Lef en lev
Nieuws

Lef en lev

Administrator 11 september 2015, 00:00
Lef en lev

J2GLMc7-Het is weer de tijd van zoetigheid, opdat het komend jaar maar zoet mag zijn. Deze week discussieerden we op de redactie hoe dat er op de cover uit moest zien: Hè nee, niet weer een appel met honing…

Ieder jaar rond Rosj Hasjana zingt ‘Al kol eleh’ van Naomi Shemer door mijn hoofd: Al ha dvasj we al ha’okets, ‘[Ontferm U] over de honing en de angel’. De Joden in de diaspora, maar zeker ook in Israël, kennen de angel die bij de honing hoort. Wie bezingt de bij die hoort bij het maken van de honing? Maar geen enkel zoet komt zonder bitter; geen enkele winst zonder verlies. En toch, juist daarin ligt onze groei.

Daarom het thema voor het eerste nummer van 5776: ‘lef en lev’ (het Hebreeuwse woord voor hart). Lef heeft een specifieke inhoud: het is wat je nodig hebt om angst te overwinnen. Immers, als je geen angst kent, waarvoor zou je dan moed nodig hebben? Maar moed is niets, inhoudsloos, wanneer het zonder hart komt. Lef zonder hart is niets meer dan streven naar macht en bevestiging van het eigen ego. Vandaar in deze editie: lef gecombineerd met lev. Omdat lef niets waard is zonder het hart, want daar komen alleen maar oorlogen van. Dus vindt u in dit Rosj Hasjana-nummer: een imam die het lef heeft om zich uit te spreken tegen haat, een Jood die het lef heeft om te gaan voor zijn lev, een vrouw die haar identiteit ondanks alles durfde te beschermen: lef en lev verenigd, en een man die zijn hart liet spreken en met lef wonderen verrichtte in oorlogstijd.

Lef gecombineerd met lev is een onoverwinnelijke combinatie. Moed verenigd met het hart verwoordt tenminste authenticiteit. Dit NIW, nummer 1 van het jaar 5776, is getuige van deze stemmen. Lees het verhaal van Leo Mock, van David Suurland, van Gracia Nasi, van Jacob Finci en van imam Chalghoumi en stel de vraag: zijn we lef? Of zijn we lev? En wie zouden wij kunnen zijn als we beide zouden verenigen? Wat zouden we dán nog meer voor de wereld kunnen betekenen? Veel tikoen olam gewenst in 5776. Namens alle medewerkers en het bestuur van het NIW: Sjana tova oemetoeka.

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking