Abonneer op het NIW

Het opinietijdschrift en cultureel magazine in één, voor iedereen geïnteresseerd in de Joodse wereld. Abonneer nu »

Nieuws

Definitief geen hoofddoeken en keppels bij de politie

Redactie 28 juni 2023, 13:35
Definitief geen hoofddoeken en keppels bij de politie

Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD) maakt een einde aan de jarenlange discussie over religieuze symbolen bij het politie-uniform. Die komen er definitief niet. Dat betekent geen hoofddoeken, geen zichtbaar gedragen kruisjes en ook geen keppels voor Joodse agenten.

Al jaren wordt er vooral vanuit islamitische en links-politieke kring gepleit voor het toestaan van het dragen van hoofddoeken door vrouwelijke politieagenten. Maar veel burgers en meer seculier ingestelde politici maken zich zorgen over het imago van de politie wanneer agenten religieuze symbolen dragen. Kunnen de agenten dan nog wel als neutraal beschouwd worden? Bovendien wordt bepleit dat een uniform juist is bedoeld om religieuze, levensbeschouwelijke of politieke verschillen te verbergen.

Yesilgöz-Zegerius geeft met haar beslissing gehoor aan een door Liliane Helder (PVV) ingediende en door de Tweede Kamer aangenomen motie met de strekking dat ‘de neutraliteit van het politie-uniform wordt gewaarborgd’. De ongeschreven regel dat agenten in uniform geen uitingen van geloofs- of levensovertuiging mogen dragen, wordt nu met zoveel worden opgenomen in de kledingvoorschriften. De minister hoopt dat de discussie hiermee afgedaan is.

Opperrabbijn Jacobs: ‘Ik begrijp de minister volledig’

De voormalige hoofdcommissaris van Amsterdam, Pieter-Jaap Albersberg, liet in 2017 weten dat hij geen probleem had met hoofddoeken bij de politie, in de hoop dat de mogelijkheid deze te dragen, zou leiden tot een ‘diverser’ korps. Oud-politieman en inmiddels burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch (PvdA) was uitgesproken vóór de hoofddoek als onderdeel van het uniform. Tenslotte had ook de landelijk coördinator racismebestrijding bij de politie, Johan van Renswoude, geen probleem met hoofddoek dragende agenten.

Opvallend genoeg leken Aalbersberg, Marcouch of Van Renswoude kruisjes of keppeltjes niet te interesseren, waardoor de discussie zich enkel toespitste op de hoofddoek en de islam. Daarentegen laat opperrabbijn Binyomin Jacobs weten vrede met het besluit van minister Yesilgöz-Zegerius te hebben: “Ik begrijp de minister volledig. Als helaas de ongewenste realiteit bestaat dat voor sommige burgers het dragen van een religieus teken de neutraliteit van de agent in twijfel zou trekken omdat, helaas, helaas er tussen de moslims enkelingen rondlopen met onacceptabele denkbeelden, dan begrijp ik haar keuze ter bescherming van de burger.”

Jacobs wijst er bovendien op dat het dragen van een keppel voor Joden geen religieus voorschrift is: “Een Joodse agent kan zijn of haar pet opzetten, de Joodse wet verlangt hoofdbedekking en niet specifiek een keppeltje.”

Abonneer op het NIW

Abonneer nu!
Tags dit artikel heeft geen tags
Opmerkingen (5)
G.C. Molewijk 28 juni 2023, 14:17
Een uitstekend besluit van de minister! De aanval, vooral vanuit linkse en islamitische hoek, op de neutraliteit van politie, justitie en krijgsmacht zal helaas wel doorgaan, soms zelfs gesteund door 'nuttige idioten' binnen de politie. Maar het is onaanvaardbaar dat een agent die voor iedereen dezelfde wet moet handhaven, op zijn uniform voor de burger volkomen irrelevante privéopvattingen zou etaleren. Alle religieuze en politieke uitingen horen voor iemand die werkt bij politie, justitie of krijgsmacht verboden te zijn. Zo hoort dat in een rechtsstaat.
tiki 29 juni 2023, 08:22
Helemaal mee eens. Politie is neutraal en voor/van iedereen. Religie is persoonlijk en doe je thuis voor jezelf, met familie & vrienden en in het gebedshuis.
Bas Fortuin 01 juli 2023, 12:34
Eens met de minister: Al jaren wordt er ook in Nederland vooral vanuit islamitische en links-politieke kring gepleit voor het toestaan van het dragen van hoofddoeken door vrouwelijke politieagenten." Lezen zij geen kranten? Moedige Islamitische vrouwen in Iran e.a. landen voeren al jaren strijd met gevaar voor hun leven tegen die Onderdrukking van hun "verdraagzame tolerante Mullahs" en hebben die Hoofddoeken massaal verscheurd. De Koran 9:129 leert toch dat er geen dwang is in hun godsdienst? Ik zou die Mullahs en die Linkse politici willen adviseren met een Spreuk van Paulus: Statenvertaling/ Romeinen 2:1...Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen Oordeelt; want waarin gij een ander Oordeelt, Veroordeelt gij uzelven! Koran 9:129: Geen DWANG IN DE GODSDIENST. Daarom...Vier De Vrijheid!!!
G.C. Molewijk 03 juli 2023, 15:33
Bas Fortuin: die door u genoemde korantekst bestaat inderdaad, maar is zoals meerdere andere tekstdelen 'geabrogeerd', de in de islam gebruikte term voor het vervangen van de inhoud van een tekst door een nieuwe tekst die een latere openbaring zou zijn. De inhoudelijk vervallen tekst blijft echter wel staan. De door u genoemde tekst is door die abrogatie door het veel minder vriendelijke zwaardvers vervangen.
Bas Fortuin 03 juli 2023, 19:29
Dank voor uw reactie G.C. Molewijk. Het klopt wat u schrijft. Maar...zoals uw weet, het papier is geduldig. Ik las in het uitmuntende boek van Tom Holland - Het Vierde Beest - nog meer verrassende antwoorden op Blz. 33 en verder. Een citaat luidt: "De Koran was natuurlijk de optelsom van de vele openbaringen die de profeet in de loop van zijn leven had mogen ontvangen. Ze waren opgeschreven [Mohammed kon niet lezen] door zijn volgelingen en na zijn dood verzameld om één recitatie te vormen: een Qoer'an of te wel Koran."
Plaats opmerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *