(S)linkse ogen
Commentaar

(S)linkse ogen

Esther Voet 03 december 2020, 08:56
(S)linkse ogen

Nu en dan wordt uit onverwachte hoek de aanval geopend. Deze week was de beurt aan journaliste Hella Rottenberg, die een opinieartikel publiceerde in de Volkskrant. Rottenberg schreef samen met haar nicht Sandra in 2017 het boek De sigarenfabriek van Isay Rottenberg, de verborgen geschiedenis van een Joodse Amsterdammer in nazi-Duitsland, waar het NIW aandacht aan besteedde. Deze zomer kwam ik er eindelijk aan toe het te lezen en genoot; Rottenberg kan schrijven. In haar opinieartikel van afgelopen dinsdag – de digitale versie stond maandag al online – praatte zij echter prut. Ze verweet het NIW de ogen te sluiten voor het antisemitisme van Forum voor Democratie. Ik vroeg me af waar ze die wijsheid vandaan haalde, want Rottenberg is geen abonnee van het NIW. Ik neem dus aan dat zij niet alle artikelen leest die wij week in, week uit over rechts-extremisme plaatsen. Daarnaast had een simpele blik op onze website haar – en de redactie van de Volkskrant – van het tegendeel kunnen overtuigen.

Uiteraard stuurden wij een repliek naar de krant, maar men vond de tekst te lang. De redactie vroeg om maximaal 450 woorden, dus kortten wij het stukje in tot exact dat aantal. Onze oorspronkelijke reactie van rond de 650 woorden vindt u hier terug. Immers, een weerwoord vereist over het algemeen meer uitleg dan een simpele, gratuite en in dit geval valse beschuldiging. Als verdedigende partij moet je altijd bewijzen dat die aantijging kant noch wal raakt. Daarnaast verzocht de Volkskrant ons niet ‘zo op de man te spelen’. Sorry? Was het niet mevrouw Rottenberg die in haar opinie op de vrouw speelde en CIDI-directeur Hanna Luden en ondergetekende met naam en toenaam noemde?

Er is echter een dieperliggende reden waarom ik op deze plek Rottenberg aanspreek. Niet alleen zwijgt zij zelf in alle talen wanneer antisemitisme uit linkse of islamitische hoek komt en bewijst zij daarmee zelf de selectieve verontwaardiging te belijden die zij ons verwijt, maar ook bevestigt zij met haar aanval een oud vooroordeel: in haar ‘(s)linkse’ ogen hebben ‘rechtse’ Joden – zoals zij het NIW ten onrechte lijkt te zien – antisemitisme klaarblijkelijk aan zichzelf te wijten.

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking