Privacybeleid

Verwerking persoonsgegevens

Nieuw Israëlitisch Weekblad ontvangt persoonsgegevens van bezoekers middels:

Google Analytics
De website van Nieuw Israëlitisch Weekblad slaat informatie op op uw apparaat ten behoeve van de verbetering van het gebruik van de website. Met het statistiekprogramma Google Analytics kunnen wij onder andere bekijken hoeveel onze website wordt bezocht, waar deze bezoekers vandaan komen en welke pagina’s er worden gelezen. Deze informatie gebruiken wij om het bezoek- en klikgedrag op de website van Nieuw Israëlitisch Weekblad in kaart te brengen. Met deze informatie kunnen wij onze website verder optimaliseren. We zien hierbij geen persoonsgegevens, deze worden geanonimiseerd. Google Analytics verkrijgt de informatie middels jouw IP-adres. De dienst heeft van ons geen toestemming gekregen om jouw gegevens te delen met derden.

Opslag persoonsgegevens

Bezoekers onder 16 jaar
Nieuw Israëlitisch Weekblad heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij daarvoor toestemming hebben van hun ouders of voogd. Het is voor ons echter niet mogelijk te controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar.

Bewaartermijn
Nieuw Israëlitisch Weekblad bewaart je persoonlijke gegevens voor de duur van 1 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als je www.niw.nl bezoekt, geef je daarmee toestemming jouw gegevens te verwerken. Je hebt echter het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nieuw Israëlitisch Weekblad.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@niw.nl.

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de schijf van de computer wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Google Analytics
Nieuw Israëlitisch Weekblad plaatst cookies van Google. Dit doen wij om te kunnen bekijken hoe bezoekers de website gebruiken. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Om je privacy zo veel mogelijk te beschermen hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en hebben wij “gegevens delen” uitgeschakeld. Ook hebben we het IP-adres geanonimiseerd in de Google Analytics code. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers.

Cookies uitschakelen en verwijderen
Je kunt cookies uitschakelen en verwijderen via je browserinstellingen. In de help- functie van je browser kun je vinden hoe je dit moet doen.

Meer informatie?
Wil je meer informatie over de privacywet? Op de website Autoriteitpersoonsgegevens kun je hier meer informatie over verkrijgen.

Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld.