Overheid moet meebetalen aan beveiliging
Binnenland

Overheid moet meebetalen aan beveiliging

Redactie 10 augustus 2011, 00:00

Het artikel over de beveiliging van Joodse instellingen dat in NIW 43 verscheen (zie ook de online versie), heeft direct stof doen opwaaien bij de PvdA en de VVD.
De PvdA-fractie in Amsterdam heeft op 5 augustus schriftelijk vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders inzake de beveiliging van Joodse instellingen. Zij stellen dat de minister onvoldoende rekening houdt met het feit dat de Joodse instellingen in een positie van ‘moeten beveiligen’ zijn geraakt en dat zij de beveiligingsmaatregelen, als maatschappelijke instellingen noodgedwongen moeten nemen. Het is voor de fractie dan ook onaanvaardbaar dat de kosten hiervan worden afgewenteld op de Joodse gemeenschap.
Ook de VVD wil dat Amsterdam zo snel mogelijk gaat meebetalen aan de beveiliging van Joodse instellingen in de hoofdstad. VVD-fractievoorzitter Robert Flos: „Het is teleurstellend dat driekwart jaar later nog geen goede afspraken met de Joodse instellingen zijn gemaakt over het meebetalen van 200.000 euro. Wij zullen erop aandringen dat dit alsnog spoedig gebeurt. Daarbij zou het niet alleen moeten gaan om een bijdrage van 200.000 euro voor 2011, maar juist ook om een structurele bijdrage aan de beveiligingskosten. Veiligheid is een kerntaak van de gemeente en daarom moet de gemeente haar (mede)verantwoordelijkheid nemen.” In de eerste vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken zal de VVD hierover de burgemeester aan de tand voelen.

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking