Het Cheider belooft verbetering na rapport
Nieuws

Het Cheider belooft verbetering na rapport

Administrator 20 november 2018, 00:00
Het Cheider belooft verbetering na rapport

De orthodox-Joodse school het Cheider moet volgens een uitgelekt rapport van de onderwijsinspectie dat in het bezit is van het NIW, de sociale veiligheid op de onderwijsinstelling beter waarborgen. Maar een groep verontruste ouders van leerlingen op de school laten het daar niet bij zitten en spreken zelfs van wezenlijk taakverzuim van de Inspectie voor het Onderwijs.

De misbruikzaak door een leraar blijkt op zichzelf te staan, aldus de inspectie. Die zaak speelde in 2012 en voor het misbruik met één leerling is de leraar vorig jaar door de rechter veroordeeld. De Inspectie heeft die zaak meegenomen in het rapport en naar aanleiding onder meer daarvan belangrijke verbeterpunten gepubliceerd. Het Cheider voldoet weliswaar ‘in belangrijke mate’ aan de zorgplicht voor sociale veiligheid, maar schiet ondanks de goede intenties tekort in een samenhangend beleid waardoor structurele tekortkomingen en risico’s zijn geconstateerd. Voor 1 april moet er een samenhangend veiligheidsbeleid zijn geformuleerd en worden gepresenteerd aan het personeel. Daarnaast moet het bestuur het protocol bij klachten over mogelijk misbruik aanpassen, zodat er voortaan meteen aangifte volgt. Hoewel er geen nieuwe signalen van ernstige incidenten zoals de zedenzaak uit 2012 zijn vastgesteld, vindt de inspectie dat het bestuur destijds niet adequaat heeft gehandeld en met de aangifte onnodig lang heeft gewacht. In het tweede kwartaal van 2019 zal de inspectie opnieuw onderzoeken of de kritiekpunten zijn weggewerkt.

Oneens
Het bestuur laat bij monde van voorzitter Herman Loonstein weten dat alle verbeterpunten worden omarmd, maar hij is het niet eens met de constatering dat het Cheider in 2012 niet adequaat zou hebben gehandeld. “Dat is hun zienswijze, wij zijn het daar niet mee eens. Wij hebben in 2012 direct bij de inspecteur en de zedenpolitie melding gedaan van mogelijk misbruik. Wij kregen zeven, acht meldingen. Ook uit ongerustheid. Het Cheider heeft een crisiscomité van bestuur en directie opgezet, dat precies volgens wet- en regelgeving heeft gehandeld. Vervolgens is de vraag of we aangifte moesten doen. Aangifte moet volgens de wet worden gedaan als er een “redelijk vermoeden” van misbruik bestaat. Dat redelijk vermoeden hadden wij niet. We hebben in overleg met de inspecteur gewacht met het doen van aangifte,” aldus Loonstein in het Reformatorisch Dagblad.

Geen sprake van deugdelijk onderzoek
Maar een aantal ouders dat destijds ook aangifte deed van misbruik door de leraar maar van wie de eis door de rechter niet werd toegekend, opent nu bij monde van advocaat Groenewoud van advocatenkantoor Nieuw Sloten de aanval op de inspectie. Hoewel de advocaat stelt dat de ouders nog geen inzage in het rapport hebben gehad, schrijft Groenewoud in een brief aan minister van Onderwijs, Arie Slob, dat blijkt dat de Inspectie van het Onderwijs in een aantal gevallen simpelweg heeft geweigerd voor diepgaand en objectief onderzoek cruciale (aanvullende) informatie te hebben meegenomen: Cliënten vrezen dat de publicatie van een niet-deugdelijk en niet volledig rapport het vertrouwen van direct betrokkenen in de Inspectie van het Onderwijs (verder) zal beschadigen waardoor de (sociale) veiligheid van leerlingen van het Cheider (verder) in het geding zal brengen.

Ook stelt de advocaat in een persbericht ‘Onderwijsinspectie laat Joodse school Cheider toch gaan ondanks misbruikzaak’ dat uit verscheidene verklaringen en stukken van direct betrokkenen blijkt dat er van deugdelijk en volledig onderzoek geen sprake is geweest.

Stille meerderheid
Woordvoerder van het bestuur, Levi Koppenol, heeft zelf kinderen op het Cheider. Hij trad kortgeleden toe tot het schoolbestuur. “Het gaat hier om een select aantal ouders. Om wie het precies gaat, weet ik niet. Is het één individu? Is het een grotere groep? Het merendeel van de ouders is helemaal niet gelukkig met de manier waarop deze groep zich opstelt. Wij hadden dinsdag een voorlichtingsavond naar aanleiding van het rapport, en de sfeer was daar heel goed, maar niemand van deze groep kwam opdagen. Er zit een discrepantie tussen de grote, stille meerderheid en wat deze ouders beweren.  Aangaande hun aanval op de inspectie: die heeft hier drie maanden rondgelopen, allemaal adequate, professionele mensen. Ik heb ze de vraag gesteld of ze ooit eerder zulk diepgravend onderzoek hadden gedaan. Het antwoord was ‘nee’. Nee, we zijn het niet met alle bevindingen van de inspectie eens, maar dat het onderzoek niet minutieus is uitgevoerd, lijkt mij een niet te staven aantijging.”

Verdere aanbevelingen
Het rapport van de Inspectie reikt verder dan alleen de gang van zaken in de misbruikzaak waarvoor een leraar in één geval werd veroordeeld.

Andere doelstellingen in het rapport zijn onder meer dat het Cheider de kwaliteit verantwoordt van het onderwijs en ervoor zorg draagt dat deze behouden blijft en steeds verbetert. Het gemiddelde prestatieniveau op de eindtoets primair onderwijs moet op of boven het landelijk gemiddelde liggen. Leerlingen moeten actief betrokken zijn en naar het beste van hun kunnen presteren. Ook de teamleden tonen grote betrokkenheid en zullen zich permanent blijven ontwikkelen.

Het Cheider zal overgaan naar een managementfilosofie waarbij de schooldirecteur integraal verantwoordelijk zal zijn voor het management van hun school. Het bestuur staat op grotere afstand en biedt daarbij indien gewenst ondersteuning. Het Cheider zal daarbij zorgen voor een professionele organisatiecultuur, gericht op optimale bekwaamheid en inzetbaarheid van de medewerkers op alle niveaus. Een paar andere kerndoelen uit het rapport:

Leraren zullen zich meer bekwaam en vertrouwd voelen in het voeren van (complexe) gesprekken met ouders. Hierop vindt specifieke deskundigheidsbevordering plaats. Ook moeten de schoolgebouwen tenminste voldoen aan de eisen van de tijd, waardoor het gekozen onderwijsconcept kan worden gerealiseerd en een veilige schoolomgeving voor de kinderen is gegarandeerd. Het Cheider wil op zo kort mogelijke termijn het klimaat op school verbeteren door een onderdeel in het ventilatie systeem (AC) te wijzigen waardoor de temperatuur ook op warmere dagen in de klassen aangenaam blijft. Op middellange termijn zal het Cheider echter moeten verhuizen naar een nieuwe locatie.

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking