Abonneer op het NIW

Het opinietijdschrift en cultureel magazine in één, voor iedereen geïnteresseerd in de Joodse wereld. Abonneer nu »

Nieuws

The Rights Forum legt absurde eis op tafel

Bij Nederlandse universiteiten werd vorige week een uitgebreid Wobverzoek neergelegd. Namens The Rights Forum verzocht directeur Gerard Jonkman de universiteiten alle contacten met Israëlische en Joodse instellingen te openbaren, waaronder ook organisaties die alleen aan antisemitismebestrijding doen.

Esther Voet 10 februari 2022, 11:30
The Rights Forum legt absurde eis op tafel

Joodse en niet-Joodse medewerkers van Nederlandse universiteiten werden onlangs opgeschrikt door een vraag van de universitaire leiding. Of ze even alle correspondentie die ze de afgelopen tien jaar met Joodse instellingen in Nederland voerden, willen overhandigen aan hun werkgever, die het resultaat vervolgens moet doorsluizen naar The Rights Forum. Gerard Jonkman, directeur van die anti-Israëlorganisatie, stuurde Nederlandse universiteiten een uitgebreid verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

Vooropgesteld dat deze wet uit 1991 uitermate nuttig is om de overheid en andere instellingen te controleren, gaat dit verzoek ver. Heel ver, veel te ver. De conclusie is gerechtvaardigd dat hier antisemitische tendensen in zijn verwerkt, want zelfs bestrijding van Jodenhaat blijkt voor deze organisatie verdacht.

Lange lijsten
Het uitgebreide verzoek begint met de vraag of de academische instellingen documenten of informatie willen doorgeven over institutionele banden met Israëlische universiteiten, instituties en bedrijven, evenals contacten met ‘organisaties die steun voor de staat Israël propageren’. Er zijn lange lijsten opgenomen, waarin informatie wordt gevraagd over alle overeenkomsten aangaande studentenuitwisseling met Israëlische universiteiten, waarbij ook ‘de mogelijke risico’s van het aangaan van samenwerking met Israëlische universiteiten met zich meebrengt worden benoemd en/of besproken [sic]’.

Allerlei Israëlische instellingen en bedrijven worden genoemd. Daarnaast eist het Forum openbaarmaking van correspondentie met, en nu komt het: ‘de volgende Nederlandse organisaties en hun vertegenwoordigers’. Daaronder vallen het Centraal Joods Overleg en de Nationaal Coordinator Antisemitismebestrijding. Tevens wil The Rights Forum contacten van de medewerkers van de universiteiten zien met het Simon Wiesenthal Center, de Anti-Defamation League en de IHRA, de organisatie die een internationaal geaccepteerde werkdefinitie antisemitisme opstelde. Let wel: het gaat hier om Joodse organisaties en functies die antisemitisme willen bestrijden. Dat is, zo mogen we concluderen, voor TRF blijkbaar verdacht.

Intimiderend
Dit is een beangstigende ontwikkeling. Waarom? Wel, allereerst: Joodse instellingen en organisaties die antisemitisme bestrijden worden in het Wobverzoek impliciet in verband gebracht met, en beschuldigd van de ‘stelselmatige onderdrukking, discriminatie, onteigening en uitsluiting van Palestijnen’, zoals dat in de tekst wordt gesteld. Ten tweede: de universiteiten – en dus hun medewerkers – wordt vanwege deze beschuldiging gevraagd alle correspondentie met Joodse organisaties uit te leveren.

The Rights Forum vraagt om al die informatie, inclusief interne adviezen en e-mailcorrespondentie. Dat is uiteraard intimiderend, met name voor Joodse medewerkers. Terecht merkt een universitair medewerker op: “Wat is de volgende stap? Dat Joden op universiteiten allemaal een gele ster moeten gaan dragen?” TRF wil alle informatie ontvangen over de periode van 1 januari 2012 tot en met 24 januari 2022, ruim tien jaar. En dat moet allemaal, zo mogelijk op papier, worden aangeleverd binnen 28 dagen, met een eventuele uitloop naar 56 dagen. “Geen of een onvoldoende antwoord op de vervaldatum zal worden opgevat als niet-tijdig beslissen,” staat erbij.

Voorwaarden
Dat een aantal universiteiten zich door deze dreigende taal hebben laten intimideren, staat vast. Gehoor gevend aan het verzoek van The Rights Forum anoniem te blijven, hebben bestuurders het Wobverzoek linea recta doorgestuurd naar hun medewerkers, zonder vooraf een juridische afdeling te laten beoordelen of de eis wel redelijk is. Volgens hen dienen zij zich te houden aan ‘de wet’. Sommige universiteiten weigeren zelfs vragen van medewerkers over het Wobverzoek te beantwoorden vanwege de tijdsdruk. Maar in diezelfde Wet openbaarheid van bestuur staat dat een verzoek over een specifieke bestuurlijke aangelegenheid moet gaan – niet zomaar over alle correspondentie. En artikel 3 lid 4 van de Wob stelt dat als het verzoek te algemeen geformuleerd is, de bevraagde instanties om een specificering kunnen vragen.

Die voorwaarden zijn natuurlijk juist in de wet opgenomen om dit soort wantoestanden te voorkomen. Maar in plaats van zo’n tegenvraag te stellen aan indiener The Rights Forum, stuurden universiteiten hun verzoek nu integraal, klakkeloos door aan alle medewerkers, inclusief de Joodse medewerkers die zich daardoor bedreigd en geïntimideerd voelen.

Veel medewerkers zijn als gevolg van nalatig beleid niet op de hoogte, maar gelukkig bestaan er voor hen beschermende wetten. Ze kunnen een klacht indienen over deze abjecte gang van zaken, want het gebrek aan sensitiviteit van de bestuurders is stuitend. Later zult u op onze website een lijst vinden van klachtloketten waar medewerkers en studenten bij hun universiteit een klacht over deze gang van zaken kunnen indienen.

Hieronder het gehele Wobverzoek:

Abonneer op het NIW

Abonneer nu!
Tags dit artikel heeft geen tags
Opmerkingen (14)
Chaim Koirn 10 februari 2022, 14:48
Ik vraag mij af of wij joden in democratische vrijheid mogen leven. Ik ben al mijn aliya binnen 1.5 jaar aan het voirbereiden. Als het meevalt blijf in hier maar als het erger wordt dan stap ik het vliegtuig. Want dit is absurd en heb ik mijn hele leven niet gezien.
R.Treumann 10 februari 2022, 20:54
Van Agt zei ooit; Ik ben een arier. En dan ook nog de vrijlating van 'de drie van Breda' Genoeg reden om hem niet te vetrouwen.
Ina de Vor 11 februari 2022, 15:53
Verschrikkelijk om dit te lezen en hoe kán het toch bestaan dat dit in Nederland gebeurt? Hoelang is het geleden dat Hitler zijn duivelse plan ging uitvoeren ? Het is gewoon niet te bevatten en dat Dries van Agt dit promoot....oh wat worden Gods woorden hier openbaar! Ben 82 jaar en ik herinner me nog de waarschuwingen van mijn vader, die na die vreselijke Jodenvervolging de volgende woorden uit de Bijbel aanhaalde: Wie Gods volk aanraakt raakt Zijn oogappel aan !! Mogen de ogen opengaan van degenen die hieraan [zullen] meewerken. Gods nabijheid gewenst en gebed voor U.
Daniel 11 februari 2022, 17:18
Voor de rechter ermee.
R.S. Verhagen 11 februari 2022, 17:29
WOB-verzoek aan de Nederlandse universiteiten Is wetteloos en wekt haat tegen Israël op. Schandalig van de uiterste orde!!!
Frits Fontijn 11 februari 2022, 18:57
Dit is inderdaad heel beangstigend, goed opletten wat men van plan is in de toekomst.
Gerrie Westerhof van Keulen 11 februari 2022, 18:59
Dit is niet te geloven, al weet ik omdat het bij een zeer gerespecteerde krant vandaan komt wel zeker waar zal zijn. Men wil koste wat het kost Israel aan de schandpaal nagelen. Psalm 83 komt mij in gedachten, Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israel niet meer wordt gedacht.
Anitra Verhagen 11 februari 2022, 21:37
Vreselijk onderzoek , ik hou van Israël. Dit lijkt op herhaal Fel op tegen.
Elske Starreveld 12 februari 2022, 10:01
Wat een schandalige ontwikkeling. Laatst zagen we al een uiterst zielige en woedende voormalig minister van Agt zijn beklag doen dat een Palestijns gezin iets was overkomen. Hij krijgt zijn zin niet. Dat maakte hem kwijlend en huilend van woede. Deze zielige man probeert het nu op deze manier.
Coos Starreveld 12 februari 2022, 10:11
Het is onbegrijpelijk dat dit in het verstand van iemand opkomt om dit te eisen. Aan de gedachte alleen walg ik, dat er zo over het joodse volk dus over Israël gedacht wordt. De wereld moet op zijn vloten knieën Israël bedanken voor de technologie en ontwikkeling van zoveel zaken. Allemaal door het volg van God ontwikkeld. De oprichter, Dries van Acht zal straks gek op zijn neus kijken als hij boven komt. Want ieder die Gods oogappel belasterd vertilt zich hieraan.
W. van der Griendt 14 februari 2022, 14:47
Een wob verzoek aan alle universiteiten over de openbaarheid van wie contacten onderhoud met het Vaticaan, c.q. de rooms katholieke kerken en met de islam in Nederland en daarbuiten in de meeste uitgebreide zin. Hitler vroeg dat in de jaren dertig van de vorige eeuw ook en we WETEN waar dat toe heeft geleid! Wat zal Dries van Agt zich hierop verheugen om alle rooms-katholieke in een concentratie kamp te zien!
Jac Goudsbloem 14 februari 2022, 15:48
Beste mevrouw, heer, Kunt u een petitie tegen dit artikel over trf opstellen, die we kunnen ondertekenen. Dit moet stoppen!! Om zo groot mogelijk aantal handtekeningen te verzamelen over deze schandalige zaak tegen Israël en het Joodse volk en deze aan te bieden aan de Universiteiten, overkoepelende raad van universiteiten, minister en ministerie waaronder de universiteiten vallen, de tweede kamer, enz. Dit lijkt op handelen als de VN, waarop alleen naar Israël geschoten wordt en voor China, Rusland, Midden-Oosten Iran, Syrië enz de ogen gesloten zijn.
Henk Vinke 15 februari 2022, 14:30
Heb twee maal De Stentor en eenmaal het AD geïnformeerd. Nog niets vernomen.
Raul de Graaff 15 februari 2022, 23:13
Ik was niet op de hoogte van de werking van deze Wet Openbaar Bestuur. Maar het ongelooflijk dat dit gewrocht in feite de veiligheid van heel veel mensen bedreigt. In dit geval deze situatie dat de rights forum informatie in handen krijgt die voor veel mensen zeer bedreigend is gezien de reputatie van deze organisatie. Immers hun Palestijnse vrienden kunnen rustig gaan bekijken welke targets ze in Nederland zullen uitkiezen. De Nederlandse staat is er om haar burgers te beschermen. Dit is gatenkaas. Dit kan ook andere organisaties en individuen overkomen in vergelijkbare settingen b.v. Turkse, Oekraïense, Surinaamse enz. In wat voor land leven we eigenlijk?
Plaats opmerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *