Abonneer op het NIW

Het opinietijdschrift en cultureel magazine in één, voor iedereen geïnteresseerd in de Joodse wereld. Abonneer nu »

Nieuws

Storm van kritiek op Raad van Kerken

Redactie 18 juni 2020, 14:02
Storm van kritiek op Raad van Kerken

Na een storm van kritiek over de brief die door de Nederlandse Raad van Kerken (RvK) naar minister Blok is gestuurd, beraadt het moderamen van de Raad zich op vervolgstappen.

De gewraakte brief roept op tot sancties tegen Israël, mocht dat land overgaan tot annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever. De brief bleek te zijn verstuurd zonder medeweten van veel aangesloten kerkgenootschappen. Een van de partijen is de Protestantse Kerk Nederland, de PKN. Die nam op haar website afstand van de brief. De voorzitter van de RvK, Geert van Dartel, zegt tegen het NIW de situatie ‘spijtig’ te vinden: “Wij erkennen dat er procedurele fouten zijn gemaakt. We hadden de brief eerst moeten voorleggen aan de kerkgenootschappen. Wij hebben alleen onze zorg willen uitspreken. Daarbij is een oproep tot sancties tegen Israel niet onze intentie geweest.”

Van Dartel benadrukt dat de brief niet van de RvK zelf af wam, maar van de Wereldraad van Kerken. Die stuurde de RvK met begeleidend schrijven door naar de minister. En die brief ligt daar nog steeds.

Gaat er nu een schrijven naar de minister uit dat de brief als niet gestuurd moet worden beschouwd? Van Dartel: “Wij werken aan een tweede brief, maar u begrijpt dat niet ieder kerkgenootschap daar hetzelfde over denkt en het is niet onze intentie om die brief openbaar te maken.” Maar de oorspronkelijke brief was toch ook openbaar? Van Dartel belooft een verzoek van het NIW om meer openheid bij de andere partijen neer te leggen.

Het OJCM, het Overlegorgaan van Joden, christenen en moslims, meldt op zijn website opgelucht te zijn ‘dat onze partner in het overleg – de Raad van Kerken – duidelijk de weg terug naar het middenveld is ingeslagen, waar wij samen optrekken.’

Abonneer op het NIW

Abonneer nu!
Tags dit artikel heeft geen tags
Opmerkingen (1)
Bas Fortuin 02 juli 2020, 12:40
De geschiedenis herhaalt zich. Maar deze keer met een fatale afloop voor de Wereldraad van kerken en al haar supporters! Hoe ik dat weet? Ik las het boek Nehemiah die uit de Ballingschap terugkeerde met toestemming van de Perzische koning om Jeruzalem en de Tempel weer op te bouwen. De hel brak los, hij kreeg direct met grote Tegenstand te maken: Nehemia 2:19 Toen de Choroniet Sanballat en de Ammonitische slaaf Tobia en de Arabier Gesem het hoorden, bespotten en verachttenzij ons en zeiden: Wat doet gij daar? Komt gij tegen de koning in opstand? 20 Maar ik diende hen van antwoord en zei tot hen: De God des hemels, Hij zal Het Ons Doen Gelukken, en wij, zijn knechten, zullen ons gereedmaken en bouwen; gij Echter hebt deel noch recht noch gedachtenis in Jeruzalem. De tegenstanders van de Joden gaven het niet op, en spraken opnieuw: Nehemia 4:1 Maar toen Sanballat gehoord had, dat wij de Muur aan het Herbouwen waren, ontstak hij in woede en ergerde zich zeer; hij BESPOTTE de Joden, 2 en zei in tegenwoordigheid van zijn broeders en van het leger van Samaria: Wat doen die machteloze Joden? Zal men hen laten begaan? Zullen zij offeren? Zullen zij vandaag gereed komen? Zullen zij de stenen uit de puinhopen, verbrand als ze zijn, weer tot leven wekken? 3 De Ammoniet Tobia nu stond naast hem en zei: Al bouwen zij ook, als er maar een vos tegen hun stenen muur opspringt, doet hij hem afbrokkelen.- Nehemia bleef COOL en antwoordde: Nehemia 4:6 Maar wij Herbouwden De Muur, en de gehele muur werd tot zijn halve hoogte voltooid, want het volk had LUST om werken. 7 Maar toen Sanballat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de Asdodieten gehoord hadden, dat de herstelling van de muren van Jeruzalem vorderde, dat de bressen zich begonnen te sluiten, Ontstaken Zij In Hevige Woede, 8 en maakten allen met elkander een Samenzwering, om ten strijde te trekken tegen Jeruzalem en er Verwarring te stichten. 9 Doch wij Baden tot onze God, en vanwege hun houding zetten wij dag en nacht een wacht tegen hen uit.” Resultaat? ISRAËL wordt tot HOOFD der volken! Jeremiah 31:7 en Zachariah 8-14 en Openbaring 7, 14 en 19.
Plaats opmerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *