Lezing: Geraakt door het vuur van mystieke vervoering, Beelden over het leven en werk van de Groninger graficus Hendrik Nicolaas Werkman, door ds. Ruud Bartlema
Agenda

Lezing: Geraakt door het vuur van mystieke vervoering, Beelden over het leven en werk van de Groninger graficus Hendrik Nicolaas Werkman, door ds. Ruud Bartlema

gabrievanstraten 07 maart 2013, 00:00

De ‘Chassidische suites’ van Hendrik Nicolaas Werkman staan deze avond centraal. Deze Groninger drukker heeft in de oorlogsjaren ’40-’45 met zijn serie ‘druksels’ op thema’s van Martin Bubers’ ‘Legende van de Baalshem’ een unieke vertolking gegeven van het wezen van het Chassidisme, een belangrijke mystieke stroming uit het Oost Europese jodendom van de 18e en 19e eeuw. Naast een schets van het leven van Werkman, zijn kennismaking met ds. August Henkels en de Blauwe Schuit, de invloed van het werk van Buber en zijn tragische dood (hij werd enkele dagen voor de bevrijding van Groningen in Bakkeveen gefusilleerd), wordt aan de hand van dia’s stilgestaan bij de gedrukte prenten, die tezamen de ‘Chassidische suites’ vormen. In twintig kleurrijke beelden vertolkt Werkman zijn passie voor het wezen van het Chassidisme.

Als beeldend kunstenaar is Ruud Bartlema (1944) door o.a. Maarten Krabbé opgeleid, aan een van de Vrije Academies in Amsterdam. Tegelijkertijd studeerde hij theologie aan de Universiteit van Amsterdam, met een grote interesse voor Judaïca en joodse mystiek waarmee hij tijdens zijn studie en via het werk van Martin Buber in aanraking was gekomen. Hij werkte o.a als studentenpredikant in Groningen en als gastdocent voor beeldende vorming aan het opleidingscentrum voor predikanten Hydepark in Doorn. Op dit moment is Ruud Bartlema als beeldend kunstenaar en leraar joodse mystiek werkzaam in Soest.

De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 22 april a.s. in Gebouw De Rank, Dubbelsteijnlaan West 70, Dordrecht (Dubbeldam, wijk 9). Ruime parkeergelegenheid op het plein voor De Rank. Aanvang 20.00 uur. Toegang vrij. Inlichtingen: 078 6148510 en http://www.gni-drechtsteden.dordt.nl.

Plaats opmerking