Domheid
Nieuws

Domheid

Redactie 15 september 2011, 00:00

Het jaar 5771 komt tot een eind. Laten we eerlijk zijn, het was qua geopolitieke ontwikkelingen geen best jaar, kijk naar de term Arabische ‘lente’ die na een paar maanden verbleekte tot ‘winter’. De Palestijnen gaan nog deze maand naar de VN om erkenning te vragen voor de staat Palestina. Hoe die eruit moet zien? Niemand heeft ook maar enig idee; maar het klinkt zo leuk. Dat Hamas eventuele verkiezingen op de West Bank zou kunnen winnen en Israël daarmee ook daarvandaan onder vuur komt te liggen, lijkt niemand te deren.
Intussen vecht een minderheid van de Tweede Kamer voor strafbaarstelling van ontkenning van genocide zoals in een aantal ons omringende landen al jaren het geval is. Het wetsvoorstel zal het waarschijnlijk niet halen. Mensen die bijvoorbeeld de Holocaust ontkennen, worden door de Tweede Kamer vooral als ‘dom’ omschreven. Maar hoe vaak heeft domheid het in de geschiedenis gewonnen van de rede? Zie hoe vaak die domheid opduikt, zelfs op universiteiten. In verschillende kennisfabrieken wordt in meer of mindere mate succesvol gelobbyd om bijvoorbeeld Israëlische wetenschappers te weren. Het gebeurde al eerder in Noorwegen, kortgeleden ook in het Schotse Edinburgh. Daar werd een knap staaltje van indoctrinatie en dus geschiedvervalsing getoond. Resultaat: vele studenten stemden voor een boycot; Israël werd door mensen van wie je toch enig intellect en enige nuance mag verwachten, neergezet als een apartheids- en zelfs nazistaat.
Deze week ontving ik een brief van iemand die zo moedig was daartegen te ageren. Het gaat om de aan de universiteit verbonden professor Denis MacEoin en u kunt de brief in zijn geheel hier teruglezen. De moeite waard! MacEoin is niet-Joods, afgestudeerd in Perzisch, Arabisch en in islamitische geschiedenis, onder meer aan de universiteit van Cambridge, en een expert op het gebied van het Midden-Oosten. Hij weerlegde in alle eenvoud de twee bovengenoemde punten. Een paar citaten uit de brief van MacEoin:
„Ik ben geschokt en verbijsterd door de motie en stemming van de EUSA (Edinburgh University Student Association). Ik ben geschokt om een simpele reden: er is geen en was nooit een apartheidssysteem in Israël. Dat is niet mijn mening, dat is een feit dat getest kan worden door welke student in Edinburgh dan ook, als hij of zij ervoor zou kiezen om Israël zelf te bezoeken. Laat me duidelijk zijn: ik denk dat de meeste leden van de EUSA compleet onwetend zijn aangaande zaken die Israël aangaan. Ze zijn het slachtoffer van uitermate bevooroordeelde propaganda die afkomstig is van de anti-Israël lobby. […] De studenten uiten liever valse aantijgingen tegen een van ’s werelds vrijste landen: het enige land in het Midden-Oosten dat vluchtelingen uit Darfur heeft opgenomen, het enige land in het Midden-Oosten dat een vrijplaats biedt voor homoseksuele mannen en vrouwen, het enige land in het Midden-Oosten dat bijvoorbeeld bescherming biedt voor mensen van het Bahai-geloof.”
„Op een universiteit zou je je hersens moeten leren gebruiken, leren rationeel te denken, leren bewijs te onderzoeken, leren conclusies te trekken die op duidelijk bewijs zijn gestaafd door bronnen met elkaar te vergelijken en om de ene zienswijze af te wegen tegen een of meer andere. Als het beste wat Edinburgh kan doen het produceren van studenten is die geen idee hebben van enig van bovenstaande, genoemde zaken, dan gaan we geen beste toekomst tegemoet.”
Hulde voor MacEoin

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking