Abonneer op het NIW

Het opinietijdschrift en cultureel magazine in één, voor iedereen geïnteresseerd in de Joodse wereld. Abonneer nu »

Buitenland

Tree of Life-proces nadert hoogtepunt, krijgt anti-Joodse terrorist de doodstraf?

Redactie 15 juni 2023, 13:28
Tree of Life-proces nadert hoogtepunt, krijgt anti-Joodse terrorist de doodstraf?

Niemand twijfelt eraan dat de jury Robert Bowers schuldig zal verklaren aan het bloedbad dat hij op 27 oktober 2018 aanrichtte in de Tree of Life-synagoge in Pittsburgh, Pennsylvania. Elf synagoge-gangers kwamen om het leven bij het bloedbad, zeven personen – onder wie vier politieagenten – raakten gewond. Het was de bloedigste anti-Joodse aanslag in de Amerikaanse geschiedenis.

Bowers’ advocaten ontkennen niet dat hun cliënt schuldig is en hebben geen getuigen opgeroepen. Zij richten hun inspanningen erop dat de 50-jarige Bowers de doodstraf ontloopt. Hun verdediging is daarbij als volgt: Bowers zou niet uit religieuze of rassenhaat jegens Joden gehandeld hebben, maar omdat hij geloofde dat zij schuldig waren aan het ‘verdrijven van het blanke ras’ uit Amerika door de drijvende kracht achter immigratie te zijn. Deze ‘omvolkingstheorie’ heeft ook aanhangers onder Nederlandse complotdenkers en wordt zelfs door politici van Forum voor Democratie verspreidt.

Vandaag wordt in de rechtbank in Pittsburgh het eerste deel van het proces afgesloten. Na de huiveringwekkende en hartverscheurende getuigenverklaringen van overlevenden van het bloed en nabestaanden van de slachtoffers, zal het de jury vermoedelijk weinig tijd kosten Bowers te veroordelen. Daarna begint de in dit proces belangrijke fase waarin diezelfde jury moet besluiten of de moordenaar een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating krijgt of de doodstraf.

Op zijn Gab-profiel plaatste Bowers de tekst “Joden zijn de kinderen van Satan (Johannes 8:44)”

Bowers was voorafgaand aan de aanslag actief op het socialmediaplatform Gab en andere extreemrechtse complotsites, waar hij contact had met neonazi’s, leden van de Alt-Right-beweging en andere ‘witte nationalisten’. Op zijn Gab-profiel plaatste hij de tekst “Joden zijn de kinderen van Satan (Johannes 8:44)”. De foto die hij daarbij plaatste was een afbeelding van het getal 1488, dat vaak door neonazi’s en andere extreemrechtse groepen wordt gebruikt. 14 verwijst naar de ‘veertien woorden’, een racistische slogan, en 88 naar tweemaal de letter h, wat ‘Heil Hitler’ symboliseert.

Dit alles zal het niet gemakkelijk maken voor Bowers’ advocaten de jury te overtuigen dat zijn moordpartij geen hate crime was, een strafverzwarende omstandigheid die het opleggen van de doodstraf dichterbij brengt. Op de door extreemrechtse antisemieten veel gebruikte website 4chan werd na de aanslag ontkend dat deze heeft plaatsgevonden en was er te lezen dat het om een Joodse false flag-operatie zou gaan.

Abonneer op het NIW

Abonneer nu!
Tags dit artikel heeft geen tags
Opmerkingen (4)
tiki 15 juni 2023, 15:48
De doodstraf brengt de doden niet terug en de dader weet het daarna ook niet meer. Veel efficiënter is een levenslange gevangenisstraf met een uurtje luchten p.d. om zijn daden te overdenken. De gevangenissen in de VS hebben namelijk geen ****hotel accomodatie.
Bas Fortuin 15 juni 2023, 22:47
RUIM 43 % van de Ned. burgers is voor de Doodstraf, in het bijzonder voor zware misdadigers die geen spijt kennen. Zeker nu je leest over het bloedbad dat Bowers op 27 oktober 2018 aanrichtte in de Tree of Life-synagoge in Pittsburgh, Pennsylvania. Wie Misdaden Doodzwijgt, is daarmee gelijk aan de Dader en schept daarmee de kans op Herhaling. Mozes leert dat ook in de strafwetten van de Torah: Exodus 21 t/m 24. Wat ik niet begrijp is dat burgers die tegen de doodstraf zijn het wel goed vinden wanneer Overheden hele steden en dorpen plat bombarderen en tegelijkertijd wanneer één gek, misdadiger, crimineel een bloedbad aanricht in een synagoge advocaten hun best doen om de doodstraf af te wenden. In het laatste en beste Boek van de Bijbel Openbaring 19:11 lees ik dat als de Joodse Masjiach in Israël verschijnt HIJ Oorlog zal voeren en als een Rechtvaardige Rechter zal Oordelen over elke antisemiet en booswicht. Jesaja 63.
Hans Kiela 26 juni 2023, 18:38
Hans Kiela Beste Bas, Een aantal zaken worden door elkaar gehaald. Allereerst markeren wat de vragen zijn en dan deze een voor een trachten te beantwoorden. De overheid heeft het recht in een civiele samenleving te straffen, hetgeen hier het geval is. Oorlogsstrafrecht is hier niet van toepassing. Je zou zelfs in een civiele samenleving kunnen hanteren dat de doodstraf niet geëigend is m.u.v. in oorlogstijd!? De kernvraag is hier of de doodstraf op zichzelf rechtmatig is, dat kan zij zijn (zie o.m. prof. Van der Grinten, proefschrift 'rechtmatigheid van de doodstraf'). Interessant is daarbij te lezen dat ook prof. Van Bemmelen in zijn geschrift 'Het probleem van de doodstraf' (1948) de rechtmatigheid niet betwist evenwel dat is volgens hem niet de essentie om deze straf te rechtvaardigen, de doelmatigheid is bepalend, aldus Van Bemmelen. De doodstraf baseren op de Thora i.c. breder de Bijbel betekent teruggrijpen naar een rechtssysteem welke in de tijd als 'primitief*' kan worden beschouwd. De vraag is zelfs of eenduidig uit deze boeken de doodstraf kan worden gerechtvaardigd. Denk alleen maar eens aan Jezus en de overspelige vrouw! * Met primitief bedoel ik geenzins voor die tijd beperkt of achterhaald. Slechts dat anno 2023 men niet zomaar een rechtssysteem uit het verleden ongewijzigd kan toepassen op de huidige samenlevingen. Voorts heb je het over de Staat (overheid) die in een oorlogssituatie steden bombardeert met alle gevolgen van dien. Kort geformuleerd soms kan een en ander niet anders om erger te voorkomen, denk aan de bombardementen van de geallieerden op de Duitse steden en gebruik van de atoombom in Japan. Hoe verschrikkelijk en triest het ook is, het kwaad moet gestopt worden. Als door deze aanvallen oorlogsmisdaden worden gepleegd dan dienen de verantwoordelijken voor het gerecht te komen, denk bijv. maar aan de daarvoor opgerichte tribunalen. Dan heb je het over advocaten (lees: advocaat), welnu deze heeft geen overheidstaak doch staat de verdachte bij en tracht voor hem te bewerkstelligen dat als de feiten vaststaan en de verdachte wordt veroordeeld, dat leedtoevoeging in de vorm van het opleggen van de doodstraf wordt vermeden en er bijvoorbeeld levenslang wordt opgelegd, dit in belang van zijn cliënt. Het is natuurlijk allemaal beperkt doch ik meen er wel wat van te moeten opmerken zodat er geen onduidelijke discussie ontstaat.
Bas Fortuin 26 juni 2023, 20:38
Beste Hans Kiela...Bedankt voor uw reactie. U schreef: De kernvraag is hier of de doodstraf op zichzelf rechtmatig is, dat kan zij zijn..." Vind ik ook! Je kunt dit zwaar beladen onderwerp op een academisch wijze duiden of als een betrokkene zoals mijn vrouw en ik die ons kleinkind smartelijk verloren doordat een gewetenloze idioot die bekend was bij politie/justitie stemmen hoorde om te moorden en zonder spijt de trekker van zijn pistool overhaalde en in koele bloede een meisje in de bloei van haar leven e.a. vermoordde. Hij besefte niet dat hij door deze laffe daad ook het leven van haar ouders ruïneerde. Als je zoiets verschrikkelijks ook als [groot] ouders en familie meemaakt dan heb je er geen moeite mee als een Rechter/Rechtbank de DOODSTRAF zou uitspreken. Nog een voorbeeld van Onrecht? Dan denk ik gelijk aan de wijze koning Salomo die maar 5 minuten nodig had om de Onschuldige vrouw in het gelijk te stellen en de dader te ontmaskeren. Hoe handelde de wijze Salomo dan? De koning geeft een soldaat de opdracht het levende kind met een zwaard te doorklieven en de vrouwen elk een helft te geven. Zie hoe de ware moeder van het levende kind reageerde. Deze Bijbelse Geschiedenis wordt verteld in 1 Koningen 3:16-28 en dient als het Bewijs van de Wijsheid en Rechtvaardigheid van de jonge koning Salomo. Hij werd door heel het volk geprezen voor zijn verbluffend Effectieve Rechtspraak. In het oude Israël was de Koning de hoogste Rechter. Hij deed dat in overeenstemming met het Strafrecht dat Mozes in Exodus 21 t/m 24 verordineerd had. De Koning was zelf verplicht om een Afschrift van de Torah te schrijven. Zie alle details in Deuteronomium 17:18-20.
Plaats opmerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *