Huisregels

Het NIW staat open voor interactie en discussie, mits binnen de grenzen van het betamelijke en relevant. Berichten mogen in principe niet langer zijn dan 250 woorden, grof of anderszins ongewenst taalgebruik zal leiden tot verwijdering van het bericht en beĆ«indiging van het plaatsingsrecht. Reacties dienen te worden ondertekend met de werkelijke voor- en achternaam van de inzender.

Het bovenstaande geldt ook voor comments op Facebook en andere internetmedia.
De (web)redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor om berichten die worden geplaatst door derden te weigeren, in te korten of te redigeren. Over weigering, inkorting of redactie wordt niet gecorrespondeerd.

Reacties geplaatst op onze website kunnen naar inzicht van de redactie worden overgenomen in onze papieren editie.