Joodse studenten slepen Harvard voor de rechter
Nieuws

Joodse studenten slepen Harvard voor de rechter

Redactie 11 januari 2024, 13:38
Joodse studenten slepen Harvard voor de rechter

Amerikaans-Joodse studenten van de elite-universiteit Harvard in Cambridge, Massachusetts, zijn de explosie van antisemitisme op hun alma mater zat en stappen naar de rechter. Hun klacht: de universiteit doet onvoldoende om de ongekende golf van anti-Joods racisme te bestrijden.

Harvard faalt haar eigen antiracismebeleid uit te voeren, stellen de studenten bij de federale rechtbank in Boston. Sinds het bloedbad van 7 oktober is de universiteit uitgegroeid tot een bolwerk van antisemitische acties en uitingen, beledigingen en bedreigingen aan het adres van Joodse studenten, en zelfs oproepen tot genocide op het Joodse volk.

Claudine Gay, de inmiddels afgetreden voorzitter van de universiteit, vergelijkbaar met een rector magnificus in Nederland, weigerde tijdens een hoorzitting van het Huis van Afgevaardigden te zeggen dat een oproep tot volkenmoord tegen de Joden in strijd was met de regels van Harvard. Erger nog, daarvoor hoefde zij niet eens af te treden. De raad van toezicht van de universiteit schaarde zich achter Gay.

Dat zij toch haar biezen moest pakken had een heel andere reden: plagiaat. Gay had haar toch al niet bepaald indrukwekkende wetenschappelijke productie voor een belangrijk deel van andere auteurs gestolen. Maar de raad van toezicht durfde niet de eerste vrouwelijke zwarte ‘president’ van de universiteit te ontslaan. Toen haar positie niet langer houdbaar bleek, werd zij volledig voorspelbaar opeens gepresenteerd als martelares. Gay zou ‘vervolgd’ worden vanwege haar huidskleur, terwijl juist het omgekeerde waar was. De blanke voorzitster van de Universiteit van Pennsylvania moest wél aftreden nadat zij vergelijkbare bewoordingen als Gay had gebruikt. Radicale actievoerders kwamen zelfs met de theorie dat het verwijt van ‘plagiaat’ een blank-racistisch concept zou zijn.

Hoe dan ook, Gay werd niet ontslagen om haar verdediging van antisemieten tijdens de parlementaire hoorzitting. Toch leidde haar vertrek tot een explosie van Jodenhaat op het sociale medianetwerk van Harvard, Sidechat. Daar worden nu klassiek antisemitische complottheorieën openlijk verspreid en scheldwoorden als ‘kike’ (verglijkbaar met ‘nigger’, maar dan voor Joden) gebruikt. Ook daar is tot nu toe nauwelijks tegen opgetreden. Opvallend is dat dit antisemitisme als twee druppels water lijkt op dat van blanke nationalisten, neonazi’s of de Ku Klux Klan, maar afkomstig is van links-progressieve, zwarte en islamitische studenten.

‘Harvard dwingt haar beleid selectief af om te voorkomen dat Joodse studenten beschermd worden tegen intimidatie, stelt docenten aan die anti-Joods geweld ondersteunen en antisemitische propaganda verspreiden, en negeert smeekbedes van Joodse studenten hen te beschermen’

Reden voor Joodse studenten van de universiteit de rechter voor te leggen dat antisemitische discriminatie op Harvard institutioneel is. Dat zou blijken uit het feit dat niet alleen studenten zich er – ongestraft – schuldig aan maken, maar ook docenten. Naast discriminatie klagen de studenten Harvard aan wegens contractbreuk, omdat zij ondanks de hoge collegegelden niet zoals studenten met een andere etnische of religieuze achtergrond volledig gebruik kunnen maken van hun opleiding aan de universiteit. In hun klacht wijzen de Joodse studenten op de hypocrisie van Harvardbestuurders: tegen antisemitisme wordt niet opgetreden, maar ‘studenten zijn verplicht colleges te volgen die hen erop wijzen dat zij bestraft zullen worden wanneer zij zich schuldig maken aan sizeism (discriminatie op grond van grootte, red.), vet-fobie, racisme en transfobie’.

Het volgende citaat komt integraal uit de aanklacht: “Harvard dwingt haar beleid selectief af om te voorkomen dat Joodse studenten beschermd worden tegen intimidatie, stelt docenten aan die anti-Joods geweld ondersteunen en antisemitische propaganda verspreiden, en negeert smeekbedes van Joodse studenten hen te beschermen. Die hoogleraren geven les en voeren activisme door een binaire lens van onderdrukker en onderdrukte, waardoor Joden – een van de meest vervolgde volken in de geschiedenis – typisch worden bestempeld als ‘onderdrukker’, en daarom geen recht hebben op mededogen. Harvard staat toe dat studenten en docenten zonder gevolgen actie voeren voor de moord op Joden en de vernietiging van Israël, de enige Joodse staat op aarde.”

Op de afbeelding hierboven: een vliegtuig met dit spandoek vloog vorige maand boven Harvard University – Foto: Screenshot Twitter

Plaats opmerking