Scheuring compleet
Nieuws

Scheuring compleet

Redactie 13 augustus 2018, 00:00
Scheuring compleet

Er is een scheuring ontstaan in het Interprovinciaal Opperrabbinaat (IPOR).

Een aantal kehillot uit de mediene heeft de kant van ‘Amsterdam’ gekozen in de controverse binnen het NIK en heeft nu het ressort Nederland-Midden opgericht, dat bestaat uit Almere, Amersfoort, Breda, Bussum, Nijmegen en Winterswijk. Het NIK, op dit moment gedomineerd door ‘Amsterdam’, erkent dit nieuwe ressort en juicht het toe. Op de website van het NIK staat dat er tijdens de oprichtingsvergadering zo’n twintig mensen aanwezig waren. “We willen als gezamenlijke kehillot ons inzetten om ervoor te zorgen dat onze leden binnen het NIK optimaal worden gehoord en gesteund in hun Joodse identiteit,” aldus de voorzitter van het ressort Nederland-Midden, Don Santcroos.

Op de NIK-website wordt niet gezegd onder welk rabbinaat deze kehillot willen gaan vallen. De resterende elf kehillot, die trouw blijven aan het IPOR, hebben zich verenigd in het Overleg Regionale Eensgezinde gemeenten Nederland (OREN).

In een brief aan het NIK stelt voorzitter Rob Blom: “De directe aanleiding voor de bijeenkomst en de oprichting van OREN is de chaotische toestand binnen Joods Nederland, onder meer doordat uw [permanente] commissie op zeer agressieve en ongepaste wijze meerdere bestuurders binnen NIK-verband bejegent en zonder enige vorm van overleg een in haast ontworpen ‘beleid’ wil doorvoeren, waaronder een poging het IPOR op te heff en en het willen stichten van nieuwe ressorten. Alle aangesloten killes, die overigens niet zijn geïnformeerd, noch dat er enige communicatie hierover met hen heeft plaatsgevonden, beschouwen de ter zake genomen besluiten als ongeldig en zullen derhalve hieraan ook geen medewerking verlenen. (…) De belangen van de Joodse gemeenschap in Nederland, daaronder begrepen de belangen van veel killes en hun leden, worden door uw opstelling en gedragingen ernstig geschaad. Dat is niet alleen zeer spijtig maar ook in tegenspraak met uw eigen uitspraak op uw website waar u voor zou moeten staan, namelijk het behartigen van de belangen van Joods Nederland (en niet alleen Amsterdam). Er is besloten dat OREN een ultieme poging zal doen om met uw commissie in gesprek te komen, teneinde uit de impasse te geraken en de chaos te beëindigen. Kortom, een zachte landing, zonder procedures en mega-kosten voor het NIK.”

De permanente commissie van het NIK onder leiding van David Goudsmit acht de oprichting van OREN echter onreglementair en is niet op de uitnodiging ingegaan. Het is niet ondenkbaar dat de gemeenten die zijn aangesloten bij OREN nu uit het NIK zullen stappen, waarmee de organisatiestructuur van het NIK de facto vleugellam zal worden.

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking