Christenen veroordelen Sorensen
Binnenland

Christenen veroordelen Sorensen

Redactie 08 juli 2018, 00:00

Naar aanleiding van ons artikel over de antisemitische ‘apostel’ David Sorensen doen christelijke organisaties publiekelijk afstand van zijn uitspraken. “Doodeng, deze man.”

Het artikel over de zelfbenoemde ‘apostel’ David Sorensen (NIW 36) heeft veel stof doen opwaaien in Joods Nederland en daarbuiten. Sorensen zegt te spreken ‘namens Jezus Christus’, maar grote christelijke organisaties in Nederland kunnen zich niet vinden in zijn anti-Joodse uitspraken.

Zo laat de stichting Christenen voor Israël op zijn website weten zich ‘volledig te distantiëren’ van Sorensens gedachtegoed: “Christenen voor Israël is het hartgrondig oneens met het onverbloemde antisemitisme van Sorensen in dit interview en in diverse artikelen op zijn websites.” Sorensen beschuldigde Christenen voor Israël in het interview van ‘nazipraktijken’, omdat de organisatie christenen zou ‘dwingen’ pro-Israël te zijn. Volgens Sorensen zouden christenen die achter Israël staan ‘onwetend’ zijn en ‘de bijbel verkeerd begrijpen’. Ook over die beschuldigingen is de organisatie duidelijk: “Onze stichting intimideert of vervloekt niemand. Onze boodschap is een boodschap van hoop, een boodschap van Gods trouw aan Zijn beloften. Dat Sorensen die boodschap verwart met nazisme zegt meer over zijn geestelijke welzijn dan het onze.”

Giftige boodschap
Ook Piet van Midden, voorzitter van het Overlegorgaan van Joden en Christenen (OJEC), veroordeelt de uitspraken van Sorensen. In deze organisatie zitten onder anderen vertegenwoordigers van de rooms-katholieke, gereformeerde en hervormde kerken. Van Midden vergelijkt Sorensen met Marcion, de kerkleider die rond het jaar 140 de boodschap verspreidde dat de Hebreeuwse bijbel kwaadaardig en gevaarlijk zou zijn. “De kerk heeft Marcion eruit gegooid, maar met zijn gedachtegoed is dat niet gelukt. Het bleef in allerlei gestalten opspelen, zelfs onder in christelijke kring grote namen als Adolf von Harnack en Rudolf Bultmann, met alle gevolgen van dien. En nu onder de naam David Sorensen. Doodeng.”

Volgens Van Midden mag de website van Sorensen dan professioneel ogen, de teksten raken kant noch wal. “Je valt, als je ook maar een klein beetje theologisch geschoold bent, van de ene verbazing in de andere. Het zou me niet verbazen als hij verder doordraait en zichzelf als de dertiende discipel gaat zien. Veel belangrijker is dat het een tot in details ‘ontjoodste’ boodschap is. Zo heeft hij het over de apostelen die de Bijbel hebben samengesteld (welke Bijbel?) en over de Griekse grondtekst van de Bijbel, alsof het allergrootste deel niet in het Hebreeuws geschreven is. Joden bestaan niet in zijn simplistische theologie. Hij zit voortdurend in de hoek waar het antizionisme en antisemitisme bloeien.”

De OJEC-voorzitter waarschuwt voor de manier waarop Sorensen zijn boodschap verspreidt. “Als je een flesje vergif in je handen hebt, waarop een duidelijke doodskop staat, is er niet zoveel aan de hand. Maar als je er ‘soja’ op zet, wordt het levensgevaarlijk. Dat is met Sorensen het geval.” Ook maakt Van Midden zich zorgen over de rol van sociale media in de verspreiding van Sorensens gedachtegoed. “In het verleden konden we dit soort ‘apostelen’ redelijk aan, door hen geen podium te bieden. Maar het internet, Facebook en andere sociale media maken het Sorensen eindeloos gemakkelijk zijn fl esjes gif te distribueren.”

Ook Cornelis Blok, voorzitter van de christelijke anti-Israëlorganisatie Kairos-Sabeel, laat weten zich niet te kunnen vinden in de antisemitische ideeën van Sorensen. “Zijn opmerkingen zijn schandelijk en zeer verwerpelijk. Elk weldenkend mens wil daar niets mee van doen hebben. Ik verwerp dat soort denken en dito geschriften.”

Sorensen zelf noemt in een reactie op Facebook de beschuldigingen van antisemitisme ‘absurd’. Het zou volgens hem gaan om een ‘misverstand’. “Dat misverstand is ontstaan omdat ik aantoon dat veel mensen die zich vandaag ‘Jood’ noemen bijbels gezien niet echt Joods zijn,” aldus de ‘profeet’.

 

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking