38 doden in Beth Shalom
Nieuws

38 doden in Beth Shalom

Op 10 juli werden in verzorgingstehuis Beth Shalom herdenkingen gehouden voor 38 overledenen. Manager Joodse zaken Madelon Bino sprak 38 namen uit tijdens de diensten, die werden geleid door rabbijn Menno ten Brink.

Esther Voet en Micky Cornelissen 18 juli 2020, 10:00
38 doden in Beth Shalom

In Beth Shalom was één dienst voor de bewoners en een tweede voor de nabestaanden. Op sociale media verschenen foto’s en filmpjes van de laatste herdenking. Daarop telde het NIW tenminste 32 van 38 olijfboompjes die symbool stonden voor iedere overledene. Het laatste aantal coronadoden in Beth Shalom dat het NIW moest melden, was 26. Op die berichtgeving volgde kritiek van betrokkenen, vooral familieleden met dierbaren in Beth Shalom. Er zijn veel meer slachtoffers, was de teneur. Dit was echter het aantal dat door Cordaan werd bevestigd.

Naar aanleiding van de recente herdenkingsbeelden vroegen wij Madelon Bino om een reactie, maar Bino geniet een welverdiende vakantie. Zij verwees ons naar Marion Hoitink, de locatiemanager van Beth Shalom, zeg maar Bino’s baas. “Dag, ik zal morgen reageren,” meldde Hoitink het NIW. Dat deed zij echter niet. Het was Sjoerd Beumer, manager communicatie en marketing van Cordaan, de zorginstelling die over Beth Shalom de scepter zwaait. Het NIW publiceert hieronder de vragen en belangrijkste antwoorden van deze woordvoerder:

Er zijn herdenkingsdiensten geweest waarin 38 coronaslachtoffers zijn herdacht. Voor de slachtoffers zijn olijfboompjes geschonken. Op een foto zien wij er 32 staan. Ook noemde Madelon Bino tijdens de herdenking 38 namen. Klopt dat aantal? En in hoeverre zijn eventuele andere doden gerelateerd aan corona?

‘In de periode van 21 maart tot 1 juli zijn 38 bewoners van Beth Shalom overleden. Niet bij alle overledenen is corona vastgesteld. Als het virus werd geconstateerd bij bewoners van een afdeling en enkele dagen later anderen ziek werden, dan werd er vanwege de toenmalige beperkte capaciteit niet getest. Bij 28 mensen is het overduidelijk dat het coronavirus hen noodlottig is geworden. De anderen zijn overleden aan andere aandoeningen. Omdat voor al deze mensen en hun families corona van grote invloed was op de laatste periode, ook vanwege de uiterst beperkte bezoekmogelijkheden, hebben we hen allemaal herdacht.’

Het laatste aantal overledenen aan corona in Beth Shalom dat is meegedeeld, was 26. Wat is er in de tussentijd gebeurd? En waarom is de toename van dit aantal niet gemeld? Hoeveel mensen zijn in Beth Shalom zelf overleden, hoeveel in het ziekenhuis?

Desgevraagd is Cordaan de hele periode transparant geweest over het aantal mensen dat getroffen is door corona, ook over degenen die zijn overleden. We hebben het niet proactief naar buiten gebracht, omdat het aantal in de maand april elke dag veranderde en omdat de oorzaak van overlijden soms niet zeker was. Op Familienet, het informatiekanaal voor de primaire contactpersonen, hebben we steeds de stand van zaken gemeld van het aantal zieke en overleden bewoners, ook van de laatste twee die het getal op 28 brengen. 35 bewoners zijn in deze periode in Beth Shalom overleden, drie bewoners overleden in het ziekenhuis.

Met de enorme afname van het aantal Joodse bewoners in Beth Shalom (bijna een derde van het totale aantal van 120) rijst de vraag of dit aantal zal worden ‘aangevuld’ met niet-Joodse bejaarden. Is daar een quotum voor? En zo niet, hoe denkt Cordaan de Joodse signatuur van Beth Shalom te waarborgen?

‘Cordaan werkt bij het aanbieden van plaatsen niet met een quotum voor cliënten met een bepaalde culturele of religieuze achtergrond. Ons uitgangspunt is dat Cordaan een kleurrijke organisatie is waar iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, gender of seksuele voorkeur, welkom is. We nodigen mensen uit voor bepaalde locaties, zoals Beth Shalom, als dat bij hun wensen past. De interesse bij de Joodse gemeenschap is onverminderd. Maar we sluiten anderen die graag bij ons willen wonen, niet uit. Het Joodse karakter behouden we door alle activiteiten en de bijzondere aandacht voor de Joodse achtergrond en cultuur.’

En dan de volgende, opvallende zin:

‘Wel is van belang dat de hele Joodse gemeenschap zo eensgezind mogelijk meewerkt aan het behoud van deze cultuur en ook uitdraagt wat de waarde en het belang van Beth Shalom in de Joodse gemeenschap is.

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking