Abonneer op het NIW

Het opinietijdschrift en cultureel magazine in één, voor iedereen geïnteresseerd in de Joodse wereld. Abonneer nu »

Binnenland

Wat is kosjer?

Redactie 26 oktober 2012, 00:00
Wat is kosjer?

Foto: Hollandse Hoogte

Het conceptbesluit ritueel slachten dat Bleker naar zijn onderhandelingspartners stuurde zorgt opnieuw voor deining. Een overzicht van de voors en tegens.
De nieuwsberichten rondom de sjechieta in Nederland en het convenant Onbedwelmd Slachten volgens religieuze riten dat de Joodse en moslimgemeenschap met staatssecretaris Bleker sloot volgen elkaar in rap tempo op. Wat is volgens deskundigen een ‘kosjere’ sjechieta en wat zijn de bezwaren tegen het convenant?

Eind september stuurde Bleker een concepttekst voor de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die uit het convenant zal moeten voortkomen aan de convenantpartijen, waaronder het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, NIK, met het verzoek om binnen drie dagen te reageren. Te kort, vond onderhandelingspartner het NIK. De staatssecretaris moest nog maar even wachten. Het laatste nieuws in de sjechietasoap: de brief die opperrabbijn Aryeh Ralbag vorige week aan Bleker stuurde.

Toezicht
In zijn brief aan de staatssecretaris uitte opperrabbijn Ralbag zijn belangrijkste bezwaar tegen de tekst van het conceptbesluit: de bevoegdheden van de toezichthoudende ambtenaren. Uit de tekst van het conceptbesluit zou blijken dat de sjocheet (ritueel slachter) aanwijzingen van een ambtenaar of dierenarts moet opvolgen. Onacceptabel, oordeelde Ralbag. En: als de plannen van Bleker zouden worden doorgezet, aldus de rabbijn in NRC Handelsblad, zouden orthodoxe Joden niet meer in Nederland kunnen wonen. In een interview eveneens in de NRC liet Bleker weten dat hij het concept zal aanpassen. In de nieuwe versie zal worden vastgelegd dat de toeziend ambtenaar ‘uitsluitend toeziet op de afspraken uit het convenant die van diergeneeskundige aard zijn’.

Opperrabbijn Ralbag begint het telefonisch interview met het NIW met de opmerking dat hij de stap van Bleker zeer waardeert: „Het is een teken van een groot man, dat hij bereid is toe te geven dat er iets veranderd moet worden. Hij heeft zelf gezegd dat als er bij de Joodse gemeenschap ook maar enige twijfel over het besluit zou bestaan, hem dat ernstige zorgen zou baren.” Ralbag zegt nu nog drie belangrijke zorgen te hebben. Zijn eerste punt betreft de opzet van het conceptbesluit. „Het tekstgedeelte waarin staat dat de ambtenaren zich niet met religieuze aspecten van de sjechieta mogen bezighouden staat nu in de toelichting. Dat is gevaarlijk. Toelichtingen kunnen veranderd worden. Deze specifieke instructie zou in de regelgeving zelf moeten staan.”

Tweede punt van zorg dat de rabbijn opwerpt is dat nu in de tekst van het concept staat dat ‘de ambtenaar niet in strijd met de religie zal handelen’. „Dat is niet goed genoeg. Het moet volkomen duidelijk zijn dat de ambtenaar zich niet met religieuze zaken bemoeit. Als dat duidelijk omschreven is, zou dit veel zorgen van het rabbinaat wegnemen.” Ten derde vindt Ralbag dat de werkinstructies voor de aanwezige dierenartsen niet van kracht mogen worden voordat deze in detail zijn uitgeschreven, aan het opperrabbinaat zijn voorgelegd en hierdoor zijn goedgekeurd. De rabbijn zei afgelopen maandag tegen het NIW deze zorgen nog op papier te zetten en aan staatssecretaris Bleker te sturen.

Lees de rest van dit artikel in het NIW nr. 5

Abonneer op het NIW

Abonneer nu!
Tags dit artikel heeft geen tags
Opmerkingen (0)
Plaats opmerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *