Stelling van de week: het CJO vertegenwoordigt ons allemaal
Nieuws

Stelling van de week: het CJO vertegenwoordigt ons allemaal

Redactie 07 februari 2016, 00:00

De stelling van deze week: het CJO vertegenwoordigt ons allemaal. Lees hieronder de reacties van Ilana Wegloop, Chaim Benistant, Jonathan Soesman en Ronny Naftaniel.

 

NIW7618_01Onbekend
Ilana Wegloop (43), eigenaar/directeur Stars Group International.

Ik ben bewust Joods, maar nergens bij aangesloten. Stel dat ik naar een sjoeldienst zou gaan, dan kies ik voor de dienst van de Portugees-Israëlietische Gemeente (PIG). Die vind ik gewoon mooi. Maar lid worden, nee. Ik ben niet religieus. Ik zou me graag vertegenwoordigd voelen door een organisatie, maar het CJO ken ik niet. Ik weet dat het er is en dat de kerkgenootschappen er zitting in hebben, maar meer niet. Het bestuur bestaat waarschijnlijk uit bestuursleden van die kerkgenootschappen… Ze hebben zich laten horen naar aanleiding van de vluchtelingen in Amstelveen. En ze houden zich bezig met antisemitisme. Maar ik voel geen enkele binding, dan herken ik me eerder in het CIDI. Dat laat zijn standpunten regelmatig in de media horen, ik weet wie de directeur is en waar het voor staat.

Maar ik voel geen enkele verbinding, dan herken ik me eerder in het CIDI

Ik behoor tot de groep van midden veertig die zijn eigen vragen en vraagstukken heeft, waarover ik graag van gedachten zou wisselen. Ik heb zelf op Maimonides gezeten. Maar voor mijn dochtertje van acht heb ik toch niet voor Rosj Pina gekozen. Door de beveiliging heerst daar zo’n beklemmende sfeer, waar ik haar niet aan wilde overleveren. Beveiliging is een belangrijk issue binnen de Joodse gemeenschap, maar als daarover wordt gesproken binnen het CJO, is dan mijn invalshoek ook een punt van overweging? Daar zou ik het graag over hebben.”

 

 
NIW7618_01Bijna
Chaim Benistant (29), werkzaam bij Defensie en actief betrokken bij de CIDI- communicatietraining.

Met de oprichting van het CJO in 1997 kreeg Joods Nederland structureel één stem. En de organisatie heeft zijn nut als onderhandelingspartner met de overheid over de ‘Sjoa-gelden’ inmiddels bewezen. Dankzij de vertegenwoordiging van diverse Joodse organisaties met een duidelijke achterban vertegenwoordigt het CJO ons ‘allemaal’. Ik plaats bewust aanhalingstekens, want met 10 Joden en 11 meningen kun je nooit iedereen vertegenwoordigen. En de deelnemende partijen in het CJO hebben bovendien ieder hun eigen belang.

Ik zie kansen om de diversiteit van de achterban méér tot zijn recht te laten komen

Ik zie wel kansen om de diversiteit van de achterban méér tot zijn recht te laten komen. Een mooi voorbeeld is misschien de lobby voor het behoud van de sjechita. Ook binnen de Joodse gemeenschap is er discussie over dierenwelzijn en zijn er mensen die de voorkeur geven aan biologisch eten boven kosjer, of een combinatie bepleiten. Kijk naar de actie van Jigal Krant voor de kosjere scharrelkip. Door dit soort ontwikkelingen te onderkennen, toont het CJO een eigentijds gezicht waar meer mensen zich mee kunnen identificeren. Zoiets is prima te combineren met de boodschap dat de sjechita moet blijven bestaan. Verder zou het mooi zijn als het CJO zich wat professioneler presenteert. De website, bijvoorbeeld, ziet er nog wat amateuristisch uit. Het CJO heeft nu nog – in meerdere opzichten – een te grijs imago. Kortom, mogelijkheden genoeg voor een toekomst voor het CJO.”

 

 

NIW7618_01Natuurlijk
Jonathan Soesman (51), voorzitter NIK, bestuurslid CJO.

Natuurlijk vertegenwoordigt het CJO ons! Het is het overkoepelende orgaan van Joods Nederland, waarin de drie kerkgenootschappen, dus grote Joodse ledenorganisaties, zitting hebben. Met partners als JMW, CIDI, BLEW, FNZ en jongerenorganisaties trekken we samen op en treden we met één stem naar buiten. Zo is vorig jaar mede door ingrijpen van het CJO de beveiliging opgeschroefd.
Het alternatief is dat we versnipperen en tegen elkaar worden uitgespeeld. Dan ontstaat te veel ruimte voor allerlei individuen die te vaak, op basis van irrelevante titels of fictieve achterbannen, pretenderen de gemeenschap te vertegenwoordigen maar dat absoluut niet doen!

Meer middelen en tijd beschikbaar voor een professionele staf en vrijwilligers

De huidige tijd vraagt erom dat we als eenheid optreden over thema’s als beveiliging, antisemitisme en behoud van religieuze vrijheden als sjechita en briet mila, dat we opkomen voor onze belangen. Om die rol beter te vervullen moet het CJO zich ontwikkelen. Daarvoor kijken we ook goed naar collega-
organisaties in Duitsland en Frankrijk. Het NIK dringt, samen met andere organisaties, al langere tijd op een verbetering aan. Het CJO moet nog slagvaardiger worden, inhoudelijk voorbereid zijn op belangrijke thema’s, goede contacten hebben met de politiek en beschikken over goed opgeleide woordvoerders. Dat betekent ook dat we meer middelen en tijd beschikbaar moeten stellen voor een professionele staf en goed voorbereide vrijwilligers. Zondag 14 februari presenteert het CJO zijn plannen voor zo’n verbeterde organisatie. Op naar nog meer eenheid.”

 

 

NIW7618_01Nationaal
Ronny Naftaniel (67), voorzitter van het Joods Humanitair Fonds.

Frankrijk heeft zijn CRIF, Duitsland de Zentralrat, Engeland de Board of Deputies en wij ons eigen CJO. Bij de oprichting in 1997 was ik actief betrokken. Het is eigenlijk idioot dat wij, Nederlandse Joden, zo lang verstoken zijn geweest van een belangenbehartiger die alle relevante stromingen binnen onze gemeenschap bundelt en naar buiten toe dient te vertegenwoordigen.
Lukt dat vertegenwoordigen een beetje? Laat ik vooropstellen dat het buitengewoon moeilijk is om zo’n pluriforme gemeenschap met één stem te laten spreken. Joden bestaan in tientallen varianten met evenzoveel meningen, om nog maar niet te spreken van de mensen die regelmatig van standpunt wisselen. Het was Golda Meir die dit zo treffend uitdrukte in een van haar conversaties met Nixon: “Jij kan nu wel president van 250 miljoen Amerikanen zijn, maar ik ben premier van 5 miljoen premiers.”

Bij de beveiliging van Joodse instellingen, wetgeving, of Joodse oorlogstegoeden

Het CJO kan dus per definitie niet alle Nederlandse Joden vertegenwoordigen. Maar dat doet niets af aan het nut van die organisatie, vooral bij het contact met de nationale overheid. Niet bij lokale kwesties als een opvangcentrum voor asielzoekers in Amstelveen of het zoveelste antisemitische voetbalincident. Wel bij de beveiliging van Joodse instellingen, wetgeving, of bij de teruggave van Joodse oorlogstegoeden. Daar heeft het CJO zich dubbel en dwars bewezen. En er zijn uitdagingen te over om dat in de toekomst opnieuw te doen.”

 

 

Wie en wat is het forum? Het NIW-forum bestaat uit rond de veertig personen, van links tot rechts, atheïstisch tot orthodox, man en vrouw en van jong tot oud. Met enige regelmaat wordt leden gevraagd te reageren op een stelling die samenhangt met hun maatschappelijke interesse en expertise.

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking