Raad van Kerken neemt woorden terug
Nieuws

Raad van Kerken neemt woorden terug

Redactie 24 juni 2020, 12:18
Raad van Kerken neemt woorden terug

De Raad van Kerken heeft minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok op 22 juni een tweede brief gestuurd waarin zij hun schriftelijke verzoek voor strafmaatregelen tegen Israël intrekken. In een eerste brief stond een dreigende tekst waarin tot sancties werd opgeroepen mocht Israël overgaan tot annexatie van bepaalde delen van de Westbank.

Die brief leidde tot veel commotie, zowel binnen bij de RvK aangesloten instanties als Joodse organisaties. De verhoudingen tussen christenen en Joden kwamen daarmee op scherp te staan. De PKN, de Protestantse Kerken Nederland, een belangrijke speler binnen de Raad van Kerken, nam op zijn website al afstand van de brief. In de nieuwe brief van 22 juni RvK nu afstand van de inhoud van de eerste brief aan Blok. De Raad geeft toe dat die brief, opgesteld door de Wereldraad van Kerken, niet klakkeloos had moeten worden doorgestuurd en dat men beter eigen woorden had kunnen gebruiken om zo tot een zorgvuldiger formulering te komen. Ook stelt de RvK dat zij als Raad “niet kan spreken over bepaalde sancties of aanzet tot strafmaatregelen. Die verantwoordelijkheid ligt bij de politiek.” De RvK zegt hierover graag met minister Blok in gesprek te willen gaan. Ook hadden veel betrokken instanties kritiek op de adressering van de eerste. Waarom zich meteen gewend tot de minister en niet eerst gesproken met de Israëlische ambassadeur Naor Gilon? Gilon bevestigt aan het NIW dat zo’n gesprek nog niet heeft plaatsgevonden. Dries van Agts The Rights Forum is woedend op de Raad. Die organisatie verwijt de Raad van Kerken een draai van honderdtachtig graden.

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking