Abonneer op het NIW

Het opinietijdschrift en cultureel magazine in één, voor iedereen geïnteresseerd in de Joodse wereld. Abonneer nu »

Buitenland

Constitutionele crisis lijkt onafwendbaar

Niemand lijkt te weten wat er in Israël gebeurt als de Knesset de regeringsplannen voor de rechterlijke macht aanvaardt en het Hooggerechtshof deze vervolgens ongeldig verklaart.

Bart Schut 25 maart 2023, 08:00
Constitutionele crisis lijkt onafwendbaar

Nu de regering-Netanyahu weigert serieus te reageren op de onrust in de Israëlische samenleving over haar plannen de onafhankelijkheid en de bevoegdheden van de rechterlijke macht in te perken, luidt de vraag steeds vaker: wat gaat het Hooggerechtshof doen met al die wetten die de Knesset dreigt goed te keuren en die in strijd lijken met het constitutionele recht van de Joodse staat? Nog voor het parlement met pesachreces gaat, wil minister van Justitie Yariv Levin het gehele pakket voorstellen om de rechterlijke macht te ‘hervormen’ goedgekeurd zien worden.

Dat betekent dat voor die tijd de benoeming van de rechters in handen van de regering komt en dat het Hooggerechtshof de autoriteit verliest wetten die in strijd zijn met het Israëlische constitutionele recht ongeldig te verklaren. En in de zeldzame gevallen dat dit toch kan, mag de Knesset vervolgens met een eenvoudige meerderheid die beslissing van de opperrechters naast zich neerleggen. Maar wat gebeurt er als het Hooggerechtshof juist die wetten buiten werking stelt? Hoe ziet zo’n botsing eruit tussen regering en parlement in de ene hoek en de opperrechters in de andere? 

Ook de Israëlische burger weet niet hoe het verder moet

De waarheid is dat niemand in Israël precies weet wat er dan gebeurt. Levin vindt dat het Hooggerechtshof dit niet kan doen en dat zo’n beslissing ‘volledig ongerechtvaardigd’ zou zijn. “Naar mijn mening zou dit elke rode lijn overschrijden,” vindt de minister, “wij zullen dit zeker niet aanvaarden.” Het zouden letterlijk de woorden kunnen zijn van elke oppositiepoliticus en elke demonstrant in de straten van Israël. De minister beschuldigt bij voorbaat de opperrechters al van een rechterlijke staatsgreep, iets wat zijn tegenstanders hem juist al weken verwijten.

Olie op het vuur

Het geeft de verwarring aan in de situatie, een verwarring die het gevolg is van het politieke proces in Israël, waar met 61 stemmen in de Knesset en binnen enkele weken het gehele juridische en politieke systeem overhoop gehaald kan worden. Ook de burger weet niet hoe het verder moet, mochten de opperrechters de door (extreem)rechts zo vurige gewenste wetten afschieten. Wie moeten ambtenaren, leger en politie dan gehoorzamen, het Hooggerechtshof of de regering? Uit een opiniepeiling blijkt dat 40 procent van de Israëli’s voor het ene standpunt kiest, 40 procent voor het andere en 20 procent weet het niet. Geen andere percentages zouden de verwarring en verdeeldheid in de samenleving beter kunnen weergeven. 

Intussen blijven de regeringspartijen olie op het vuur gooien. Deze week was het de beurt aan Likoed-Knessetlid David Amsalem. Hij waarschuwt de steeds talrijkere demonstranten dat zij door justitie onderzocht en vervolgd kunnen worden. Het zal weinigen ervan overtuigen dat de coalitie de democratische rechtsstaat toch een warm hart toedraagt. Tegelijkertijd wil premier Benjamin Netanyahu dat de IDF-leiding optreedt tegen ‘weigerreservisten’ en dat de politie demonstranten harder aanpakt. Maar het Hooggerechtshof heeft juist bepaald dat minister van Veiligheid Itamar Ben-Gvir geen concrete bevelen mag geven aan de politie en slechts het algemene beleid mag bepalen. Dit uit angst dat Ben-Gvir de politie inzet als politiek repressiemiddel.

Smotrich provoceert

Internationaal is grote onrust ontstaan over een redevoering van de extreemrechtse minister van Financiën Bezalel Smotrich in Parijs. Smotrich verkondigde dat de Palestijnen een verzinsel zijn: “Er bestaat geen Palestijnen omdat er niet zoiets als een Palestijns volk bestaat.” Zijn uitspraken leidden onmiddellijk tot veroordelingen uit alle voor Israël relevante hoofdsteden. Uit Parijs zelf, uit de Saoedische hoofdstad Riaad, uit Washington en ook uit de Verenigde Arabische Emiraten – tegenwoordig Israëls belangrijkste bondgenoot in de Arabische wereld.

Tot overmaat van ramp deed Smotrich zijn uitspraak achter een spreekgestoelte met daarop het silhouet van ‘Groot-Israël’, bestaande uit de huidige Joodse staat, de Westelijke Jordaanoever en … heel Jordanië. De regering in Jeruzalem moest onmiddellijk een rel met dat land sussen door te verklaren dat de Jordaanse territoriale integriteit onomstreden is. Hoewel, blijkbaar niet voor de Israëlische minister van Financiën.

Abonneer op het NIW

Abonneer nu!
Opmerkingen (6)
tiki 28 maart 2023, 07:59
”In strijd met het constitutionele recht van de Joodse staat”. Je kan niet in strijd zijn met iets wat er niet is. In Israel is er géén constitutie. Israelische wetten worden gepresenteerd, waarna het parlement er in 3 zittingen over kan stemmen. Dit kan in 2 weken gebeuren, maar het kan ook maanden duren, waarbij de tijd word gebruikt voor onderhandelingen & aanpassingen, iets wat in deze door het linkse blok categorisch geweigerd word. Komt het er niet door in een van de stemmingen dan gaat de wet de prullebak in. “De regering-Netanyahu weigert serieus te reageren op de onrust in de Israëlische samenleving”? Netanyahu, de gekozen koning tussen de politieke plebs die voor hun eigen gelijk & ego bereid zijn het héle land in brand te steken. Ik ben net terug uit Israel en heb het fanatisme, de obsessie, de blinde haat, ja de moordzucht, de muur van afwijzing met eigen ogen van dichtbij gezien en nee deze kwam niet van rechts. De Charidim in Bene Barak regeerden beschaafd op de Joodse Supremacisten die, gewikkeld in de vlag, een pogrom wilden veroorzaken maar ontvangen werden met drank, koek & cholent en afdropen als een stelletje pathetische onruststokers niet wetend wat nu te doen, want daar hadden ze niet op gerekend. De rechtse demonstratie op maandag avond in Jeruzalem was een les in Democratie & beschaving, Zionisme zonder een onvertogen woord van haat. Conclusie....ANARCHIE werkt. Netanyahu, de gekozen leider, de man “die het volk niet serieus neemt”, heeft de vervormde, afgemagerde 'reformen' uitgesteld tot de zomer. Gaat dit de linkse protesten stoppen? Nee natuurlijk niet. Het linkse blok van anarchisten heeft bloed geroken en willen de kop van Netanyahu & nieuwe verkiezingen via de 'totale stopzetting van het overblijfsel van de reformen (het gaat nu alleen nog over één wet) en dit word openlijk gezegd. Een staatsgreep....niets minder! De nieuwe hetze op TV stations (11/12/13) met de gestuurde vragen over de mentale capaciteit van Netanyahu die daarom het land niet kan besturen, worden openlijk besproken. Ook dat het nu de 'taak van de media is om de boel te sussen en daarmee toe te geven daarvoor een andere agenda te hebben. De linkse chantage praktijken hebben nu gewerkt....en gaan ook in de toekomst werken. De gemanipuleerde doorgeknalde linkse meute heeft gewonnen en héél Israel heeft door hen zwaar verloren. Mevr. Baharav Miara is in deze chaos miraculeus verdwenen...géén directe uitspraken of brieven om de boel te sussen. Deze linkse politieke dame zit op de totaal verkeerde plek en is, samen met politie & leger leiding verantwoordelijk voor deze chaos. Laat het duidelijk zijn....in Israel regeert de 'Deep State van het linkse éérste/oude Israel, die deze positie niet wil opgeven. Bagatz regeert met de openbare aanklager als PM en met pionnen in politie, legerleiding & Mossad Daarentegen kwam de Churchil speech met een Salomons oordeel van Bibi Netanyahu, die niet bereid was land & inwoners te offeren voor iets waar links & rechts het over zijn, Justitiele Hervormingen, en hiervoor bereid was zijn trots, macht & principes opzij te zetten. Zo handelt een leider met visie & beschaving. Smotrich “er bestaan geen Palestijnen omdat er niet zoiets als een Palestijns volk bestaat”. Raar..... maar waar, alleen mag waarheid niet verteld worden. De waarheid dat 'het palestijnse volk' een verzinsel van Arafat & Rusland is. In het bezette Britse Mandaat gebied Palestina waren de daar wonende Arabieren (de meeste gekomen rond 1920 op zoek naar werk) gewoon Arabieren (of zuid Syriers) en de Joden de Palestijnen. De koningen & keizers uit de palestijnse Dynastie? Achmad Shukeiri (oprichter van de PLO), Yasser Arafat, zijn Egyptische opvolger en de huidige keizer Abbas, Abu Mazen voor terreur vrienden, jailbird Bargouti en vele, vele andere 'historische' palestijnse leiders zoals Hanyeh sheik Ahmed Yassin. “Groot-Israël’, bestaande uit de huidige Joodse staat, de Westelijke Jordaanoever en … heel Jordanië”. Oeps, alwéér raar..... maar waar. Het héle bezette historisch Joodse mandaat gebied was bedoeld als Joodse staat maar werd eenzijdig verbroken door de coloniserende Britten (politieke redenen om Arabieren te paaien) en toendertijd alléén erkend door Pakistan. Intussen heeft de leugen de waarheid ingehaald en is 'legitiem geworden voor ongeinformeerde experts.
Shlomo Itai 28 maart 2023, 10:27
Wie denkt dat Netanyahu handelde in het belang van Israël toen hij op 28 maart bekend maakte dat hij de wetsveranderingen uitstelt tot juli, vergist zich. Netanyahu handelt consequent in het belang van Netanyahu en zal de gekochte tijd gebruiken om handigere wegen te zoeken om die veranderingen door te drukken. Eén van Netanyahu's advocaten, Ben Tsur, heeft gezegd dat hij hem niet kan blijven verdedigen zonder deze veranderingen. En ondertussen geeft Netanyahu de extremist Ben Gvir een eigen militie. Netanyahu's mededeling mag dus in de ogen van sommigen een verademing lijken, maar is in werkelijkheid juist een verdere stap in de verkeerde richting. Israël zal geen rust hebben totdat Netanyahu op deze of gene manier uit de politiek verdwijnt.
Shlomo Itai 29 maart 2023, 16:22
Tiki, "Joodse supremacisten wilden een pogrom aanrichten" ? Waar haal je dat toch in vredesnaam vandaan ? En zijn mensen die democratische rechten als demonstraties en stakingen gebruiken om te protesteren tegen een poging om van Israël een schijndemocratie naar Pools voorbeeld te maken "anarchisten" ? Er is o.a. geprotesteerd tegen het zich massaal met hulp van Netanyahu onttrekken aan de dienstplicht door de Charediem. De enigen die hebben opgeroepen tot geweld waren de "La familia-aanhangers" van Netanyahu en Ben Gvir en alleen aanhangers van Netanyahu hebben dusver tegenstanders het ziekenhuis in geslagen. Van de enorme massa's mensen die ondertussen al enkele maanden lang elke week demonstreren tegen de bedoelingen van Netanyahu, zijn er enkelingen geweest die wat materiële schade hebben aangericht. Wat is trouwens "links" in Israël ? Heeft Netanyahu niet, ondanks zijn speeches ertegen, de ontmanteling van Gush Katif en de overhandiging van de controle over de grens tussen Gaza en Egypte gesteund, die het mogelijk maakten om van Gaza een raketbasis te maken die bijna heel Israël bedreigt ? Hoewel ik niets moet hebben van meneer Smotritsj, heeft hij wel gelijk dat er geen Palestijns volk bestaan heeft, bestaat en blijkbaar ook niet zal bestaan. Een Palestijnse natie was overigens een bedenksel van de nazi Amin al-Husseini. Zijn pogingen om zo'n natie te smeden is mislukt en had ook niet zijn hoogste prioriteit. Hij zag het alleen als een middel op weg naar een kalifaat zonder Joden dat het hele Midden Oosten moest omvatten. Er is meer dat de "Palestijnen" verdeelt dan dat hen verenigt en de splitsing in tweeën van de Palestijnse Nationale Authoriteit na slechts enkele jaren en de actuele dreiging van verdere splitsing van wat er overgebleven is, laten dat duidelijk zien.
tiki 30 maart 2023, 12:03
De enige die de lont uit het kruidvat haalde was de burgemeester van Bne Barak...anders was daar een bloedbad ontstaan. Ik, en met mij velen hebben zich nog nooit zo geschaamd voor deze beelden omdat zij, net als u, dachten dat dit niet mogelijk was. Ophouden met dat 'lieve beeld van Israel....dat bestaat niet. Ik wist alleen niet dat het zo erg was. "De énigen die oproepen tot geweld waren de Familia aanhangers (voetbal hooligans) van **Netanyahu & Ben Gvir?? Jammer dat u de echte beelden niet heeft meegekregen van de totaal doorgeknalde linkse agressie, de blinde haat, de beledigingen, het gedrag/scheldpartijen van linkse politieke coryfeeen, de mond snoeren van 'rechtse' journalisten, het racisme & de leugens. Het was/is beschamend.
tiki 30 maart 2023, 20:37
@Schlomo....Ben Tzur wil Netanyahu niet meer vertegenwoordigen, '''''tenzij hij de hervormingen stopzet. Demonstraties & stakingen zijn iets anders dan anarchie en iets waar het leger buiten moet staan. Israel zal dan namelijk ophouden te bestaan, daar zijn links & rechts het over eens. Wat links in Israel is? Ashkenazi, blank, fanatiek, obsessief, arrogant, 'intelligent' & betweterig. Jammer dat je het pleidooi van een v.d. Sephardische mechaniciens der piloten niet hebt gehoord....dán had je het begrepen."Wie denkt dat Netanyahu handelde in het belang van Israel, die vergist zich". U slaat écht een beetje door met uw onzinnige 'Just no Bibi' rethoriek.
Shlomo Itai 06 april 2023, 22:17
Tiki: Sorry, maar ik doe niet mee aan de gevaarlijke verdeel-en-heerscampagne van Netanyahu en Der'i. Mijn familie bestaat hoofdzakelijk uit leden met wortels in Irak en in Marokko en de tweede en derde generatie maken zonder uitzondering carrières in de natuurwetenschappen, in de IT, als ingenieur of - nota bene - in het gerechtelijke apparaat van Israël. Let trouwens op dat je mijn woorden soms 180 graden verdraait, zoals in je citaat van mijn woorden inzake advocaat Ben Tsur hierboven...
Plaats opmerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *