‘ICCO spekt terreur’
Binnenland

‘ICCO spekt terreur’

Opnieuw blijkt hulpgeld voor Palestijnen vanuit christelijke kerken in Nederland te gaan naar terroristische organisaties. Volgens een recent rapport van Israëlische onderzoekers zou de protestantse hulporganisatie ICCO grote bedragen sturen naar het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, een ultralinkse militante organisatie die het bestaansrecht van Israël ontkent. [...]

Redactie 23 november 2016, 00:00

Palestijnen vieren de aanslag op een synagoge in Jeruzalem in november 2014 die werd opgeëist door de PFLP. Op de posters de aanslagplegers. Foto Abed Rahim Khatib / Flash90

Palestijnen vieren de aanslag op een synagoge in Jeruzalem in november 2014 die werd opgeëist door de PFLP. Op de posters de aanslagplegers. Foto Abed Rahim Khatib / Flash90

Opnieuw blijkt hulpgeld voor Palestijnen vanuit christelijke kerken in Nederland te gaan naar terroristische organisaties. Volgens een recent rapport van Israëlische onderzoekers zou de protestantse hulporganisatie ICCO grote bedragen sturen naar het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, een ultralinkse militante organisatie die het bestaansrecht van Israël ontkent.

Door Paul Damen

De Tweede Kamer heeft herhaaldelijk besloten dat in zo’n geval de subsidie voor de hulporganisatie ingetrokken dient te worden. Het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (al-Jabha aš-Šabiyya li-Tahrīr Filastīn), doorgaans PFLP genaamd, werd bekend door haar vliegtuigkapingen. Net zoals Hamas wordt de PFLP door de Verenigde Staten, Canada en de landen van de Europese Unie waaronder Nederland, aangemerkt als een terroristische organisatie. De PFLP voert ook zelfmoordaanslagen uit op Israëlische burgers. Zo werd in 2011 bij een aanslag in het dorp Itamar het volledige gezin Fogel, man vrouw en hun drie kinderen, vermoord. Bij een aanval op de synagoge van Jeruzalem eind 2014 vielen eveneens vier doden.

In een deze week verschenen onderzoeksrapport naar de rol van westerse hulporganisaties duikt het Nederlandse ICCO (Interkerkelijke Coordinatie Commissie Ontwikkelijkssamenwerking) herhaaldelijk op als een van de sponsors van het Volksfront. In The European-funded NGO PFLP Network stellen de als onafhankelijk bekendstaande Israëlische onderzoekers dat non-gouvernementele organisaties (NGO’s) via diverse kanalen steun geven aan de terroristenorganisatie PFLP, vaak met geld dat zij van overheden hebben ontvangen.
Het is de Israëlische regering al jarenlang een doorn in het oog dat westers geld onder het mom van hulp voor humanitaire doelen terreurorganisaties, die als doel hebben Israël van de kaart te vegen, in stand houdt. Ook de Tweede Kamer heeft zich de afgelopen jaren in verschillende moties uitgesproken tegen dergelijke steun. Zo zouden terroristen voor hun moordaanslagen beloond worden met Nederlands hulpgeld. Zoals bekend betaalt de Palestijnse Autoriteit veroordeelde terroristen in Israëlische gevangenissen maandbedragen die kunnen oplopen tot bijna 2500 euro per maand.
In het Israëlische rapport worden geen bedragen genoemd. Dat is niet zo vreemd, omdat hulporganisaties na de kritiek uit de Tweede Kamer in hun jaarverslagen de naar Palestijnen overgemaakte hulp maskeren. In het jaarverslag van ICCO bijvoorbeeld staan alle geholpen landen pontificaal, met de projecten en hulpbedragen erbij, op grote kleurenkaarten. Maar over Palestina meldt het verslag slechts met kleine lettertjes in één regeltje dat er banden bestaan met de Autority of Palestine, het autonoom Palestijns bestuur. Dat is niet alleen fout gespeld (het is ‘authority’) maar verhult ook dat er sinds eind december 2015 in Jeruzalem een kerkelijk bureautje namens kerkelijke organisaties hulpgelden verdeelt, waarvan een deel dus terechtkomt bij terreurgroepen.

Zo zouden terroristen voor hun moordaanslagen beloond worden met Nederlands hulpgeld

Wilde Ganzen
De controle op deze hulpgelden lijkt minimaal. Dat is vreemd omdat de begroting van het interkerkelijke ICCO voor driekwart bestaat uit de bijna 60 miljoen euro die de organisatie jaarlijks van de Nederlandse regering ontvangt. De overige gelden haalt het ICCO uit de collectes in de protestantse kerken, zoals Kerk in Actie en de Wilde Ganzen. Ook de Postcodeloterij sponsort het ICCO. Nog in november 2010 lag het ICCO onder vuur vanwege haar steun aan de Palestijnse organisatie Electronic Intifada, die als doel heeft het bestaansrecht van Israël in twijfel te trekken. Na onderzoek door Buitenlandse Zaken bleek er gedurende zeker drie jaar 150.000 euro hulpgeld alleen al te gaan naar Electronic Intifada.
Dat Nederlandse hulporganisaties terreurorganisaties steunen is niet nieuw. Jarenlang doneerde de stichting Kinderpostzegels aan de Palestijnse Holy Land Trust, dat trainingen voor de terreurclub Hamas verzorgde. Hamas meldt in haar handvest haar heilige plicht om Joden uit te roeien. Ook in het recente rapport van de Israelische onderzoekers duikt die Stichting Kinderpostzegels weer op, samen met ICCO, als financieel ondersteuner van de organisatie Defence for Children, een Palestijnse organisatie met nauwe banden met de terroristische PFLP.
Naar aanleiding van het rapport vroeg het NIW aan het ICCO om tekst en uitleg over de steun aan het PFLP, en waarom de geldstroom naar Palestina sowieso in de jaarverslagen ontbreekt. Op die vragen verwees ICCO eerst naar een beleidsmedewerker van Kerk in Actie die zich ‘al jarenlang’ niet meer met dat werkveld bezighoudt. Het ICCO had evenmin paraat hoeveel donorgeld het jaarlijks doorsluist naar Palestijnse doelen. Ook de naam van het bureau in Oost-Jeruzalem dat die gelden distribueert, kon niet achterhaald worden.
Op vragen vanuit Israëlische media beloofde de Europese Unie te onderzoeken of haar hulpgelden wel terechtkomen bij de doelen waar ze voor bestemd zijn. Nauwelijks een jaar geleden werd bekend dat van alle miljarden aan hulpgeld aan Palestijnen er ongeveer driekwart door corruptie ‘verdwijnt’. De subsidiëring van NGO’s in de Palestijnse gebieden is eveneens onderwerp van discussie tijdens de behandeling in de Tweede Kamer deze week van de begroting voor Buitenlandse Zaken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking