Overgenomen
Binnenland

Overgenomen

Redactie 21 juni 2013, 00:00
Overgenomen

Beth ShalomBeth Shalom wordt overgenomen door zorginstelling Cordaan. Een vraaggesprek met de betrokken bestuurders over de totstandkoming van de overname en de gevolgen ervan. „Het is belangrijk om na te denken over de vraag of de Joodse identiteit vernieuwd kan worden.”Per 1 januari 2014 houdt Beth Shalom op te bestaan als zelfstandige organisatie. Dan wordt het een integraal onderdeel van zorginstelling Cordaan, zo maakte de grote Amsterdamse zorginstelling op 13 juni bekend. Mede op dringend verzoek van zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid en Achmea is hiermee een ontmanteling van het feitelijk failliete Beth Shalom voorkomen. Voordat de overname definitief is, moet echter nog flink wat gebeuren, blijkt uit een vraaggesprek met Eelco Damen, bestuursvoorzitter van zorgorganisatie Cordaan en Trudy Prins, bestuurder van Beth Shalom. Cordaan stelt de nodige voorwaarden aan de overname, die in het gezamenlijke persbericht een ‘fusie’ wordt genoemd. Tijdens het gesprek blijkt al snel dat beide bestuurders lang niet op alle vragen antwoord hebben. Zoals over de toekomst van de Joodse identiteit en de precieze invulling van het nieuwe Beth Shalom. Prins en Damen geven aan te werken aan een inpassingsplan waarin alle onderwerpen worden uitgewerkt die in de fusieovereenkomst staan. Een ding is duidelijk: zonder de overname door Cordaan was Beth Shalom failliet gegaan. „Je kan wel stellen dat een zucht van verlichting door het huis ging toen we de samenwerking aankondigden,” vertelt directeur Trudy Prins. Op dit moment biedt Cordaan, met meer dan 8000 medewerkers op tal van locaties in onder andere Amsterdam, Diemen en Huizen zorg aan 19.000 cliënten, van thuis- tot ouderenzorg.

Wat houdt de overname precies in? Behoudt u beide vestigingen van Beth Shalom, in Buitenveldert en Amstelveen?

Prins: Per 1 januari 2014 zal Beth Shalom onderdeel worden van Cordaan. Het is een juridische fusie waarbij de twee organisaties in elkaar gevlochten worden.

Damen: Buitenveldert zal het hart van Beth Shalom blijven. De gemeenschap zit dichtbij en de sjoel is drukbezocht. In principe blijft de locatie in Amstelveen ook behouden. Je zou je wel kunnen afvragen of je op twee verschillende locaties die Joodse identiteit kunt behouden. In Amstelveen zijn maar tien van de zestig bewoners Joods. Wij vinden dat de toekomst van zorg met Joodse identiteit gegarandeerd moet blijven. Als dat op twee locaties kan, doen we het. Anders op één locatie. Het aannamebeleid blijft onveranderd, met voorrang voor Joodse cliënten.

Prins: Beth Shalom biedt nu ruimte aan 242 bewoners. Dat aantal zou kunnen veranderen. Ik kan me voorstellen dat Cordaan haar andere Joodse cliënten nu de mogelijkheid kan bieden om naar Beth Shalom te gaan. Of dat iets voor de totale omvang van alle zorg binnen het Cordaan conglomeraat uitmaakt, dat waag ik te betwijfelen.

Wat gaat er gebeuren met de huidige Raad van Toezicht? En blijft Trudy Prins bestuur- der van Beth Shalom? 

Prins: De leden van de Raad van Toezicht gaan vanaf 1 januari 2014 van hun welverdiende vakantie genieten. Beth Shalom valt daarna onder het bestuur en de raad van toezicht van Cordaan. Mijn positie houdt per 1 januari 2014 op te bestaan. Voor mijzelf geldt dat ik in een vreemde situatie terecht zou komen als ik in de nieuwe organisatie opeens ergens een functie zou krijgen binnen de hiërarchie, terwijl ik gewend ben eindverantwoordelijke te zijn. Ik ben natuurlijk redelijk eigenwijs en vind het lastig om van iemand anders te horen wat ik wel of niet mag doen.

Damen: We gaan daarom nog op zoek naar een manager voor Beth Shalom. Trudy Prins heeft hier als bestuurder in korte tijd ongelofelijk veel werk verzet. Tegelijkertijd betekent de nieuwe fase ook dat Beth Shalom straks geen bestuurder meer nodig heeft. Ik denk dat Trudy Prins veel te veel bestuurder is om straks de directeur-managementrol te kunnen vervullen. Dat is voor niemand wenselijk.

Cordaan spreekt over enkele voorwaarden waaraan Beth Shalom moet voldoen alvorens de fusie gerealiseerd kan worden. Welke voorwaarden zijn dit?

Damen: Beth Shalom moet vanaf 1 januari én schuldenvrij én kostenneutraal zijn. Daarnaast moet een externe accountant een due diligence uitvoeren en moeten de cliënten- en ondernemingsraden van beide organisaties hun goedkeuren geven.

Prins: Enkele barmhartige Joodse instellingen hebben toegezegd om ons te helpen. Om de schulden weg te werken hebben we rond de 4,5 miljoen euro nodig. De Joodse Invalide heeft een toezegging gedaan van 3,5 miljoen en Maror van 500.000 euro. En Niisa zal een schuld kwijtschelden van 150.000 euro. Daarbij hebben de zorgkantoren ons ook nog een beetje geholpen. Dat hebben ze allemaal gedaan op voorwaarde dat gefuseerd wordt. We krijgen het niet cadeau. Als Beth Shalom onderdeel wordt van Cordaan gaan we voor een groot deel gebruik maken van hun ondersteunende diensten, zoals ICT, financiën en P&O. Daar kunnen we flink op bezuinigen. We hebben het grote geluk dat we hier veel tijdelijk personeel hebben, waarvan de contracten het komende halfjaar aflopen.

Verwacht u gedwongen ontslagen? 

Damen: Ik sluit het niet uit maar zet het nooit voorop. Als ik kijk naar de personele samenstelling van Beth Shalom, dan zou dat niet aan de orde hoeven zijn. We verwachten het via natuurlijk verloop op te kunnen vangen.

Lees verder in NIW 36

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking