Wisseling van de wacht
Binnenland

Wisseling van de wacht

Redactie 04 juli 2014, 00:00
Wisseling van de wacht

Jonathan SoesmanHet Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap heeft een nieuw dagelijks bestuur. Ondanks het lopende onderzoek naar de rechtmatigheid van de verkiezing van sommige leden.

Afgelopen zondag was de vergadering van de centrale commissie (cc) van het NIK, waarbij een nieuw bestuur werd gekozen. Vorige week kon u in het NIW lezen dat het aanstellen van een nieuw bestuur voor het NIK traditiegetrouw niet van een leien dakje ging. Volgens een aantal gemeenten was de verkiezing van afgevaardigden van het IPOR die zowel in de cc als de pc (permanente commissie, het dagelijks bestuur van het NIK) zitting zouden nemen, niet volgens procedure verlopen. Een klacht werd ingediend bij Rob Heijmans – tot afgelopen zondag voorzitter van de cc –, die de arbitragecommissie aan het werk zette om te kijken of de klachten gegrond zijn. De vergadering van afgelopen zondag kon echter volgens de reglementen niet uitgesteld worden.

Business as usual
De bijeenkomst werd door sommigen ‘niet prettig’ genoemd, door anderen werd hij gekwalificeerd als ‘interessant’. Voorzitter Heijmans, die na 28 jaar afscheid neemt van het NIK, stelde dat de vergadering pas begonnen was na het goedkeuren van de geloofsbrieven van de nieuwe leden van de cc. Hij wilde daarover stemmen, zodanig dat alle ressorten stemden over de andere ressorten, maar niet over zichzelf. De vergadering was tegen. De geloofsbrieven werden in een keer in stemming gebracht en met 21 stemmen voor goedgekeurd. Eddo Verdoner, een van de ‘aanklagers’ bracht het standpunt naar voren dat er geen IPOR-afgevaardigden geïnstalleerd zouden moeten worden hangende de uitspraak van de arbitragecommissie over de geldigheid van de verkiezingen. Het mocht niet baten. Dat er een onderzoek van een arbitragecommissie loopt heeft zogezegd geen ‘opschortende werking’. Het is business as usual totdat de arbitragecommissie in de komende maanden met een oordeel komt over de rechtmatigheid van de verkiezingen van de IPOR-afgevaardigden. En dus werd een nieuwe cc-voorzitter gekozen in de persoon van Paul Joseph, voorzitter van het NIG Bussum. Joseph over de arbitragekwestie: „Het probleem is er en is geparkeerd bij de arbitragecommissie.” Hij spreekt van de drie ‘alsen’. „Als de commissie van arbitrage vindt dat de verkiezingen niet rechtmatig zijn verlopen en als ze daarom overgedaan moeten worden, en als er dan andere mensen gekozen zouden worden, pas dan zal blijken dat wij voorlopig gehandeld hebben.” Maar zover is het dus nog niet. Joseph ziet zichzelf, als voorzitter van de cc, vooral als ‘linking pin’, het scharnier dat vertaalt wat er in den lande leeft naar de pc en andersom. „Als het allemaal pais en vree is, zul je de komende vier jaar niets van mij merken.” Ondervoorzitter van de cc wordt Marco Lobatto.

Werk
Het dagelijks bestuur van het NIK komt in handen van Jonathan Soesman (die als voorzitter zal fungeren), David Goudsmit, Gidi Markuszower, Peter Luzac, David Pappie, Eldan Santcroos en Avi Ovadia. Soesman, in het dagelijks leven leidinggevende bij de KLM Cityhopper, schetste tijdens de vergadering de plannen van de nieuwe pc. Telefonisch licht hij de belangrijkste thema’s er nog eens uit. Identiteitsversterking is een belangrijk punt. Onderwijs en het betrekken van jongeren en jonge gezinnen vindt de pc daarbij vooral belangrijk. Verder wil het bestuur zich actiever opstellen naar de kehillot toe. „En dan bedoel ik ook heel concreet: naar de kehillot toe. Wij willen ons vanuit de koepel actiever opstellen: wat hebben jullie nodig?” Daarnaast vindt Soesman het belangrijk dat het NIK naar een transparantere bestuursstructuur gaat. „Bottom up, vanuit de kehillot naar boven. De kracht zit hem in de sjoelgemeenschappen. We moeten centraal dingen doen die centraal moeten gebeuren, zoals een landelijk beet dien. En decentraal wat decentraal kan, zodat rabbijnen en bestuurders zich kunnen focussen op hun kehilla.” Het kersverse bestuur wil zichzelf ook moderniseren. „We willen zo veel mogelijk transparant zijn en bijvoorbeeld alle besluiten die we nemen op een website zetten. Er zitten veel jonge mensen in, die willen keihard aan de slag.” Soesman benadrukt graag dat de nieuwe pc veel wil inzetten op samenwerking met andere organisaties die op bepaalde gebieden al succesvol zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor onderwijs, waar al diverse organisaties actief zijn, of de vrijdagavondmaaltijden voor studenten in Amsterdam. Ook verdergaande samenwerking met de NIHS behoort tot de mogelijkheden. „De structuur zoals die nu is, is niet meer te betalen. Samen kan dat veel goedkoper.” Soesman beklemtoont dat het bestuur er niet op uit is om te veranderen om de veranderingen. Over de situatie met de arbitragecommissie doet hij geen uitspraken. „Tijdens de vergadering is besloten dat we nu verder gaan met cc en pc. Er staat een team klaar. Wij gaan aan het werk.”

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking