Neem nu een abonnement

Lees elke week het opinietijdschrift en cultureel magazine ineen, voor iedereen met interesse in de Joodse wereld. Abonneer je nu »

Lees nu online
Raad van Kerken op ramkoers
Nieuws

Raad van Kerken op ramkoers

Een brief van de Raad van Kerken aan minister Blok heeft tot grote verontwaardiging geleid bij zowel christelijke kerken als Joodse vertegenwoordigers.

Esther Voet 13 juni 2020, 10:00
Raad van Kerken op ramkoers

De Raad van Kerken, de religieuze koepel organisatie waaraan vrijwel alle Nederlandse christelijke kerkgenootschappen zijn verbonden, heeft op verzoek van de internationale koepel, de Wereldraad van Kerken (WCC), een brief naar minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok gestuurd waarin wordt aangedrongen op een boycot van Israël als dat land overgaat tot annexatie van gebieden op de Westelijke Jordaanoever. In de brief pleit de raad voor opzegging van het associatieverdrag dat de EU met het land heeft. De WCC werd begin dit jaar nog bekritiseerd omdat de organisatie vrijwilligers leert hoe zij een boycot tegen Israël moeten promoten, een programma dat de raad tegen geen enkel ander land in de wereld heeft lopen. Uit onderzoek van het Israëlische NGO Monitor blijkt dat deze internationale vrijwilligers niet alleen zeer anti-Israël zijn, maar ook antisemitische trekken vertonen, zo meldde CIDI begin dit jaar. In Nederland wordt de groep vrijwilligers gefinancierd door de protestantse organisatie Kerk in Actie. Het is bekend dat de Raad van Kerken al langere tijd wordt beïnvloed door BDS-achtige organisaties als Kairos-Sabeel. Belangrijke groepen die in de Raad van Kerken zijn vertegenwoordigd, zijn onder meer de Protestantse Kerken Nederland (PKN) en de rooms-katholieke kerk.

Zonder overleg
Het moderamen van de Raad van Kerken, zo blijkt nu, heeft deze brief gestuurd zonder plenair overleg met alle verbonden kerkgenootschappen. Bij navraag blijkt zelfs dat veel vertegenwoordigers niet van de brief afwisten. Met deze actie worden de toch al kwetsbare verhoudingen tussen christenen en Joden op scherp gezet, is de mening van tegenstanders.

Ook vragen critici zich af waarom de brief naar minister Blok is gestuurd, en niet eerst is gesproken met vertegenwoordigers van Israël zelf, zoals de Israëlische ambassadeur Naor Gilon. De organisatie Christenen voor Israël zegt verbijsterd te zijn en heeft zijn leden opgeroepen schriftelijk protest aan te tekenen bij de kerkelijke organisaties waaraan zij verbonden zijn.

Ook vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap en christelijke kerken die zijn verenigd in het OJEC, het Overlegorgaan Joden en Christenen, zijn boos. In die organisatie wordt de Joodse gemeenschap vertegenwoordigd door onder anderen CIDI-directeur Hanna Luden en opperrabbijn Binyomin Jacobs. De voorzitter is Piet van Midden: “Het zit me heel hoog. Ik word weer kwaad als ik erover praat. Op geen enkel land is de raad zo kritisch als op Israël. Ze zijn er helemaal op gefocust. Let wel, in de kerk is de verguisde vervangingstheologie, dat het christendom de plaats van de Joden heeft ingenomen, in de gedachten van de kerkleden nog springlevend. Die antisemitische theorie zit heel diep.”

Klap in het gezicht
“Je merkt bij veel kerken de volgende gedachtegang: Ja, we voelen ons heel verbonden met Joden, met zionisten wordt het al moeilijker en als het om Israël gaat, hebben we het over een onderdrukkend regime. Daarbij wordt voor het gemak even vergeten dat het hier om de enige democratie in het Midden-Oosten gaat. Zeker nu het antisemitisme weer de kop opsteekt, is Israël het enige land dat een veilig onderkomen biedt aan Joden uit de hele wereld, ” zegt Van Midden. “Ondanks deze ontwikkelingen komt de Raad van Kerken in het jaar van 75 jaar vrijheid met een nauwelijks verborgen anti-Israëlstandpunt. Begrijpen ze niet welke gevolgen deze boycotoproep kan hebben? Heeft men zitten slapen, de consequentie niet overzien of meent men dit werkelijk? Ik kan me niet voorstellen dat de inhoud van deze brief algehele consensus heeft. Voor mensen die in dialoog staan met de Joodse gemeenschap, is dit een klap in het gezicht door hun eigen besturen. Wij als OJEC zullen het er niet bij laten zitten.”

Opperrabbijn Jacobs zegt: “Deze actie zal de reactie vanuit de Joodse wereld opwekken van: zie je wel? Die christenen zijn niet te vertrouwen. Waarom denkt de Raad van Kerken alleen politiek te moeten bedrijven als het om Israël gaat? Laat ze zich druk maken over de christenen die bijvoorbeeld vorige week nog bij tientallen zijn vermoord in Mali.”

Tags dit artikel heeft geen tags
Opmerkingen (5)
tiki 13 juni 2020, 10:23
Ach, alwéér de Christelijke kerken die, indien zij hun eigen Bijbel erop zouden nalezen toch zouden moeten weten dat het niet over "annexatie" maar restitutie gaat (en dan ook nog maar een klein deel) van gebieden die ongeveer 2000 jaar geleden en mede met steun van goede gelovigen en geweld werden gestolen van de Joden. Indien ze dan nogmaals hun Bijbel & leidraad zouden nalezen ze zouden merken dat daar nergens het land "palestina" als land en "de palestijnen" als volk worden genoemd.....niks/nada! Zelfs Jordanie waar heden 75 % van de Palestijnse Arabieren wonen, moest nog uitgevonden worden en word daar dus niet genoemd. Christelijke kerken op ramkoers tegen de Joden. Wat is het nieuws? Hun probleem is dat ze prima weten dat er zonder Joden geen Christendom en zonder Jehoshua geen Jezus zou bestaan. En dat is de simpele maar onconfortabele waarheid waar de overkoepelende Kerken organisatie nog stééds een probleem mee heeft.
Awi Cohen 13 juni 2020, 12:08
De Wereldraad van Kerken is al jaren extreem anti-Israël, onder het mom van hun 'christelijke Palestijnse broeders'. Genegeerd wordt dat die door de moslims worden weggepest, zodat over twee generaties zij allemaal gevlucht zullen zijn. Net als trouwens de meeste christenen in islamitische landen. Dat de Wereldraad van Kerken hun kritiek toch fanatiek op Israël richten, laat zien dat ook het christelijk antisemitisme nog springlevend is.
Henk 13 juni 2020, 18:11
Ik schaam mij diep voor het feit dat er vele christenen zijn die het woord van de Eeuwige zo slecht begrijpen, laat staan kennen! Zij gaan achteloos voorbij aan de woorden van de Eeuwige, die tegen Abraham gezegd heeft dat wie u zegent zelf gezegend zal worden. Dat wie u vervloekt zelf vervloekt zal worden. Dagelijks bid ik voor het volk van Israël, het land Israël en de eeuwige ondeelbare hoofdstad van Israël: Jeruzalem! Dat de Eeuwige het zal beschermen, bewaren en zegenen! Shalom!
Geert ter Horst 16 juni 2020, 22:21
De christelijke kerken hebben nooit werkelijk ernst gemaakt met de belofte afstand te doen van de Vervangingstheologie. Zij zijn daarin altijd inconsequent gebleven. Bijv. door wel een blijvende betekenis van het joodse volk, maar niet van de landsbelofte, te erkennen. Dat is de diepste wortel van hun verzet tegen de Joodse Staat.
Bas Fortuin 20 juni 2020, 15:25
Beste Esther, een goed stuk. Helaas, van de Raad van kerken, trouwens, ook van de Wereldraad van kerken had en heeft Israël niets goeds te verwachten, omdat ze Paulus brief aan de Romeinen hoofdstuk 9-11 en Openbaring 7, 14 en 19 nooit begrepen hebben. Ik las het citaat..."In de kerk is de verguisde vervangingstheologie, dat het christendom de plaats van de Joden heeft ingenomen, in de gedachten van de kerkleden nog springlevend. Die antisemitische theorie zit heel diep.” Hoe diep? Ik las verpletterende, overtuigende antwoorden in het boek van Peter Siebelt: De pro-Palestijnse lobby en de kruistocht van kerken. Aspekt 2017.
Plaats opmerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *