Jaartijd van de rebbe
Dagboek

Jaartijd van de rebbe

Opperrabbijn Jacobs schrijft een dagboek over maatschappelijke en religieuze zaken. Het NIW publiceert deze stukken twee keer per week.

Opperrabbijn Binyomin Jacobs 09 juli 2024, 20:22
Jaartijd van de rebbe

Op 3 tammoez heeft de Lubavitscher Rebbe z”l dertig jaar geleden zijn aardse bestaan ingeruild voor een hoger leven. Zijn invloed was zowel in de Joodse als in de niet-Joodse wereld gigantisch. Er is geen land ter wereld waar zijn volgelingen zich niet bevinden en zich inzetten, op een onbaatzuchtige wijze, om de Joodse – en waar mogelijk ook de niet-Joodse – samenleving met beide benen op de grond en de blik op boven gericht te steunen en waar nodig hiaten op te vullen. Toen mijn echtgenote 15 jaar was, was ze op audiëntie bij de rebbe. Mijn echtgenote vroeg hem of zij, woonachtig in Londen, naar een meisjesseminarium in Frankrijk mocht gaan om daar een opleiding tot lerares Joodse vakken te volgen. De rebbe vroeg haar hoe haar Frans was. Toen ze antwoordde dat ze redelijk goed de Franse taal beheerste, zei hij haar dat ‘redelijk goed’ niet voldoende is en dat ze een cursus moest gaan volgen opdat ze met haar medeleerlingen goed contact zou kunnen opbouwen.
Ook in Nederland had en heeft de rebbe grote invloed, in het brede spectrum van de Joodse gemeenschap. Van de rabbijnen en hun echtgenotes, de sjelichiem die het gedachtegoed van Chabad in Nederland mochten verkondigen, werd integratie verlangd. Geen afscheidingen maken, geen splitsing veroorzaken, maar waar mogelijk eenheid en samenwerking stimuleren. Binnen deze opdracht paste het dat toen er in Amsterdam in 1970 een eigen sjoel in oprichting was, de rebbe een expresbrief stuurde om meteen te stoppen. De nieuwe synagoge concurreerde namelijk met de bestaande gemeentesjoel. En toen er jaren later sprake was van de oprichting van een aparte Joodse gemeente, buiten de bestaande structuur, heeft de rebbe duidelijk te kennen gegeven: geen afsplitsing!
Maar ook voor de niet-Joodse samenleving had de rebbe een opdracht gegeven aan zijn sjelichiem: het propageren van de zeven noachidische wetten, die voor alle volkeren gelden. Religieuze wereldleiders, politici en wetenschappers van het hoogste niveau, bezochten de rebbe. Maar ook heel gewone mensen, die niet geleerd waren en financieel niets hadden bereikt, wendden zich tot hem: voor eenieder stond hij dag en nacht klaar met advies. Ook bekende na-oorlogse rabbijnen als opperrabbijn Berlinger, opperrabbijn Schuster en opperrabbijn Just hadden met de rebbe contact of wisten zich door hem geïnspireerd.
Moge zijn aandenken tot zegen zijn!

Tags dit artikel heeft geen tags
Opmerkingen (0)
Plaats opmerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Max 1000 tekens. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *