Stelling: Een fusie tussen GroenLinks en PvdA is slecht nieuws voor linkse Joden
Forum

Stelling: Een fusie tussen GroenLinks en PvdA is slecht nieuws voor linkse Joden

Vorig week nam het congres van GroenLinks met een communistisch aandoend percentage een flagrante anti-Israëlmotie aan. Nu stappen worden gezet naar een fusie tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid, laten vier progressieve Joden hun licht schijnen over dat voornemen.

Esther Voet 18 februari 2023, 11:39

Dialoog
Keren Hirsch

Palestijnen zijn niet heilig, politiek en media kijken vaak weg

Laat ik vooropstellen dat ik voor een gemeenschappelijke verkiezingslijst ben, maar ook voor het voortbestaan van twee partijen. Laat ik zeggen dat ik geen lid van GroenLinks ben en niet van plan ben dat te worden. Een van de redenen waarom een fusie voor mij lastig is, is dat ik in Israël ben geboren. En ik zie erg veel zwart-witdenken bij GroenLinks.

Maar de PvdA zou ook een positieve invloed op GroenLinks kunnen hebben. Bijvoorbeeld door die partij ervan te doordringen dat hun zeer stellige standpunt in het Palestijnse conflict effect heeft op Joden hier. Als het in Israël misgaat, merken Joden in Nederland dat meteen. Dan gaat het niet alleen om negatieve opmerkingen over het beleid van Israël, maar ook over ronduit antisemitische uitspraken.

De PvdA heeft een Joodse oprichtingsgeschiedenis en wellicht dat die partij zich daarom bewuster is van antisemitisme. Mijn hoop is dat de partijen ook over het conflict met elkaar in dialoog gaan. Natuurlijk moet je acties van Israël kunnen veroordelen. Toch hoop ik dat bij GroenLinks het besef zal groeien dat het niet altijd simplistisch is: ‘Israël is fout en de Palestijnen zijn goed’. De Palestijnen zijn niet heilig. En ik vind dat politiek en media in dat opzicht vaak wegkijken. Als Palestijnen feestvieren zodra onschuldige burgers in Israël bij een aanslag worden gedood, wordt dat hier onder het tapijt geveegd.

Keren Hirsch is fractievoorzitter van de PvdA in Amsterdam-Zuid

Te netjes
Ronny Naftaniel

Als je iets maar lang genoeg herhaalt, vindt het vanzelf weerklank

Ik heb weleens gemompeld dat als die fusie doorgaat, ik mijn lidmaatschap van de PvdA opzeg. Ik was het volledig eens met de analyse zoals die vorige week in het NIW verscheen over die aangenomen motie bij GroenLinks. Die motie is een schande en wat GL-Tweede Kamerlid Tom van de Lee tweette, was nog bedenkelijker. Hij schreef: “Gisteren werden negen Palestijnen vermoord, vandaag vallen zeker vijf Israëlische doden in een aanslag nabij een synagoge in Jeruzalem. Beide gruweldaden veroordeel ik namens GroenLinks.”

Taalgebruik is belangrijk. Waar anti-Israëllieden goed in zijn, is het constant framen. Als je iets maar lang genoeg blijft herhalen, vindt het vanzelf weerklank in de samenleving, zoals ‘zionisme is racisme’ of ‘Israël apartheidsstaat’. Het is een bekende propagandatruc. Hoe onwaar die kreten ook zijn, weerleg ze maar eens. Het enige wat hiertegen werkt, is een tegenovergesteld frame neerzetten. Bijvoorbeeld: ‘Palestijnen zijn terroristen’. Maar daarvoor zijn we te netjes, ook omdat we weten dat zoiets voor de meerderheid van de Palestijnen niet geldt.

Samenwerking tussen de partijen op het gebied van bijvoorbeeld milieuvraagstukken kan ik me voorstellen, maar als de fusie daadwerkelijk doorgaat, wordt de sociaaldemocratie vermoord. Dan kunnen onderliggende partijen in de samenleving echt vrijwel alleen nog naar de SP of PVV, wat ik echt niet zie zitten. Ik heb GroenLinks nog niet zien opkomen voor arbeiders en een sociaaleconomische structuur bij die partij kan ik ook niet ontdekken. Een fusie zou ik dus zeer betreuren.

Ronny Naftaniel, voormalig voorman van het CIDI en het CJO, is vicevoorzitter van CEJI

Misselijkmakend
Jacques Monasch

Ik vrees dat de Partij van de Arbeid weinig weerstand zal bieden

Die motie van GroenLinks bewijst het verwrongen beeld van de partij over het Israëlisch-Palestijnse conflict. Ik vrees dat de Partij van de Arbeid weinig weerstand zal bieden. Kijk bijvoorbeeld naar Michiel Servaes, die voor de PvdA in de Tweede Kamer zat en nu directeur is van Oxfam Novib. Die organisatie steunde meteen presentatrice Natasja Gibbs toen zij die uitglijder over ‘Israël apartheidsstaat’ maakte. Servaes was het namens Oxfam Novib volledig met haar eens. En het Tweede Kamerlid Van der Lee van GroenLinks dat met die tweet kwam, komt ook uit Oxfam Novib-gelederen. Er komt vanuit de PvdA heel weinig weerstand tegen dat soort lasterpraat en die bedenkelijke aantijgingen.

Er wordt niet meer genuanceerd gekeken naar Israël, een land waar veel op aan te merken is, maar waar elk jaar ook een grote Pride-optocht kan worden gehouden. Ik laat dat regelmatig zien op sociale media; kom maar eens om zo’n optocht in een van de omringende landen. Ik zie hoeveel politici Hamas lijken te steunen, het is echt misselijkmakend. DePvdA laat het zonder kritische noot gebeuren. Ik had graag gezien dat een buitenlandwoordvoerder van de PvdA na die aangenomen motie op het congres van GroenLinks had laten blijken in dat opzicht niet met die partij in één bed te liggen. Alles wat Hamas propageert, staat haaks op de waarden van de sociaaldemocratie.

Jacques Monasch is voormalig lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, gespecialiseerd in internationale politiek en betrekkingen

Verwondering
Jelle Zijlstra

Ik maak me meer zorgen om het antisemitisme van Thierry Baudet

Ik denk allereerst dat stevige linkse samenwerking na het beleid waarmee de VVD jarenlang de maatschappij heeft uitgehold, alleen maar goed is voor iedereen. En Joden zijn net mensen, dus ook wij zouden profiteren van betere zorg, betere woonmogelijkheden, onderwijs en openbaar vervoer. Dat zijn volgens mij directe speerpunten van partijen als GroenLinks en de PvdA. Een sterk links blok is voor iedereen goed, of je nu in Nederland woont of in Israël. Je ziet dat links Israël al jarenlang heel zwak is. Het land wordt vergelijkbaar met Hongarije. Gelukkig is er nu een sterke tegenbeweging op gang gekomen, maar eigenlijk komen de protesten te laat.

Ik begrijp dat GroenLinks onderzoek wil laten doen naar de vraag of Israël een apartheidsstaat is of niet; of je de behandeling van de Palestijnen apartheid mag noemen. Daarmee lijkt mij niet zo veel mis. Zeggen dat zo’n voorstel antisemitisch is, is onzin. Gaat het hier om antisemitisme of legitieme kritiek op de mensenrechtensituatie daar? Volgens mij om het laatste.

Wel verwonder ik me er iedere keer weer over dat het conflict op dit soort congressen zoveel aandacht krijgt. Dat geldt zowel voor partijen aan de linkerkant van het politieke spectrum, als voor de ChristenUnie en de SGP. De vraag mag worden gesteld waarom wij als Nederlanders ons daarmee zo intens bezighouden. Er zijn per slot van rekening veel belangrijkere problemen waar we in ons land voor staan. En persoonlijk maak ik me meer zorgen om het antisemitisme van Thierry Baudet en zijn aanhangers.

Jelle Zijlstra is theatermaker en klimaatactivist

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking