Schorsing Ralbag opgeheven
Binnenland

Schorsing Ralbag opgeheven

Redactie 02 februari 2012, 00:00
Schorsing Ralbag opgeheven

Het dagelijks bestuur van de NIHS, de orthodoxe gemeente in Amsterdam, heeft de schorsing van opperrabbijn Ralbag opgeheven, zo bracht zij woensdag in een schriftelijke verklaring naar buiten. Het besluit nam het bestuur op dinsdagavond. Bestuursvoorzitter Ronnie Eisenmann: „Ik wil benadrukken dat unanimiteit in een kille die behoorlijk overstuur is, heel belangrijk is. In de verklaring schrijft hij dat het bestuur ervan overtuigd is dat Ralbag ‘het gedachtegoed’ van de Joodse Gemeente Amsterdam, het bestuur en de raad onderschrijft en wil blijven uitdragen. Daaraan voegt het bestuur wel toe: „Het bestuur is unaniem van mening dat de positie van een opperrabbijn op afstand niet langer werkt op een manier zoals de gemeenschap die nodig heeft.”
„Ik ben buitengewoon verheugd over dit besluit,” zegt Joop Elzas, NIHS-bestuurslid kasjroet en rabbinaat. Elzas neemt zijn bestuurstaken weer op die hij eerder had opgeschort uit onvrede over de schorsing van Ralbag. Dayan Evers blijft ondanks intrekking van de schorsing naast rabbijn Wolff ‘lopende zaken’ waarnemen, licht Eisenmann toe.
Bijna een week eerder, op donderdag 26 januari, had NIHS-raadsvoorzitter Chanan Hertzberger tijdens een raadsvergadering een verklaring van de opperrabbijn voorgelezen waarin hij liet weten dat hij ‘niemand heeft willen beledigen’ met zijn handtekening onder een Amerikaanse verklaring over homoseksualiteit (die hij overigens níét heeft ingetrokken). Kol Chadash, de grootste fractie in de NIHS-raad, riep bij monde van fractievoorzitter Hadassa Hirschfeld het bestuur op om ‘binnen drie weken met de opperrabbijn over zijn afscheid tot overeenstemming te komen’. Zij gaf aan dat een afscheid onontkoombaar was, zelfs wanneer dat mogelijk zou ‘bijdragen aan verdere scheuring van de kehilla’. Hirschfeld verklaart nu achter de intrekking van de schorsing van Ralbag te staan. „Wij gaan in overleg met de opperrabbijn. Het bestuur moet de ruimte krijgen om met de opperrabbijn in gesprek te raken. Hij heeft zijn excuus aangeboden en heeft verklaard niemand te hebben willen kwetsen. We houden eraan vast dat er binnen drie weken een oplossing moet komen.” Een duidelijk opgeluchte Elzas: „Als PVV of SP is het heel makkelijk om extreme standpunten in te nemen; wij als bestuurders hebben de verantwoordelijkheid om compromissen te sluiten.”

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking