Abonneer op het NIW

Het opinietijdschrift en cultureel magazine in één, voor iedereen geïnteresseerd in de Joodse wereld. Abonneer nu »

Nieuws

Addendum: Verantwoording

Bart Schut 14 maart 2021, 10:00
Addendum: Verantwoording

Bij de beoordeling van het stemgedrag van dertien partijen (de vijftien in dit artikel beschreven partijen, min JA21 en Bij1 die niet in de Kamer vertegenwoordigd zijn), heb ik gekeken naar 35 moties die jodendom, antisemitisme of Israël als onderwerp hadden. Die laatste categorie is verreweg de grootste: 24 van de 35. Dat is geen keuze van mijn kant, maar het Israël wordt nu eenmaal veel vaker besproken in de Kamer dan andere ‘Joodse’ thema’s. Hierbij zitten ook bijvoorbeeld ook ‘Palestijnse’ moties, zoals het Denk-voorstel Palestina onmiddellijk als staat te rekken. Twee van de moties gaan over de ‘rituele slacht’. Stemmingen die niet specifiek over antisemitisme gingen en waarbij Jodenhaat slechts als onderdeel van het bestrijden van racisme en discriminatie in het algemeen werd genoemd, heb ik buiten beschouwing gelaten. Van moties met dezelfde strekking heb ik de meest recente gebruikt. Hetzelfde geldt voor anti-immigratiemoties waarin antisemitismebestrijding als motief werd genoemd (vooral de PVV blinkt hierin uit). De eerste motie die is meegeteld was van 28 september 2017, de laatste van 25 februari 2021. Op https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties kunt u alle 35 terugvinden door de naam van de motie (zie hieronder) in de zoekfunctie in te voeren, inclusief tekst en stemming. Dit is niet onbelangrijk, want soms lijkt de titel van een motie onschuldig en objectief, maar kan de tekst bijzonder fel anti-Israëlisch en volgens de IHRA-definitie zelfs antisemitisch zijn.

Het gaat om: 1. Motie van het lid Bisschop over het hanteren van de IHRA-definitie voor antisemitisme; 2. Motie van het lid Van der Graaf c.s. over in het leven roepen van een nationaal coördinator antisemitismebestrijding; 3. Motie van de leden Van Wijngaarden en Van der Graaf over uitvoering geven aan de beslispunten uit de initiatiefnota; 4. Motie van de leden Markuszower en Wilders over zorgen dat alle Joodse evenementen en synagogediensten in veiligheid kunnen plaatsvinden; 5. Motie van de leden Bergkamp en Diertens over mogelijkheden om bij de aanpak van racisme ook homofobie en antisemitisme te bestrijden; 6. Motie van het lid Bisschop over leerlingen kennis laten maken met de Joodse gemeenschap en haar geschiedenis; 7. Motie van het lid Graus over verplichte etikettering van producten van ritueel geslachte dieren; 8. Gewijzigde motie van lid Markuszower over financiering van de kosten van een veilige Joodse gemeenschap (t.v.v. 35000-VI-31); 9. Motie van het lid Buitenweg c.s. over stellingname tegen antisemitische uitlatingen van regeringsleiders; 10. Motie van het lid Fritsma over de dader van de aanslag op een joods restaurant; 11. Motie van het lid Graus over irreversibel verdoven van dieren; 12. Gewijzigde motie van het lid Kuzu over hekelen van de opstelling van Israel als het gaat om vaccinatiebeleid (t.v.v. 21501-02-2289); 13. Gewijzigde motie van het lid Kuzu over Palestina als onafhankelijke staat erkennen (t.v.v. 21501-02-2288); 14. Gewijzigde motie van de leden Van der Staaij en Van Helvert over proactief informeren over de Nederlandse inzet in VN-gremia ten aanzien van resoluties (t.v.v. 35570-V-51); 15. Motie van het lid Voordewind c.s. over geen VN-resoluties die eenzijdig de Arabische benaming van de Tempelberg gebruiken; 16. Motie van het lid Kuzu over een verbod op economische relaties met nieuwe Israëlische nederzettingen; 17. Motie van de leden De Roon en Wilders over het verhuizen van de Nederlandse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem;18. Motie van het lid Van der Staaij c.s. over heropstarten van formele gesprekken binnen de Associatieraad ten bate van modernisering van het EU-Israël Associatieakkoord; 19. Motie van het lid Karabulut c.s. over maatregelen indien Israël overgaat tot annexatie van Palestijns gebied; 20. Gewijzigde motie van het lid Voordewind over etikettering voor producten uit alle bezette gebieden (t.v.v. 34300-V-36); 21. Motie van het lid De Roon over erkennen dat de Golanhoogten onderdeel uitmaken van Israël; 22. Motie van het lid Sjoerdsma over financiële compensatie voor de slachtoffers en nabestaanden; 23.Motie van de leden Karabulut en Ploumen over ook het Israëlisch geweld tegen demonstranten veroordelen; 24. Motie van de leden Voordewind en Van Haga over koppeling tussen de duur van de detentie aan de hoogte van de betalingen aan veroordeelde Palestijnen; 25. Gewijzigde motie van het lid Karabulut over opheffen van de blokkade van Israël tegen Gaza (t.v.v. 23432-456); 26. Motie van het lid Karabulut over de rechten van Palestijnse minderjarige gevangenen; 27. Motie van het lid Van Ojik over producten uit bezette gebieden; 28. Motie van het lid De Roon over geen steun voor eenzijdig onderzoek naar geweldgebruik door Israëlische troepen; 29. Motie van het lid Kuzu over het respecteren van de rechten van Palestijnse kinderen door Israël; 30. Motie van het lid Kuzu over de veiligheidssituatie van de Palestijnen in Gaza structureel verbeteren; 31. Motie van het lid De Roon over steun uitspreken voor de Israëlische strijd tegen terroristen; 32. Motie van de leden Kuzu en Azarkan over de Israëlische ambassadeur tekst en uitleg laten geven aan onze minister van Buitenlandse Zaken; 33. Motie van het lid Kuzu over steun verwerven voor het bevriezen van het associatieverdrag met Israël; 34. Motie van het lid Karabulut c.s. over de vrijlating van Ahed Tamimi; 35. Motie van het lid Van der Staaij c.s. over stelling nemen tegen lidstaten in VN-organisaties die disproportioneel agenderen tegen Israël.

Abonneer op het NIW

Abonneer nu!
Tags dit artikel heeft geen tags
Opmerkingen (0)
Plaats opmerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *