Oppositie zegt lidmaatschap raad op
Binnenland

Oppositie zegt lidmaatschap raad op

Administrator 24 juli 2011, 00:00

Het is weer bal bij de raad van de NIHS. Dezer dagen stapte de voltallige oppositie op, zegde het lidmaatschap aan de raad op en een enkeling zegde zelfs het lidmaatschap bij de NIHS op. Directe aanleiding: perikelen rond rabbijn Wolff.
Even leken de coalitiepartners en een aantal leden van de oppositie binnen de raad van de NIHS weer met elkaar door een deur te kunnen. De TOF-fractie en Kol Chadasj namen daarbij het voortouw en er was zelfs sprake van dat TOF een of twee zetels in het dagelijks bestuur zou krijgen. Maar vorige week stapte niet alleen TOF, maar de hele oppositie uit de raad. Even de feiten op een rijtje: de raad bestaat uit dertig leden. Daarvan zitten er achttien in de coalitie: Kol Chadasj (9 zetels), Heatied (7) en Binjan (2). Blijven er 12 over voor de oppositie: TOF (5), Emet We’emoena (3), Tora & Kehilla (3) en Ark van Noach (1).

Consensus
De raad heeft de afgelopen jaren heel wat hoogte- en dieptepunten gekend, maar alle partijen leken er inmiddels van overtuigd dat de beslissingen die nu moeten worden genomen over de toekomst van de NIHS te zwaar wegen om niet tot een bepaalde consensus te komen. Die leek met de TOF-fractie op handen, totdat perikelen rond rabbijn Wolff roet in het eten gooiden. Over het feit dat bepaalde werkzaamheden van rabbijn Wolff niet naar tevredenheid van de raad werden ingevuld, was een grote meerderheid het wel eens.
Vraag was hoe deze zaak op te lossen. De oppositie verwijt nu het dagelijks bestuur dat de raad is voorgelogen over de stappen die omtrent rabbijn Wolff zijn ondernomen. De raad is een paar weken geleden geconfronteerd met een ontbinding van een deel van de arbeidsovereenkomst. Het is volgens het reglement de raad die rabbijnen aanneemt en ontslaat. In deze overeenkomst, die volgens de oppositie positief is uitgevallen voor rabbijn Wolff, is de raad echter niet gekend. De oppositie voelt zich voor een voldongen feit gesteld.

Not amused
Zelfs Hadassa Hirschfeld van coalitiepartner Kol Chadasj verklaarde dat deze gang van zaken beslist niet de schoonheidsprijs verdient. Voor Kol Chadasj bleef het daarbij. In een brief aan de achterban deelt ook Ronnie Eisenmann (voorzitter dagelijks bestuur en lid van Heatied) dat ‘de informatievoorziening uitvoeriger had kunnen zijn’. De oppositie is echter woedend. Die is van mening dat ze niet alleen buiten spel is gezet, ook acht zij zich voorgelogen omdat op de dag dat de ontbinding bij de rechter lag, dezelfde avond nog tijdens een vergadering is gevraagd naar de voortgang aangaande rabbijn Wolff en toen zou zijn meegedeeld dat er geen nieuws te melden was. Over een ontbinding werd niet gerept.

Geschoffeerd
Daarom eiste de oppositie vorige week drie zetels in het dagelijks bestuur (in totaal 7 zetels). Zo zou een soort ‘nationaal kabinet’ gevormd worden, met als voordeel dat belangrijke beslissingen die nu moeten worden genomen een breed draagvlak zouden krijgen. Maar in een brief van 11 juli meldden Dennis Pekel (TOF), Herman Loonstein (Tora & Kehilla), Daniel Blog (Emey We’emoena) en Jaïr Hartog (Ark van Noach): „Het dagelijks bestuur schoffeert de raad door telkens onvolledige, misleidende en onjuiste informatie te verschaffen. De primaire taak van de raad om het dagelijks bestuur te controleren is onder meer om deze redenen onmogelijk gebleken […] De fracties van TOF, Emet We’emoena, Ark van Noach en Tora & Kehilla hebben gezamenlijk besloten geen deel meer uit te willen maken van de raad der NIHS. U kunt deze mail beschouwen als een formele opzegging van het raadslidmaatschap van ieder lid van bovengenoemde partijen.”

Verantwoordelijkheid
Hadassah Hirschfeld: „Ik ben verbijsterd. Er zijn de afgelopen tijd zeer constructieve gesprekken gevoerd. Terwijl er overleg over hun toetreding tot het bestuur aan de gang is, lopen ze weg. Sterker nog: zij vertrekken uit de raad. Mogelijk durft TOF geen bestuursverantwoordelijkheid aan.” Dennis Pekel heeft een ander verhaal: „Er is op onze eis van drie zetels meteen met ‘nee’ geantwoord. Einde verhaal. Overigens, met de andere partijen is helemaal niet gesproken. Wij kunnen als raad zo simpelweg geen verantwoordelijkheid nemen.” Voorzitter Ronnie Eisenmann: „Het laatste wat wij hebben gehoord is dat TOF graag wilde meedoen. Ik vind de gang van zaken uitermate treurig, maar wij hebben geprobeerd zo open en transparant mogelijk te zijn. We hebben er alles aan gedaan om de oppositie te betrekken maar ze zijn klaarblijkelijk niet in staat om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen.”
Vraag is: hoe nu verder? Ronnie Eisenmann: „Wij gaan gewoon door en laten ons niet afleiden door politiek geneuzel.” Er is een mogelijkheid om de raad weer compleet te maken omdat Binjan (Daniël Ritsma en Joop Elzas) destijds een lijstverbinding is aangegaan met Tora & Kehilla, Emet We’emoena en TOF. Zij mogen reglementair die vrijgekomen zetels invullen. Dat zou betekenen dat Binjan meteen de grootste fractie wordt en uitbreidt van twee naar dertien zetels. Kol Chadasj krijgt één extra zetel. Wordt vervolgd.

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking