Lezing: Armoede en liefdadigheid in de Portugees joodse gemeenschap van vroeg-modern Amsterdam
Agenda

Lezing: Armoede en liefdadigheid in de Portugees joodse gemeenschap van vroeg-modern Amsterdam

gabrievanstraten 30 oktober 2013, 00:00
Lezing: Armoede en liefdadigheid in de Portugees joodse gemeenschap van vroeg-modern Amsterdam
Het boek van Tirtsah Levie

Amsterdam trok als welvarende en tolerante stad veel mensen, onder hen veel armen die vluchtten voor vervolging, oorlog en economische malaise. Joden vormden daar geen uitzondering op. Zij voelden zich aangetrokken tot het wereldhandelscentrum, ook door de vermeende roem van rijkdom en liefdadigheid van de Portugees joodse gemeenschap, die daar aan het begin van de 17e eeuw was opgericht. De Portugese gemeenschap, verantwoordelijk voor armenzorg in eigen kring, probeerde het hoofd te bieden aan de steeds groeiende instroom van joodse vluchtelingen, niet alleen afkomstig van het Iberisch schiereiland, maar ook van alle delen van de joodse wereld van die tijd. In de lezing zullen diverse aspecten van Portugees joodse armenzorg nader worden behandeld zoals migratie en het beleid daarop afgestemd, de organisatie van liefdadigheid en motieven achter joodse filantropie.

Tirtsah Levie Bernfeld woont en werkt als onafhankelijk onderzoeker in Amsterdam. Ze volgde haar opleiding aan de Universiteit van Amsterdam, Brandeis University (USA) en de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. Zij specialiseert zich in Europees joodse geschiedenis van de vroegmoderne tijd met het accent op de sociale aspecten van de Portugees joodse gemeenschap in vroegmodern Amsterdam, zoals migratie, armenzorg, vrouwengeschiedenis en misdaad. Zij doceert onder meer aan de Universiteit van Amsterdam. Met haar nieuwste boek Poverty and Welfare among the Portuguese Jews in Early Modern Amsterdam (Oxford 2012) won zij onlangs in Verenigde Staten de National Jewish Book Award.

 

Het boek van Tirtsah Levie

Het boek van Tirtsah Levie

De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 18 november a.s. in Gebouw De Rank, Dubbelsteijnlaan West 70, Dordrecht (Dubbeldam, wijk 9). Ruime parkeergelegenheid op het plein voor De Rank.  Aanvang 20.00 uur. Toegang vrij. Inlichtingen: 078 6148510 en http://gni-drechtsteden.nl.

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking