ron van der Wieken. “Ik wacht nog op de uitnodiging voor een gesprek met de heer Blok, samen met vertegenwoordigers van Kerk en Israël (onderdeel van de PKN) en de heer Fürstenberg, onder auspiciën van het Overlegorgaan Joden en Christenen (OJEC). Blok heeft ook zaken geschréven die absoluut niet door de beugel kunnen. En er zijn heel wat mensen in zijn voetsporen getreden, een heel verkeerde tendens onder christenen in Nederland. Dat iemand zich het Palestijnse lijden aantrekt is te respecteren, maar niet wanneer dat leidt tot vervalsing van de realiteit, zoals Blok doet, en antisemitisme.”
“Daar komt nog iets bij: Sabeel is een club van Palestijnse christenen. De Palestijnse christenen hebben aanzienlijk meer te verduren van Palestijnse moslims dan van Israëlische Joden – zoals in het gehele Midden-Oosten en Pakistan christenen bitter lijden onder de islamitische meerderheid –, maar ze zullen dat, voornamelijk uit angst, niet snel erkennen. In een futiele poging zich in de ogen van de Palestijnse moslims te rechtvaardigen lopen zij voorop in het aanklagen van Israël.”

PKN
Bloks organisatie Kairos Sabeel is een fusie van Vrienden van Sabeel Nederland en Kairos Palestina. Ze zijn invloedrijk binnen de PKN (Protestantse Kerk Nederland) en trekken met dergelijke uitingen een wissel op de dialoog tussen Joden en christenen. “De uitspraken door Kees Blok zijn niet namens de Protestantse Kerk gedaan,” laat PKN-woordvoerder Marloes Nouwens-Keller weten. “Deze uitspraken kunnen ook nooit namens de kerk gedaan worden, omdat ze niet in lijn zijn met het beleid van de Protestantse Kerk.”

Met deze uitleg komt de PKN niet weg. Integendeel, uit haar website blijkt dat de organisatie Sabeel Nederland nog steeds promoot

Met deze uitleg komt de PKN echter niet weg. Integendeel, volgens een dinsdag door Likoed Nederland uitgegeven persbericht blijkt uit de website van de PKN dat de organisatie de activiteiten van Sabeel Nederland nog steeds promoot. Afgelopen najaar nog maakte de PKN reclame voor een activiteit van Sabeel Nederland, waarin werd opgeroepen om Israël te boycotten. Dit terwijl Kairos Sabeel al eerder in het nieuws was vanwege Jodenhaat. Zo organiseerde Sabeel vorig jaar op een geheimgehouden locatie een weekend met de salafistische (radicaal-islamitische) organisatie Dar al-Fahm, bekend van de haatimam Haitham Al-Haddad, die preekt dat Joden ‘vijanden van God’ en ‘afstammelingen van apen en varkens’ zijn. Eerder, in 2011, werkte Sabeel Nederland samen met de internationaal als terreurorganisatie aangemerkte Hamas, bij een publiciteitsstunt om een steunboot naar Gaza te organiseren. Ook melden twee ingewijde bronnen dat er geldstromen zijn van de PKN naar Sabeel. Het is ‘ongelofelijk’, zo meldt Likoed Nederland, “dat de Protestantse Kerk Nederland (PKN) nog altijd de banden met deze anti-Joodse en anti-Israëlische organisatie niet heeft verbroken. Hoe is dit te rijmen met de volgens de PKN zelf onderschreven ‘onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël’?”

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking