SGP stelt Kamervragen
Nieuws

SGP stelt Kamervragen

Redactie 28 juni 2021, 13:30
SGP stelt Kamervragen

Naar aanleiding van het artikel Mijn kind wil niet meer Joods zijn in NIW 33 stelde Kamerlid Roelof Bisschop namens de SGP vragen aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs Arie Slob en minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven.

De partij wil weten of de onderwijsinspectie op de hoogte is van incidenten tegen Joodse leerlingen en wat er met die kennis is gedaan. Ook vraagt de partij of de inspectie van plan is dergelijke signalen te onderzoeken. Bisschop wil weten wat de inspectie onderneemt tegen leraren die hun Joodse leerlingen ter verantwoording roepen voor het handelen van Israël en of dit probleem door sectororganisaties op de kaart gezet kan worden.

Al langer is bekend dat in lesmethoden op middelbare scholen een eenzijdig beeld van het conflict wordt geschapen. Zo wordt in een bepaalde uitgave wel de band van christenen en moslims met Jeruzalem als heilige stad uitgelegd, maar de Joodse band met de stad volledig achterwege gelaten. Het Kamerlid wil weten of de minister samen met de nationaal coordinator antisemitismebestrijding dergelijke misstanden in het onderwijs wil verbeteren.

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking