Ethiek
Commentaar

Ethiek

Esther Voet 03 maart 2024, 19:00
Ethiek

Water is sterker dan steen. Als het maar lang genoeg druppelt, holt het de steen uit. Dat zien we nu gebeuren. De steen is krachtig verzet tegen anti-semitisme en antizionisme, waar we zo lang op vertrouwden. Er zijn kranten die nu aan die uitholling naar hartenlust meewerken. Laten we ons deze week eens focussen op de Volkskrant. Daar mogen opiniemakers al maanden openlijk zonder enige nuance hun Israëlhaat uiten. Zoals Shivant Jhagroe, universitair docent aan het Instituut Bestuurskunde van Universiteit Leiden. Hij liep zondag helemaal leeg onder de kop: ‘We hebben een nieuwe ethiek nodig: een aanval op Palestina is een aanval op ons allen’. Israël zet volgens Jhagroe uithongeringsprojecten in, en waarom wel Rusland veroordelen, maar niet Israël, vroeg Jhagroe zich af. Misschien omdat Rusland de aanval opende op Oekraïne en Hamas die op Israël, Jhagroe? Enfin, hij is de laatste in een rijtje dat ongenuanceerd de o zo hippe solidariteit met Gaza (lees: Hamas) mag spuien. Opiniestukken die een andere kant laten zien, worden simpelweg geweigerd. 

Daar kwam dinsdag nog een ingezonden briefje bij. Waarom blijft de rol van de Amerikaanse Joodse lobby onbesproken, vroeg ene Ben Weijers Paquete zich af. Hebben veel Israëlhaters het over de ‘Israëllobby’, hier sprak de schrijver open en bloot over de ‘Joodse lobby’. De stilte over Israël (welke? waar?) ‘heeft alles te maken met het feit dat de politici als de dood zijn om die machtige Joodse lobby tegen de haren in te strijken’ wist Weijers Paquete te vertellen. Een paar jaar geleden zou deze antisemitische inhoud nog door de Volkskrantredactie naar het ronde archief zijn verwezen. Nu niet meer. Het toont de verschuiving aan in het steeds stuurlozer geraakte ethisch besef van de redactie. 

Hoe vilein die handelt, ondervond het NIW zelf nog in 2020. Hella Rottenberg opende in de Volkskrant vol de aanval op het NIW, dat de ogen zou sluiten voor de extreemrechtse ideeën van Thierry Baudet. Dat het NIW ruim voor het uiteenvallen van het Forum voor Democratie Baudet in niet mis te verstane bewoordingen veroordeelde, had zij klaarblijkelijk even gemist. Werd het schotschrift van Rottenberg gratis online verspreid, onze reactie verdween achter een betaalmuur waardoor veel minder nieuwsvolgers konden lezen hoezeer Rottenberg de plank had misgeslagen. 

Nu lezen we binnen twee dagen in de Volkskrant over ‘ethiek ten opzichte van Israël’ en ‘de machtige Joodse lobby’. Tijd voor de krant zijn eigen ethisch besef eens goed onder de loep te nemen. Maar we weten al dat dat niet gaat gebeuren.

Opmerkingen (4)
Bas Fortuin 04 maart 2024, 13:18
Beste Mw. Esther Voet...U doet uw naam ESTHER eer aan, onvermoeibaar blijft u opkomen voor de rechten van uw volk Israël nu weer tegen de Volkskrant die steeds de weg van de minste weerstand kiest. Ik dacht even na over de kop van uw artikel: Ethiek - Ethica = het geheel van opvattingen over wat moreel gezien Goed en Slecht is. De redactie van de Volkskrant zou daarvan toch op de hoogte moeten zijn? Misschien kunnen twee Rabbijnse uitspraken de redactie van de Volkskrant op een beter spoor brengen. 1* Ga eerst zelf goed gekleed en knap dan pas uw broeder op. 2* Pas als u de waarheid doet, weet u wat waarheid is.
tiki 04 maart 2024, 15:57
Waarom zouden kranten niet zo handelen. Zij nemen een voorbeeld aan onze politieke (EU) leiders & besluitvormers. Na het 7 october massaker waarbij UNWRA rechtstreeks werd verkoppelt aan de Hamas misdaden, vinden onze EU leiders dat het wel mooi is geweest en dat UNWRA zich (volgens eigen zeggen) zich in de toekomst beter zal gedrag en dus.....reizen uw belastingcenten ($64 miljoen), alweer richting UNWRA en ook voor het Rode Kruis, wat zich zo enorm heeft ingezet voor de Israelische gijzelaars, word een miljoenen potje vrijgemaakt. Dat vóór 7 october iedere vermoorde Israeli werd gevierd met snoep & gebakken koekjes door de Gazaanse bevolking word natuurlijk niet vermeld want de burgers van Gaza zijn volgens onze politieke & jounalistieke experts & duiders allemaal onschuldige slachtoffers van die moordenaars uit Israel. Waar al die Hamas "strijders" inééns vandaan kwamen word ook niet helemaal duidelijk, ''''waarschijnlijk uit Mars, maar zéker niet uit de palestijnse bevolking, want dát zijn allemaal onschuldig burgers en voornamelijk vrouwen & kinderen, allemaal op zoek naar vreedzaam samenleven met de Joodse bovenbuur. Een ding is gelukkig wél zichtbaar geworden: de duidelijke scheiding der machten: de goede kwade, de moreel hoogstaanden immorele kwezels, de waarheid kenners leugen vertellers. de propagandisten de journalisten. Verder is er niets goeds te melden.
Liesbeth Smit 05 maart 2024, 13:11
Beste mevrouw Voet, U kunt weer in de pen klimmen. Vandaag staan er twee artikelen in de Volkskrant, die, zo kan ik me voorstellen, om een reactie vragen van uw kant. Het eerste is een bericht dat 28 oud-ambassadeurs een oproep doen aan het demissionaire kabinet om zich harder op te stellen tegen de politiek van Netanyahu. En het tweede is het artikel van Iftar Bar ´ ´Knokploegen in Jeruzalem om een docu in Berlijn: zo effectief is de Israëllobby´. Wanneer u een reactie geeft op dit artikel van Iftar Bar, dan zou ik het erg waarderen, dat u niet uw aandacht focust op de boodschapper, cq journalist, maar een, op uw ethisch besef, gebaseerde inhoudelijke reactie geeft op de visie van de Joodse documentaire maker Yuval Abraham, weergegeven in het artikel, naar aanleiding van zijn documentaire No Other Land. Met vriendelijke groet, Liesbeth Smit.
Geert ter Horst 05 maart 2024, 21:15
Op het ogenblik valt er niet veel te doen aan de groeiende vuilspuiterij tegen Israël en Joden in het algemeen. Het zou echter goed zijn dit te bewaren en te archiveren, want er zal weer een moment komen waarop de kansen keren. Tegen die tijd is het zaak ons boeltje op orde te hebben om een tegenaanval in te zetten. Joden kunnen wachten. Ze hebben 2000 jaar gewacht om weer terug te keren naar Eretz Jisraël. Een kort poosje wachten kan daar nog wel bij om bij de Volkskrant wat koppen te laten rollen. Onderwijl de moed niet verliezen.
Plaats opmerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Max 1000 tekens. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *