Dieptepunt
Opinie

Dieptepunt

Opinie Hans Knoop

30 juni 2018, 00:00
Dieptepunt

Van de existentiële gevaren die Israël bedreigen, variërend van een nucleair Iran tot een groeiend internationaal isolement, krijgt de verslechterende relatie met de Amerikaans-Joodse gemeenschap disproportioneel weinig aandacht. Sinds de oprichting van de Joodse staat is de steun van en band met de grootste Joodse gemeenschap in de diaspora immer van fundamenteel belang geweest. De sleutel tot het Witte Huis lag in de handen van de grote Amerikaans-Joodse organisaties.

Als men anderhalf decennium geleden zou hebben voorspeld dat anno 2018 de relatie tussen Israël en de Amerikaans-Joodse gemeenschap op een dieptepunt zou zijn beland en steeds meer Joden in de VS zich van de Joodse staat afkeren, zou men voor krankzinnig gehouden zijn. Toch laten helaas de uitkomsten van recente opiniepeilingen geen andere conclusie. Uit een onderzoek van het American Jewish Committee komt een onthutsend beeld naar voren. Daar waar de Israëlische publieke opinie president Trump in de armen sluit wordt hij door een overweldigende meerderheid van de Amerikaanse Joden verguisd.

Voorts heeft de gebroken belofte van premier Netanyahu aan de Amerikaans reform-Joden dat zij een eigen plek voor vrouwen aan de Klaagmuur zouden krijgen diep in het vlees gesneden. Ook de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem, waar zelfs links Israël euforisch over was, kan slechts op goedkeuring van 46 procent van de Amerikaanse Joden steunen, tegenover 85 procent van de Israëlische publieke opinie.

Over het algemeen kwam het onderzoek tot de slotsom dat 77 procent van de Israëli’s het beleid van Trump vis-à-vis Israël steunt, waar in de VS slechts 34 procent van de Joden dit doet. Als kanttekening moet nog worden aangegeven dat de peiling geen rekening houdt met een verdere verslechtering in de verhouding tussen Trump en de Amerikaanse Joden ten gevolge van de scheiding van illegale immigranten en hun kinderen. Voor het eerst werd Trump in de publieke verontwaardiging ook geconfronteerd met scherpe afkeuring en protesten  van de orthodox-Joodse gemeenschap in de VS. Met name in orthodoxe kring kon Trump tot dusverre nog op brede steun rekenen. Die lijkt door de hartverscheurende beelden in de media als sneeuw voor de zon te zijn verdwenen.

Gotspe Wat ongetwijfeld bijdraagt aan de verslechtering van de relatie tussen de grootste en een-na-grootste Joodse gemeenschap ter wereld is dat uit Israël geen officiële reactie over het mensonterend optreden van Trump heeft geklonken. Op zich is dat stilzwijgen van Bibi begrijpelijk. Hij zou van de VS en tal van andere staten een veroordeling als een boemerang terug hebben gekregen. Israël sluit immers kinderen die stenen hebben gegooid in gevangenissen op en schendt daarmee internationale verdragen. En wat te denken van de gotspe om asielzoekers bij hun asielaanvraag zelf te laten opdraaien voor de kosten van een beëdigde tolk?

Als het op eerbiediging van mensenrechten aankomt heeft vrijwel elke staat ter wereld boter op het hoofd. De verschillen zijn slechts gradueel. Het is niet reëel om van Israël als enige staat ter wereld hogere normen te verwachten en vergeleken bij de echte mensenrechten schendende regimes blijft Israël een eiland van recht en tolerantie, ook al draagt de koppeling aan Trump bij tot een verslechtering van het wereldwijde beeld rond de Joodse staat. Nog vorige week besloten bijvoorbeeld de gemeenteraden van de Spaanse steden Oviedo en Valencia om Israëlische regeringsfunctionarissen binnen hun stadsgrenzen tot personae non gratae te verklaren. Meer dan ooit had Israël anno 2018 moeten kunnen rekenen op de steun van de Amerikaans-Joodse gemeenschap. Het is tijd voor introspectie binnen beide gemeenschappen!

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking