Lezing: De staat Israël en het internationale recht, door dr. Matthijs de Blois
Agenda

Lezing: De staat Israël en het internationale recht, door dr. Matthijs de Blois

gabrievanstraten 16 september 2014, 00:00

In het meestal verhitte debat over het conflict tussen Israël en de Palestijnse Arabieren speelt het internationaal recht een belangrijke rol. Om te beginnen is het goed te wijzen op de sterke verwevenheid tussen internationaal recht en politiek. Verder verdient de ontstaansgeschiedenis van de staat Israël in verband met het internationaal recht aandacht. De staat Israël is het resultaat van de uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht door het Joodse volk. Verder wordt ingegaan op de grenzen van de staat Israël. Het gemak waarmee deze worden gelijkgesteld aan de wapenstilstandslijnen uit 1949 verdient kritiek. Daarmee valt ook een ander licht op wat in de pers meestal de ‘bezette gebieden’ wordt genoemd en ook op de vraag naar de legitimiteit van de Joodse nederzettingen in die gebieden. Een omstreden thema is voorts de naleving van de mensenrechten door Israël dat meestal niet losgezien kan worden van het conflict. Dat conflict komt natuurlijk het meest prominent naar voren als we spreken over het internationaalrechtelijk verankerde recht van Israël om zijn bevolking te beschermen door middel van zelfverdediging. Verder komt de toepassing door Israël van het humanitair oorlogsrecht aan de orde.

 

Dr. Matthijs de Blois studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht van 1972 tot 1977. Daarna werkte hij bij de vakgroep Internationaal Publiekrecht van de Universiteit Leiden. Op 1 februari 1989 gepromoveerd op een proefschrift getiteld `Het recht op de persoonlijke integriteit in het internationale recht’. Sinds 1990 werkzaam bij de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie, Departement Rechtsgeleerdheid, Faculteit Recht, Economie Bestuur en Organisatie Universiteit Utrecht (universitair docent). In 2010 schreef hij het boek ‘Israël: een staat ter discussie’.

Rechtskundige dr. M. de Blois

Rechtskundige dr. M. de Blois

Recht als wapen

Recht als wapen

 

De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 6 oktober a.s. in Gebouw De Rank, Dubbelsteijnlaan West 70, Dordrecht (Dubbeldam, wijk 9). Ruime parkeergelegenheid op het plein voor De Rank. Aanvang 20.00 uur. Toegang vrij. Inlichtingen: 078 6148510 en http://www.gni-drechtsteden.nl.

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking