Kruistocht? Nee, mijn plicht
Opinie

Kruistocht? Nee, mijn plicht

Ronit Palache uitte in haar NIW-column stevige kritiek na de filmpresentatie van Rebellie van de hoop. Gepeperde taal was er onder meer voor Ulysse Ellian en zijn vader. Een repliek.

Ulysse Ellian 29 maart 2024, 08:00
Kruistocht? Nee, mijn plicht

Als lid van de Tweede Kamer – en als deelnemer aan het publieke debat – moet je een dikke huid hebben. Kritiek op mijn werk als Kamerlid is altijd welkom en mag ook in felle bewoordingen; ook ik ben immers fel in de presentatie van mijn argumenten. Persoonlijke kritiek mag ook, maar moet wel enigszins hout snijden. De kritiek die mij ten deel viel in de column van Ronit Palache in NIW 24 kon ik echter moeilijk volgen. 

Zo stelde Palache dat mijn vader en ik zouden doordrammen in een ‘persoonlijke kruistocht’. Die zou zich uiten in ‘eenzijdige retoriek over de veronderstelde massa-immigratie’. Wat die retoriek dan zou zijn, wordt niet onderbouwd. Het woord massa-immigratie heb ik volgens mij nog nooit gebruikt. Wel wijs ik er inderdaad op dat de afgelopen decennia een grote groep mensen naar Nederland is gekomen die er hele andere denkbeelden op na kan houden over de democratische rechtsstaat en westerse vrijheden. Ja dat gaat dan inderdaad meestal over immigranten uit islamitische landen. 

Voormalig VVD-leider Frits Bolkestein benoemde dit probleem al in 1994. En ja, het islamisme, dus de verschijningsvorm van die religie die vindt dat het leven van alle mensen gereguleerd moet worden volgens de islam of zelfs volgens de sharia, heeft het niet goed voor met andersdenkenden en afvalligen. En zeker niet met Joden. De afschuwelijke moordpartij van 7 oktober is daar het bewijs van. Want dat bloedbad kan niet worden gelegitimeerd door de Palestijnse zaak. Het doel van de pogrom was immers zoveel mogelijk Joden op barbaarse wijze vermoorden. 

Onverbloemde haat

Het probleem is dat in Nederland allerlei mensen letterlijk de gebeurtenissen op 7 oktober hebben goedgepraat en dat intimatie van Joden het nieuwe normaal lijkt te worden. De afgelopen maanden hebben we daar diverse voorbeelden van gezien, tot aan de opening van het Nationaal Holocaust-
museum en het intimideren van een zangeres aan toe. In veel gevallen is geen sprake van ondersteuning van de Palestijnse zaak, maar van onverbloemde Jodenhaat. Ik vind het mijn plicht te waarschuwen voor deze groep mensen en het op te nemen voor de veiligheid van de Joodse gemeenschap. 

Ik wil laten zien: echt waar, jullie zijn niet alleen. Er zijn vrienden die niet wegkijken

Die veiligheid is mij altijd aan het hart gegaan. Omdat ik me verbonden voel met de gemeenschap door mijn familiegeschiedenis. Ik benadruk: die is niet te vergelijken met de geschiedenis van de Joden, maar ik meen enigszins te begrijpen en te voelen hoe het is je vervolgd te voelen om wie je bent. Mijn eigen familieverhaal is voor mij een soort wisselwerking tussen dromen en nachtmerrie geworden, daarom voel ik me soms verdwaald in deze wereld. Want ik weet waar ik vandaan kom, maar begrijp het niet, en zal het waarschijnlijk nooit precies begrijpen. 

Niet alleen

De kleine Joodse gemeenschap is door de geschiedenis onevenredig hard getroffen door een specifieke verschijningsvorm van haat: antisemitisme. Al toen ik fractieassistent voor de VVD was in Almere bekommerde ik mij om de veiligheid van de Joodse gemeenschap. Toen ik als Kamerlid antisemitisme in mijn portefeuille kreeg, heb ik het belangrijke werk van Dilan Yesilgöz en Gert-Jan Segers proberen voor te zetten. Dat er een generatie opgroeit in Nederland die nog maar in beperkte mate weet wat de Shoa was, is niet te accepteren. 

Juist omdat de veiligheid van de Joodse gemeenschap mij aan het hart gaat, laat ik me zien op bijeenkomsten. Om te laten zien: echt waar, jullie zijn niet alleen. Er zijn vrienden die niet wegkijken. Er zijn mensen die voorstellen willen doen om de veiligheid van de Joodse gemeenschap te verbeteren. Daar is mijn werk op gericht, zonder enige persoonlijke agenda.

Ulysse Ellian (35) is advocaat en lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Hij is als peuter met zijn ouders gevlucht uit Afghanistan en woont nu in Almere

Opmerkingen (10)
Gerda Schrijver 29 maart 2024, 08:51
Ulysse Ellian, heel intrigerend uw artikel en uw reactie, t.a.v. uw ervaringen van de afgelopen tijd. Ik ken u niet goed. Maar, als ik zo over uw achtergrond lees, dan komt direct de gedachte bij mij op, wat opmerkelijk, dat u het zo opneemt voor de Joodse gemeenschap. Dat is alleen maar te waarderen. Meer nog denk ik, misschien bent uzelf ook Bnei Israel. De Pahstuns geloven namelijk, dat zij afstammen van een van de verloren stammen Israel. Mogelijk is dit bij u bekend. Enkele maanden geleden volgde ik documentaires over de Pashtuns...en het boeide mij uitermate veel. Op een of andere manier raakt mij hun historische achtergrond zeer. Vandaar deze opmerkingen op uw artikel, van mijn kant. Een mens ziet vaak maar een klein stukje van het grote geheel. Maar G,d weet en kent Zijn plan met Israel en alle volken. Wellicht heeft u dit vaker gehoord of vernomen? Ik wens u G,ds zegen op uw levenspad.
C. Willemsen 29 maart 2024, 09:47
Een kamerlid dat ergens voor staat. Chapeau voor hem en ook voor zijn vader
Shlomo Itai 29 maart 2024, 10:24
Goed bezig, Ulysse !
Bas Fortuin 29 maart 2024, 12:30
Ulysse Ellian schuwt het debat niet. Een man met een missie ***Juist omdat de veiligheid van de Joodse gemeenschap mij aan het hart gaat, laat ik me zien op bijeenkomsten. Om te laten zien: echt waar, jullie zijn niet alleen. Er zijn vrienden die niet wegkijken.*** Dank ook aan Gerda Schrijver en haar hint aan Ulysse Ellian over de Pahstuns: "Meer nog denk ik, misschien bent uzelf ook Bnei Israel. De Pahstuns geloven namelijk, dat zij afstammen van een van de verloren stammen Israel. Mogelijk is dit bij u bekend. Enkele maanden geleden volgde ik documentaires over de Pashtuns...en het boeide mij uitermate." Mij nu ook, deze info kende ik niet. Zou er nog hoop gloren voor de nu zeer omstreden VVD-Top? Ja, maar alleen met gedreven woordvoerders van het kaliber Ulysse Ellian!!! Genesis 12 en 15.
Gerda Schrijver 29 maart 2024, 16:13
@Bas Fortuin... Wat fijn, dat u reageert op mijn opmerkingen. Dank je wel. Mijn hoop is dat u, Ulysse Ellian naar de YouTube-filmpjes over de Pahstun gaat kijken. Maar, ik hoop van harte dat u, Bas Fortuin er ook naar gaat kijken. Er zijn ook heel wat artikelen over de Pashtun geschreven ook van Joodse zijde. Shabat Shalom
Gerda Schrijver 29 maart 2024, 19:49
Bas Fortuin, Wellicht bent u met dit geholpen t.a.v. de Pashtuns/Bnei Israel: You tube: Rudy Rochman; "Does Afghanistan have secret Jews?
Bas Fortuin 30 maart 2024, 10:24
Bedankt @Gerda Schrijver voor uw aanvullende info, ga het zeker lezen en zien op You tube. Tof!
tiki 30 maart 2024, 11:03
Ik heb de column van Ronit Palashe niet gelezen, (kon hem niet vinden) maar 'gepeperde taal naar Prof Ellian & zijn zoon verdient een flinke straal water om af te koelen. Als er één persoon is die het MO & het merendeel van zijn bewoners kent, dan is het Prof. Ellian. Als er één persoon is die de Joodse geschiedenis kent & daardoor Israel verdedigd dan is het Prof. Ellian. Als er één peroon is die 'de geschiedenis van de palestijnen' kent, dan is het Prof. Elian. Als er één persoon is met recht van spreken & de juiste boodschap dan is het Prof Ellian. Gelukkig heeft hij zijn zoon goed opgevoed. Meehuilen met valse wolven loopt nooit goed af & valse noten zorgen voor foute muziek. Conclusie: Elian 12 points, Palasche 1. Dank u Ellian & Ellian
Marlou 01 april 2024, 10:28
Redactie NIW: Ik begrijp er niets van. Hoezo Afgaanse achtergrond? Zijn vader is toch Iran ontvlucht?
Gerda Schrijver 02 april 2024, 10:19
Beste Marlou . De vader, ( ouders) van Ulysse zijn vanuit Iran naar Afghanistan gegaan en van daaruit naar Nederland gevlucht. Wat de Bani Israel betreft, ook in Iran ( net zoals in Afghanistan en Pakistan) wonen en leven Pahstuns. Ik zeg in mijn eerste opmerking refererend aan het artikel van Ulysse: "mogelijk bent uzelf ook Bnei Israel". Dus met een armslag. Ook in Dubai wonen en werken Afghanen . Wanneer je aan hun vraagt of zij Pahstun zijn, dan zeggen ze allemaal... ,JA. Als je vraagt waar zij vandaan komen ver, heel ver voor Afghanistan dan zeggen zij allemaal: " uit Israel". Dit wetende, door de overlevering van de ouders, voorouders. Ook houden ze zich nog steeds aan Joodse gebruiken, alhoewel zij soennitische moslims zijn. Ja het is ingewikkeld Marlou, maar toch is het echt zo.
Plaats opmerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Max 1000 tekens. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *