Een bijzondere brief
Dagboek

Een bijzondere brief

Opperrabbijn Jacobs schrijft een dagboek over maatschappelijke en religieuze zaken. Het NIW publiceert deze stukken twee keer per week.

Opperrabbijn Binyomin Jacobs 24 december 2023, 12:05
Een bijzondere brief

Meer dan andere jaren mag ik me verheugen op gelukwensen voor het komende jaar en hoewel ons Joods Nieuwjaar alweer een gezegende tijd achter ons ligt … ‘Stop!’ riep ik geschrokken tegen mezelf. Gezegend? Mogen we na 7 oktober het Joodse jaar tot op heden gezegend noemen? 

7 Oktober, Simchat Tora, heeft  een afschuwelijke oorlog teweeggebracht. Als een olievlek verspreidt het antisemitisme zich over de wereld. Vergelijkingen met de Shoa worden veelvuldig gemaakt, al dan niet terecht. En om het allemaal nog moeizamer te maken, duikt er een ontboezeming op waar ik niet vrolijk van ben geworden. De BVD, voorganger van onze eigen Nederlandse inlichtingendienst AIVD, blijkt de Joodse overlevenden van de hel van Auschwitz na de bevrijding te hebben bespioneerd vanwege communistische sympathieën! En dus hebben wellicht mijn beide ouders na de oorlog ook op de verdachtenlijst gestaan. Mijn moeder was namelijk ondergedoken bij straatarme communisten, die wij na de oorlog regelmatig hebben bezocht en uitgebreid bedankt. Mijn vader, die weinig sprak over die duistere jaren, had me ooit laten weten dat hij na de oorlog communist was of overwoog lid te worden van de CPN.

Als jongeman van 23 liep hij op krukken, had zwaar hongeroedeem, mocht niet terug in zijn eigen huis, maar kwam niet in aanmerking voor extra voedselhulp. Omdat hij communist was? En zou het kunnen zijn dat vanwege de Koude Oorlog Kamp Amersfoort verzwegen moest worden vanwege de vele communisten die daar waren geïnterneerd? Werd (en wordt?) daarom van overheidswege Kamp Amersfoort genegeerd?  Werd daarom de initiatiefnemer van het Herinneringscentrum, een docent van de politieschool die lag op het kampterrein,  zelfs met ontslag werd bedreigd?

Maar tussen de gelukwensen voor een gezegend 2024 trof ik ook een bijzondere brief van de Volksbund uit Duitsland, die ik ervoer, zo kort na Chanoeka, als licht in duisternis:

––––––––––––––––––––––

Waarde opperrabbijn Jacobs,

Ik wil u bedanken voor uw deelname aan de herdenking van 19 november 2023 en de inwijding van ‘De poorten van herinnering’ op 4 december 2023 op de oorlogsbegraafplaats in Ysselsteyn.

Het kan niet gemakkelijk geweest zijn voor u, als vertegenwoordiger van de nabestaanden van talloze slachtoffers die werden vermoord door Duitsers, om een Duitse militaire begraafplaats te bezoeken. Juist daarom betekenen uw bezoek en uw bijdrage zoveel.

De Duitse militaire begraafplaatsen herinneren ons aan onze educatieve taak, de bestrijding van antisemitisme en haat tegen bevolkingsgroepen. De aanval van Hamas op Israël en de gevolgen daarvan voor Joden in Europa, in Duitsland en Nederland, maken duidelijk dat er helaas nog veel werk voor ons ligt.

Daarom zijn wij dankbaar voor uw advies een monument te plaatsen op de begraafplaats waarmee de Joodse slachtoffers van de Duitse bezetting herdacht worden. De levende herinnering aan slachtoffers van de Shoa houdt mensen alert en op hun hoede voor het huidige antisemitisme. Bovendien is dit monument een voorbeeld voor de toekomst van de herdenkingscultuur in Duitsland.

Alle wreedheden in de wereld ten spijt, wens ik u en uw familie een vredig 2024.

Met vriendelijke groet,

Stefan Schmidt, directeur

––––––––––––––––––––

Ik sluit me graag aan bij de wens van Stefan Schmidt en wens u, lezers van mijn dagboek, een gezegend 2024!

Plaats opmerking