Weer Israël-blunder bij de NOS
Buitenland

Weer Israël-blunder bij de NOS

Redactie 20 juni 2018, 00:00
Weer Israël-blunder bij de NOS

De NOS maakt momenteel meer fouten als het om het Israëlisch-Palestijnse conflict gaat dan de omroep zelf op haar herstelpagina bij kan houden. Waar de NOS dinsdag(om 16.32) alweer een blunder van formaat moest toegeven op nos.nl/herstel, bleek dat zij binnen 24 uur opnieuw de fout in was gegaan.

Op woensdag om 13.53 plaatste de NOS een bericht op haar website getiteld ‘Nieuwe geweldsopleving Israël en Gaza’. In de laatste zin van dit artikel schrijft de NOS over de eerdere onlusten aan de grens: “(…) onder de dodelijke slachtoffers die vielen door Israëlisch vuur zijn volgens Israël veel leden van terreurbeweging Hamas.”

Waar de NOS hier de bocht uitvliegt is in de zinsnede ‘volgens Israël’. Door het gebruik van deze woorden zullen veel lezers geneigd zijn te denken: ‘O, als Israël dat zegt, zal het wel niet waar zijn – daar heeft de Joodse staat immers belang bij.’ Maar wat de NOS de lezer verzwijgt is dat het in eerste instantie niet Israël was dat deze bewering deed, maar Hamas. Neem de 60 doden die op 14 mei vielen; het was Hamas zelf dat openbaarde dat liefst 50 van hen lid van de terreurbeweging waren (nog eens drie behoorden tot de Palestijnse Islamitische Jihad, een andere terreurorganisatie actief in Gaza).

Deze informatie onthoudt de NOS u echter. Terwijl zij beter had kunnen weten. Al op 16 mei schreef bijvoorbeeld CNN – niet bepaald de meest pro-Israëlische nieuwszender in de VS – dat ‘Hamas claims 50 of its members died in Monday’s Gaza clashes’. Het is ondenkbaar dat de nieuwsredactie van de NOS dit bericht heeft gemist, wat tot de conclusie leidt dat de omissie bewust is.

Met ‘onzorgvuldig geformuleerd’ bedoelt de NOS eigenlijk: ‘wat wij schreven was nonsens’

De NOS kiest er bij twijfel steevast voor de informatie zo te brengen dat dit in het nadeel van Israël uitpakt. En het begint op te vallen: twee joekels van inhoudelijke fouten binnen drie dagen. Sowieso, van de liefst acht herstellen die de NOS sinds september vorig jaar plaatste over Israël, was er niet één waarin de rol van de Joodse staat aanvankelijk positief was belicht. Hierbij gaat het steeds minder vaak om schrijffouten of kleine omissies, maar steeds vaker om inhoudelijke, ogenschijnlijk politiek gemotiveerde onjuistheden.

Zo ook het herstel van dinsdag, dat luidde: “In een artikel van 18 juni 2018 op NOS.nl over een aanklacht tegen een Israëlische minister stond de volgende zin: ‘Iran en Israël zijn aartsvijanden en dreigen geregeld met elkaars vernietiging.’ Dat is voor wat betreft Israël onzorgvuldig geformuleerd. Om die reden is de passage aangepast.” Met ‘onzorgvuldig geformuleerd’ bedoelt de NOS eigenlijk: ‘wat wij schreven was nonsens; alleen Iran dreigt Israël te vernietigen, niet andersom’.

En daar kwam dus een dag later nog de hierboven beschreven blunder overheen. Verwacht mag worden dat de NOS ook ditmaal haar journalistieke verantwoordelijkheid – al dan niet onder druk vanuit sociale media – zal nemen en een herstel zal plaatsen. Misschien is het een suggestie voor de NOS een aparte herstelpagina te creëren voor fouten over Israël. Of beter gezegd: in het nadeel van Israël.

Lees meer over de NOS en haar Israël-berichtgeving: ‘Fouten, omissies en leugens’

 

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking