Storm van kritiek op Raad van Kerken
Nieuws

Storm van kritiek op Raad van Kerken

Redactie 18 juni 2020, 14:02
Storm van kritiek op Raad van Kerken

Na een storm van kritiek over de brief die door de Nederlandse Raad van Kerken (RvK) naar minister Blok is gestuurd, beraadt het moderamen van de Raad zich op vervolgstappen.

De gewraakte brief roept op tot sancties tegen Israël, mocht dat land overgaan tot annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever. De brief bleek te zijn verstuurd zonder medeweten van veel aangesloten kerkgenootschappen. Een van de partijen is de Protestantse Kerk Nederland, de PKN. Die nam op haar website afstand van de brief. De voorzitter van de RvK, Geert van Dartel, zegt tegen het NIW de situatie ‘spijtig’ te vinden: “Wij erkennen dat er procedurele fouten zijn gemaakt. We hadden de brief eerst moeten voorleggen aan de kerkgenootschappen. Wij hebben alleen onze zorg willen uitspreken. Daarbij is een oproep tot sancties tegen Israel niet onze intentie geweest.”

Van Dartel benadrukt dat de brief niet van de RvK zelf af wam, maar van de Wereldraad van Kerken. Die stuurde de RvK met begeleidend schrijven door naar de minister. En die brief ligt daar nog steeds.

Gaat er nu een schrijven naar de minister uit dat de brief als niet gestuurd moet worden beschouwd? Van Dartel: “Wij werken aan een tweede brief, maar u begrijpt dat niet ieder kerkgenootschap daar hetzelfde over denkt en het is niet onze intentie om die brief openbaar te maken.” Maar de oorspronkelijke brief was toch ook openbaar? Van Dartel belooft een verzoek van het NIW om meer openheid bij de andere partijen neer te leggen.

Het OJCM, het Overlegorgaan van Joden, christenen en moslims, meldt op zijn website opgelucht te zijn ‘dat onze partner in het overleg – de Raad van Kerken – duidelijk de weg terug naar het middenveld is ingeslagen, waar wij samen optrekken.’

Tags dit artikel heeft geen tags
Plaats opmerking