Het Forum
Binnenland

Het Forum

Redactie 07 november 2012, 00:00
Het Forum

De Stelling van deze week:
Orgaandonatie: het (Joodse) lichaam is geen leverancier van reserveonderdelen

Gelukkig wel 

Michal Rossing-Sanders

Het lichaam, Joods of niet Joods, is geschapen om samen met de ziel het leven mogelijk te maken. Zonder het lichaam kan de ziel op aarde vrij weinig. Het is daarom niet verwonderlijk dat we in het jodendom een aantal belangrijke ge- en verboden hebben betreffende ons lichaam. Denk aan het verbod ons lichaam schade toe te brengen (Wajikra 19:28), het gebod ons lichaam na de dood terug te geven aan de aarde en dus te laten begraven (Beresjiet 3:19) en, misschien wel het belangrijkste gebod, pikoeach nefesj – het gebod alles in het werk te stellen om het leven te behouden. Hiervoor mogen wij zelfs sjabbat overtreden. Als toekomstig arts heb ik mij vaak verdiept in dit gebod en ben tot de conclusie gekomen dat wij vanuit het jodendom eigenlijk verplicht zijn tot orgaandonatie. Allereerst omdat je door orgaandonatie het leven van een ander kan redden of verlengen en dit mijns inziens absoluut onder het gebod pikoeach nefesj valt. Ten tweede omdat dit gebod superieur is aan andere geboden betreffende het lichaam. Als het gaat om pikoeach nefesj mogen en moeten die worden overtreden. Mijn reactie op bovenstaande stelling is dan ook dat het (Joodse) lichaam gelukkig wel een leverancier kan zijn van organen voor diegenen die dat nodig hebben. Ik durf zelfs te zeggen dat ik het de mooiste mitswa vind die je kunt doen: het redden of verlengen van het leven van je medemens.
Michal Rossing-Sanders (25), co-assistent AMC, voorzitter Young Hadassah Nederland, sjoelbezoeker AMOS.  

Lees de rest van het Forum in het NIW nr. 6

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking